Особливості визначення параметрів блоку повітронагрівачів з нагрівом насадки під тиском

Автор(и)

  • О. О. Koifman ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • O. I. Simkin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.31.2015.72915

Ключові слова:

нагрів доменного дуття, група доменних повітронагрівачів, математична модель, температура дуття, тиск газу-теплоносія, режим роботи

Анотація

Виконано порівняльний аналіз відомих методів визначення часових параметрів роботи блоку повітронагрівачів доменної печі. З використанням бази даних значень основних технологічних параметрів роботи блоку здійснена настройка математичної моделі роботи кожного з повітронагрівачів групи. Розроблено методику визначення основних параметрів роботи блоку на підставі необхідної температури дуття. Показано, що при підвищенні тиску в робочому просторі протягом періоду нагріву насадки температура гарячого дуття може бути збільшена за рахунок більшої кількості теплоти, засвоєної насадкою

Біографії авторів

О. О. Koifman, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Старший викладач

O. I. Simkin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Информационный ресурс : http://metallurgprom.org/?cat=18.

Пат. 88584 Україна, МПК С 21 В 9/14. Спосіб нагрівання насадки регенеративного теплообмінника / О.О. Койфман, О.А. Томаш, О.І. Сімкін, І.А. Нікош, Д.А. Лівшиц, О.А. Третьяков, О.Б. Ковура, Ю.А. Зінченко, М.Я. Васькевич; ВАТ «МК «Азовсталь», Приазов. держ. техн. ун-т. – № а200811670; заявл. 30.09.08; опубл. 26.10.09, Бюл. № 20.

Грес Л.П. Теплообменники доменных печей / Л.П. Грес, С.А. Карпенко, А.Е. Ми-ленина. – Днепропетровск : Пороги, 2012. – 491 с.

Оптимальный тепловой режим работы воздухонагревателей доменных печей / И.М. Лобов, и др. // Сталь. – 1962. – № 8. – С. 695-696.

Грес Л.П. Оптимизация периодов работы воздухонагревателей доменных печей / Л.П. Грес, А.Е. Милениена, Ю.М. Флейшман // Вестник Донбасской государственной машиностроительной академии. – 2008. – № 3Е(14). – С. 40-42.

Тепловой расчет доменных воздухонагревателей для различных режимов их работы. Сообщение 1 / В.М. Малкин, Б.Б. Вегнер, Ф.Р. Шкляр, В.Л. Советкин // Известия ВУЗов. Черная металлургия. – 1981. – № 12. – С. 83-86.

Тепловой расчет доменных воздухонагревателей для различных режимов их работы. Сообщение 2 / В.М. Малкин, Б.Б. Вегнер, Ф.Р. Шкляр, В.Л. Советкин // Известия ВУЗов. Черная металлургия. – 1982. – № 2. – С. 94-96.

Соломенцев С.Л. Рациональные типы насадок и доменных воздухонагревателей / С.Л. Соломенцев. – Липецк : ЛГТУ, 2001. – 432 с.

Упрощенный метод оптимизации режимов работы блока доменных воз-духонагревателей / С.Л. Соломенцев и др. // Сталь. – 1986. – № 5. – С. 16-18.

Койфман А.А. Моделирование нагрева насадки доменного воздухонагревателя, работающего под давлением / А.А. Койфман, А.И. Симкин, А.А. Томаш // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. пр. / ПДТУ. – Маріуполь, 2009. – Вип. 19. – С. 203-206.

Койфман А.А. Тепловой баланс регенеративного теплообменника, работающего под давлением / А.А. Койфман, А.И. Симкин, А.А. Томаш // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. пр. / ПДТУ. – Маріуполь, 2008. – Вип. 18. – Ч. 2. – С. 141-144.

Товаровский И.Г. Доменная плавка. Эволюция, ход процессов, проблемы и перспективы / И.Г. Товаровский. – Днепропетровск : Пороги, 2003. – 597 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Koifman О. О., & Simkin, O. I. (2016). Особливості визначення параметрів блоку повітронагрівачів з нагрівом насадки під тиском. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (31), 192–202. https://doi.org/10.31498/2225-6733.31.2015.72915