Моделювання утворення оксидної фази в процесі розкислення сталей, що містять ітрій

Автор(и)

  • P. S. Kharlashin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • D. V. Didenchuk ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.32.2016.81870

Ключові слова:

ітрій, моделювання, оксид, неметалеві включення, сульфід

Анотація

В останні роки підходи сучасних металургів до виробництва високоякісної сталі істотно змінилися. Зокрема слід відзначити особливу увагу, що приділяється впливу оксидних і сульфідних включень. Перспективним напрямком є використання рідкоземельних металів і їх комбінацій в якості модифікатора неметалічних включень. Для цього в даній роботі було проведено моделювання і подальший розрахунок взаємодії кисню і сірки з ітрієм

Біографії авторів

P. S. Kharlashin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

D. V. Didenchuk, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Аспірант

Посилання

Yttrium addition to heat-resistant cast stainless steel / C. Nunes, J. Dille, J.-L. Delplancke, L.H. de Almeida // Scripta Materialia. − 2006. − Vol. 54, Issue 9. − Pp. 1553-1556.

Holtzer M. Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza. Podstawy fizykochemiczne / M. Holtzer. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. − 570 s.

Iwanciw J. Simulation of oxygen and nitrogen removal from steel by means of titanium and aluminum / J. Iwanciw, D. Podorska, J. Wypantowicz //Archives of Metallurgy and Materials. − 2011. − Vol. 56, Issue 3. − Pp. 635-644.

Liu Z. Mathematical Model of Sulfide Precipitation on Oxides during Solidification of Fe-Si Alloy / Z. Liu, K. Gu, K. Cai // ISIJ International. – 2002. – Vol. 42, № 9. – Pр. 950-957.

Hallstedt B. Thermodynamic Assessment of the System MgO-Al2O3 / B. Hallstedt // Journal of the American Ceramic Society. − 1992. − Vol. 75, Issue 6. − Pp. 1497-1507.

Phase Equilibria of the MnO-SiO2-CrOx System at 1873 K under Controlled Oxygen Partial Pressure / M. Tanahashi, N. Futura, C. Yamauchi, T. Fujisawa // ISIJ International. − 2001. − № 41(11). − Pp. 1309-1315.

Kobayashi S. Thermodynamic Fundamentals for Alumina-content Control of Oxide Inclusions in Mn-Si Deoxidation of Molten Steel / S. Kobayashi // ISIJ International. − 1999. − Vol. 39, № 7. − Pp. 664-670.

Михайлов Г.Г. Термодинамическое моделирование фазовых равновесий с оксидными системами, содержащими РЗМ. Сообщение 2. Диаграммы состояния оксидных систем с Y2O3 / Г.Г. Михайлов, Л.A. Макровец // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия : Металлургия. − 2014. − Т. 14, № 4. – C. 5-10.

Wypantowicz J. Control of chemical composition of oxide-sulfide inclusions during deoxidization of steel with manganese, silicon and titanium / J. Wypantowicz, D. Podorska // Metallurgy-Metallurgical Engineering News. − 2006. − № 3. − Pp. 91-96.

Iwanciw J. Modeling of oxide precipitates chemical composition during steel deoxidization / J. Iwanciw, D. Podorska, J. Wypantowicz // Archives of Metallurgy and Materials. − 2011. − Vol. 56, № 4. − Pp. 999-1005.

Calculation of oxide inclusions composition in the steel deoxidized with Mn, Si, and Ti / D. Podorska, P. Drożdż, J. Falkus, J. Wypantowicz // Archives of Metallurgy and Materials. − 2006. − Vol. 51, Issue 4. − Pp. 581-586.

##submission.downloads##

Як цитувати

Kharlashin, P. S., & Didenchuk, D. V. (2016). Моделювання утворення оксидної фази в процесі розкислення сталей, що містять ітрій. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (32), 39–47. https://doi.org/10.31498/2225-6733.32.2016.81870