Аналіз методів оцінки плати за перетікання реактивної енергії в мережах промислових підприємств

Автор(и)

  • I. V. Zhezhelenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • V. V. Nesterovych ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.31.2015.72911

Ключові слова:

реактивна потужність, реактивна енергія, перетоки реактивної енергії, система електропостачання, економічний еквівалент реактивної потужності

Анотація

Розглянуто методики оцінки реактивної енергії, що підлягає сплаті, за відсутності результатів вимірювань на основі проектних розрахунків. Розглянуті і зіставлені підходи до оцінки плати за перетікання реактивної енергії, спожитої промисловим підприємством, прийняті в Україні, Росії та Польщі. Виявлено спільні риси і відмінності розглянутих методик. Дано обґрунтування поняття «реактивна потужність», що використовується в роботі

Біографії авторів

I. V. Zhezhelenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

V. V. Nesterovych, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Наказ про затвердження «Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії» від 17.01.2002 №19 / М-во палива та енергетики України. – Зареєстр. в М-ві юстиції України 01.02.2002 р. за № 93/6381. – К. – 17 c.

Железко Ю.С. Новые нормативные документы, определяющие взаимоотношения сете-вых организаций и покупателей электроэнергии в части условий потребления реактивной мощности / Ю.С. Железко // Промышленная энергетика. – 2008. – № 8. – С. 2-6.

Расчет экономических эквивалентов реактивной мощности для узлов электрической сети [Электронный ресурс] / В.М. Пирняк [и др.] // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – 2013. – № 3. – С. 1-6. – Режим доступу : http://trudy.vntu. edu.ua/index.php/trudy/article/view/388.

Методика розрахунків плати за перетоки реактивної електроенергії та реактивну потужність між енергопостачальною організацією та її споживачами і суб’єктами оптового ринку електроенергії / Б.С. Рогальський [та ін.] // Промислова електроенергетика та електротехніка. Промелектро. – 2009. – № 5. – С. 10-20.

Герасименко А.А. Оптимальная компенсация реактивной мощности в системах распределения электрической энергии : монография / А.А. Герасименко, В.Б. Нешатаев. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012. – 219 с.

Економічні еквіваленти реактивної потужності. Математичний та чисельний аналіз / Д.Б. Банін [та ін.] // Промислова електроенергетика та електротехніка. Промелектро. – 2004. – № 1. – С. 22-33.

Рогальский Б.С. Про використання економічних еквівалентів реактивної потужності для визначення плати за перетоки між енергопостачальними компаніями і їх споживачами / Б.С. Рогальский, О.М. Нанака // Промислова електроенергетика та електротехніка. Промелектро. – 2004. – № 4. – С. 44-51.

Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники : учебник для ВУЗов / Л.Р. Нейман, К.С. Демирчян. – Л. : Энергоиздат, 1981. – 536 с. – (в 2-х т.; Т. 1).

Nowak M. Poradnik Inżyniera Elektryka / M. Nowak, R. Barlik. – 3 wyd. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997. – 743 s. – 3 tom.

РТМ 36.18.32.4-92. Указания по расчету электрических нагрузок / ВНИПИ Тяжпромэлектропроект. – Введ. 1993–01–01. – М., 1992.

Приказ про утверждение «Порядка расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии, применяемых для определения обязательств сторон в договорах об оказании услуг по передаче электрической энергии (договоры энергоснабжения)» от 22.02.07 № 49 / Минпромэнерго. – М., 2007.

Приказ про утверждение методических указаний по расчету повышающих (понижаю-щих) коэффициентов к тарифам на услуги по передаче электрической энергии в зависимости от соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии, применяемых для определения обязательств сторон по договорам об оказании услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (договорам энергоснабжения) от 31.08.2010 № 219-э/6 / Федеральная служба по тарифам. – М., 2010.

РТМ 36.18.32.6-92. Указания по проектированию установок компенсации реактивной мощности в электрических сетях общего назначения промышленных предприятий/ ВНИПИ Тяжпромэлектропроект. – Введ. 1993–01–01. – М., 1992.

##submission.downloads##

Як цитувати

Zhezhelenko, I. V., & Nesterovych, V. V. (2016). Аналіз методів оцінки плати за перетікання реактивної енергії в мережах промислових підприємств. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (31), 174–180. https://doi.org/10.31498/2225-6733.31.2015.72911