Інформація для авторів

Матеріали до редакції надаються особисто або надсилаються поштою. До них відносяться:

  • Друкований примірник рукописи з підписами і контактними телефонами всіх співавторів на останньому аркуші роботи. 
  • Електронний варіант статті в програмі Місrosoft Word, оформлений відповідно до вимог.
  • Два примірника Авторського договору на передачу прав на використання твору з підписами всіх співавторів.
  • Оригінал дозволу на використання персональних даних.
  • Оригінал експертного висновку.
  • Оригінал рецензії на статтю.
  • Квитанція про оплату публікації.

Відповідальність за зміст статті, правильність, точність і коректність цитування, посилань і перекладу покладається на авторів.

Після отримання позитивного рішення редакційної колегії з приводу публікації статті автор оплачує вартість публікації з розрахунку 35 грн/стор - для співробітників ДВНЗ "ПДТУ", 45 грн/стор - для зовнішніх авторів (максимальна вартість статті не може перевищувати 675 грн.).  

Реквізити для оплати:
р / рах UA708201720313221011201005734
ГУДКСУ в м.Києві
МФО 820172
ЄДРПОУ 02070812
ІПН 020708105816
Св-во № 100301199

Обов'язково вкажіть призначення платежу.
Призначення платежу: За інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності. Прізвище відправника