Вдосконалення висаджування деталей на однопозиційних холодновисаджувальних автоматах

Автор(и)

  • O. S. Anish’enko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • V. V. Kukhar ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • A. G. Prysiazhnyi ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.32.2016.83919

Ключові слова:

висаджування, матриця, пуансон, заготовка, циклограма

Анотація

Складені циклограми роботи однопозиційних холодновисаджувальних автоматів при штампуванні заклепок з висаджуванням головок у порожнини матриці і пуансона. Показано, що максимально допустима довжина заготовок повинна забезпечити можливість їх відрізання від дроту та передачі на позицію перед матрицею впродовж терміну, за який повзун автомату переміститься до матриці на відстань до неї, яка дорівнює або перевищує довжину заготовки. Встановлено, що кут передування після зупинки рухомого ножа повинен визначатися до моменту суміщення торцових площин пуансона та заготовки. Висаджування в порожнину пуансона при мінімальних кутах передування дозволило збільшити максимальну довжину деталей, що штампують, на 6%

Біографії авторів

O. S. Anish’enko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

V. V. Kukhar, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

A. G. Prysiazhnyi, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Свистунов В.Е. Кузнечно-штамповочное оборудование. Кривошипные прессы : учебное пособие / В.Е. Свистунов. – М. : МГИУ, 2008. – 698 с.

Василишин С.А. Кузнечно-прессовое оборудование для изготовления изделий из проволоки / С.А. Василишин. – Хмельницкий : ТУП, 2000. – 260 с.

Машиностроение : в 40 т. : энцикл. / гл. ред. К.В. Фролов; ред. П.Н. Белянин и др.. – М. : Машиностроение, 2005. – Т. 4-4 : Машины и оборудование кузнечно-штамповочного и литейного производства / ред. сост.: Ю.А. Бочаров, И.В. Матвеенко; отв. ред. И.Н. Жесткова. – 2005. – 926 с.

Плєснецов Ю.О. Ковальсько-штампувальне обладнання. Механічні преси / Ю.О. Плєснецов, В.О. Маковей. – Харків. : НТУ «ХПІ», 2014. – 236 с.

Кришкін Б.Б. Холодне об’ємне штампування : Навчально-методичний посібник / Б.Б. Кришкін. – Кіровоград : КНТУ, 2010. – 120 с.

Норицын И.А. Автоматизация и механизация технологических процессов ковки и штамповки / И.А. Норицын, В.П. Власов. – М. : Машиностроение, 1967. – 314 с.

Анищенко А.С. Построение циклограмм работы холодновысадочного автомата / А.С. Анищенко. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 32 с.

Ковка и штамповка / Под ред. Г.А. Навроцкого. – М. : Машиностроение, 1987. – 384 с. – (Холодная объемная штамповка : справочник : в 4-х т.; Т. 3).

##submission.downloads##

Як цитувати

Anish’enko, O. S., Kukhar, V. V., & Prysiazhnyi, A. G. (2016). Вдосконалення висаджування деталей на однопозиційних холодновисаджувальних автоматах. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (32), 151–158. https://doi.org/10.31498/2225-6733.32.2016.83919