Оцінювання енергії тертя в загальному енергетичному балансі механічної обробки різанням

Автор(и)

  • O. S. Klenov ТОВ «ДіМерус Інженеринг», м. Харків, Ukraine
  • F. V. Novikov Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харьків, Ukraine
  • V. O. Andіlahay ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.32.2016.83922

Ключові слова:

енергетичний баланс, енергія тертя, механічна обробка різанням, різець, сила різання, коефіцієнт тертя, температура різання

Анотація

Наведено аналітичні залежності для визначення складових сили різання, що виникають при точінні на передній і задній поверхнях різця, з урахуванням процесів різання і тертя. Показано існування мінімуму радіальної складової сили різання залежно від коефіцієнта тертя. Виконано оцінювання енергій різання і тертя в загальному енергетичному балансі механічної обробки різанням і визначеноі умови зменшення енергії тертя

Біографії авторів

O. S. Klenov, ТОВ «ДіМерус Інженеринг», м. Харків

Кандидат технічних наук, директор

F. V. Novikov, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харьків

Доктор технічних наук, професор

V. O. Andіlahay, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Грановский Г.И. Резание металлов: учебник / Г.И. Грановский, В.Г. Грановский. – М. : Высшая школа, 1985. – 304 с.

Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов / В.Ф. Бобров. – М. : Машиностроение, 1975. – 343 с.

Филоненко С.Н. Резание металлов / С.Н. Филоненко. − К. : Вища школа, 1969. − 260 с.

Алмазная обработка : учебное пособие / А.В. Якимов, Ф.В. Новиков, Г.В. Новиков, А.А. Якимов. – К. : ІЗМН, 1996. – 168 с.

Физико-математическая теория процессов обработки материалов и технологии машиностроения / Под общ. ред. Ф.В. Новикова и А.В. Якимова. – Одесса : ОНПУ, 2002. – 580 с. – (Механика резания материалов : в 10-ти т.; Т. 1).

Новиков Ф.В. Определение сил резания, действующих на передней и задней поверх-ностях резца / Ф.B. Новиков, О.С. Кленов // Вісник НТУ «ХПІ» : Зб. наук. пр. Серія : Технології в машинобудуванні. – Харків : НТУ «ХПІ». − 2016. − № 5(1177). − С. 81-86.

Полетика М.Ф. Исследование процесса резания титановых сплавов / М.Ф. Полетика // Обрабатываемость жаропрочных и титановых сплавов. – Куйбышев : Куйбышевское областное книжное издательство, 1962. – С. 28-35.

##submission.downloads##

Як цитувати

Klenov, O. S., Novikov, F. V., & Andіlahay V. O. (2016). Оцінювання енергії тертя в загальному енергетичному балансі механічної обробки різанням. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (32), 159–165. https://doi.org/10.31498/2225-6733.32.2016.83922