DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.132493

Influence of storage duration and density of raw cotton on the mechanics of the interaction process between feeding rollers in the cleaners of large impurities

Fazil Veliev, Rahib Sailov, Nurlana Kerimova, Tarana Safarova, Mətanət İsmailzade, Elmar Sultanov

Abstract


We have examined influence of storage duration and the density of cotton in bale on the adhesion between impurities and cotton. We found the effect of raw cotton storage, as well as the fiber, in a compacted state, which contributes to the more rapid penetration of weedy particles into the material. For raw cotton stored in a bale for 1 month, with a density of 150–200 kg/m3, the elements of large impurities interacted with fiber at an effort of 63–91 sN/g for leaf, stem, and bract; for small impurities – 714–1,000 sN/g. Upon cleaning, when only small impurities remain, this effort increased to 714–1,053 sN/g. These data correspond to the raw cotton of grade I. For grade III, the force of adhesion is slightly different: for large impurities – 76–96 sN/g, for small impurities – 714–1,267 sN/g; after cleaning – 857–947 sN/g.

In a three-month storage in bale at a density of 250–300 kg/m3, the degree of interaction between impurities and fiber for the cotton of grade I was 109–137 sN/g, for grade III – 103–175 sN/g for large impurities. We have developed a technological mode that determines the multiplicity of cleaning; we also proposed a method for determining the spreading efforts that act on the feeding rollers and which are one of the most important factors for the process energy intensity. We analyzed the mechanics of the interaction process between a feeding roller blades and the transported layer of raw cotton. The results of research allow us to choose the required mode in the process of raw cotton cleaning from weedy impurities.


Keywords


raw cotton; bale of cotton; roller; bale density; adhesion; weedy impurities; cleaning; fibers

References


Kadyrov, B. G., Tursunov, H. K., Aripdkanov, M. (1982). Issledovanie dvizheniya hlopka-syrca v ochistitelyah ot krupnogo sora. Hlopkovaya promyshlennost', 1, 15–16.

Tyutin, P. N., Lugachev, L. E. (1977). O vydelenii sornyh primesey cherez yacheyki setchatyh poverhnostey. Mekhanicheskaya tekhnologiya voloknistyh materialov, 19, 51–58.

Baydyuk, P. V. (1964). Primenenie valkovyh ustroystv pri pressovanii voloknistyh materialov. CINTI, 4, 2–8.

Sultanov, A. (1980). Issledovanie po izyskaniyu optimal'nyh sposobov ochistki hlopka-syrca ot melkogo sora. Tashkent: TITLP, 169.

Miroshnichenko, G. I., Burnashev, R. Z., Lugachev, A. E. (1976). Sposob pitaniya mashiny po obrabotke hlopka-syrca. Avtorskoe svidetel'stvo No. 524870. declareted: 15.08.1976, Bul. No. 30.

Hafizov, I. K., Rasulov, A. (1979). Issledovanie razryhlitel'nogo effekta razdelitelya dolek tonkovoloknistogo hlopka-syrca na letuchki. Hlopkovaya promyshlennost', 3, 9.

Miroshnichenko, G. I., Burnashev, R. Z. (1973). Vybor parametrov ustroystv dlya izmeneniya napravleniya dvizheniya semyan. Hlopkovaya promyshlennost', 3, 20.

Birgera, M. I., Panovko, Ya. G. (Eds.) (1968). Prochnost', ustoychivost', kolebaniya. Spravochnik v trekh tomah. Vol. 1. Moscow: Mashinostroenie, 464.

Bronshteyn, I. P., Semendyaev, K. A. (1981). Spravochnik po matematike. Moscow: "Nauka", 720.

Birgera, M. I., Panovko, Ya. G. (Eds.) (1968). Prochnost', ustoychivost', kolebaniya. Spravochnik v trekh tomah. Vol. 3. Moscow: Mashinostroenie, 568.

Sailov R. A., Veliev F. A., Kerimov Q. K. Research into the process of mechanical formation of the upper part of a raw cotton bundle // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 4, Issue 1 (88). P. 56–63. doi: 10.15587/1729-4061.2017.108948

Sailov R. A., Veliev F. A., Kerimov Q. K. Determination of the heat distribution in the raw cotton packed in the coil // EUREKA: Physics and Engineering. 2017. Issue 3. P. 3–11. doi: 10.21303/2461-4262.2017.00359

Dzhabarov, G. D., Baltabaev, S. D. et. al. (1978). Pervichnaya obrabotka hlopka. Moscow: Legkaya industriya, 430.


GOST Style Citations


Kadyrov B. G., Tursunov H. K., Aripdkanov M. Issledovanie dvizheniya hlopka-syrca v ochistitelyah ot krupnogo sora // Hlopkovaya promyshlennost'. 1982. Issue 1. P. 15–16.

Tyutin P. N., Lugachev L. E. O vydelenii sornyh primesey cherez yacheyki setchatyh poverhnostey // Mekhanicheskaya tekhnologiya voloknistyh materialov. 1977. Issue 19. P. 51–58.

Baydyuk P. V. Primenenie valkovyh ustroystv pri pressovanii voloknistyh materialov // CINTI. 1964. Issue 4. P. 2–8.

Sultanov A. Issledovanie po izyskaniyu optimal'nyh sposobov ochistki hlopka-syrca ot melkogo sora. Tashkent: TITLP, 1980. 169 p.

Miroshnichenko G. I., Burnashev R. Z., Lugachev A. E. Sposob pitaniya mashiny po obrabotke hlopka-syrca. Avtorskoe svidetel'stvo No. 524870. declareted: 15.08.1976, Bul. No. 30.

Hafizov I. K., Rasulov A. Issledovanie razryhlitel'nogo effekta razdelitelya dolek tonkovoloknistogo hlopka-syrca na letuchki // Hlopkovaya promyshlennost'. 1979. Issue 3. P. 9.

Miroshnichenko G. I., Burnashev R. Z. Vybor parametrov ustroystv dlya izmeneniya napravleniya dvizheniya semyan // Hlopkovaya promyshlennost'. 1973. Issue 3. P. 20.

Prochnost', ustoychivost', kolebaniya. Spravochnik v trekh tomah. Vol. 1 / M. I. Birgera, Ya. G. Panovko (Eds.). Moscow: Mashinostroenie, 1968. 464 p.

Bronshteyn I. P., Semendyaev K. A. Spravochnik po matematike. Moscow: "Nauka", 1981. 720 p.

Prochnost', ustoychivost', kolebaniya. Spravochnik v trekh tomah. Vol. 3 / M. I. Birgera, Ya. G. Panovko (Eds.). Moscow: Mashinostroenie, 1968. 568 p.

Sailov R. A., Veliev F. A., Kerimov Q. K. Research into the process of mechanical formation of the upper part of a raw cotton bundle // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 4, Issue 1 (88). P. 56–63. doi: 10.15587/1729-4061.2017.108948 

Sailov R. A., Veliev F. A., Kerimov Q. K. Determination of the heat distribution in the raw cotton packed in the coil // EUREKA: Physics and Engineering. 2017. Issue 3. P. 3–11. doi: 10.21303/2461-4262.2017.00359 

Pervichnaya obrabotka hlopka / Dzhabarov G. D., Baltabaev S. D. et. al. Moscow: Legkaya industriya, 1978. 430 p. 

Cited-by:

1. Influence of elastic characteristics of raw cotton on the mechanics of feed rollers in the cleaners from small impurities
Fazil Veliev
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  Vol: 1  Issue: 1  First page: 33  Year: 2019  
doi: 10.15587/1729-4061.2019.154342

2. Construction of a theoretical method for estimating the calculation of power used by feed rollers in the cleaners of raw cotton from fine debris
Fazil Veliev
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  Vol: 4  Issue: 7 (100)  First page: 46  Year: 2019  
doi: 10.15587/1729-4061.2019.174213

Copyright (c) 2018 Fazil Veliev, Rahib Sailov, Nurlana Kerimova, Tarana Safarova, Mətanət İsmailzade, Elmar Sultanov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 1729-3774, ISSN (on-line) 1729-4061