Influence of storage duration and density of raw cotton on the mechanics of the interaction process between feeding rollers in the cleaners of large impurities

Authors

  • Fazil Veliev Azerbaijan State University of Economics(UNEC) Istiglyaliyat, str., 6, Baku, Azerbaijan, AZ 1001
  • Rahib Sailov Azerbaijan State University of Economics(UNEC) Istiglyaliyat, str., 6, Baku, Azerbaijan, AZ 1001
  • Nurlana Kerimova Azerbaijan State University of Economics(UNEC) Istiglyaliyat, str., 6, Baku, Azerbaijan, AZ 1001
  • Tarana Safarova Azerbaijan State University of Economics(UNEC) Istiglyaliyat, str., 6, Baku, Azerbaijan, AZ 1001
  • Mətanət İsmailzade Azerbaijan State University of Economics(UNEC) Istiglyaliyat, str., 6, Baku, Azerbaijan, AZ 1001
  • Elmar Sultanov Azerbaijan State University of Economics(UNEC) Istiglyaliyat, str., 6, Baku, Azerbaijan, AZ 1001

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.132493

Keywords:

raw cotton, bale of cotton, roller, bale density, adhesion, weedy impurities, cleaning, fibers

Abstract

We have examined influence of storage duration and the density of cotton in bale on the adhesion between impurities and cotton. We found the effect of raw cotton storage, as well as the fiber, in a compacted state, which contributes to the more rapid penetration of weedy particles into the material. For raw cotton stored in a bale for 1 month, with a density of 150–200 kg/m3, the elements of large impurities interacted with fiber at an effort of 63–91 sN/g for leaf, stem, and bract; for small impurities – 714–1,000 sN/g. Upon cleaning, when only small impurities remain, this effort increased to 714–1,053 sN/g. These data correspond to the raw cotton of grade I. For grade III, the force of adhesion is slightly different: for large impurities – 76–96 sN/g, for small impurities – 714–1,267 sN/g; after cleaning – 857–947 sN/g.

In a three-month storage in bale at a density of 250–300 kg/m3, the degree of interaction between impurities and fiber for the cotton of grade I was 109–137 sN/g, for grade III – 103–175 sN/g for large impurities. We have developed a technological mode that determines the multiplicity of cleaning; we also proposed a method for determining the spreading efforts that act on the feeding rollers and which are one of the most important factors for the process energy intensity. We analyzed the mechanics of the interaction process between a feeding roller blades and the transported layer of raw cotton. The results of research allow us to choose the required mode in the process of raw cotton cleaning from weedy impurities.

Author Biographies

Fazil Veliev, Azerbaijan State University of Economics(UNEC) Istiglyaliyat, str., 6, Baku, Azerbaijan, AZ 1001

Doctor of Technical Sciences, Professor

Department of technological machines and equipment of the branch

Rahib Sailov, Azerbaijan State University of Economics(UNEC) Istiglyaliyat, str., 6, Baku, Azerbaijan, AZ 1001

PhD, Associate Professor

Department of technological machines and equipment of the branch

Nurlana Kerimova, Azerbaijan State University of Economics(UNEC) Istiglyaliyat, str., 6, Baku, Azerbaijan, AZ 1001

Doctor of Philosophy in Physics

Department of technological machines and equipment of the branch

Tarana Safarova, Azerbaijan State University of Economics(UNEC) Istiglyaliyat, str., 6, Baku, Azerbaijan, AZ 1001

PhD

Department of technological machines and equipment of the branch

Mətanət İsmailzade, Azerbaijan State University of Economics(UNEC) Istiglyaliyat, str., 6, Baku, Azerbaijan, AZ 1001

PhD, Associate Professor

Department of technological machines and equipment of the branch

Elmar Sultanov, Azerbaijan State University of Economics(UNEC) Istiglyaliyat, str., 6, Baku, Azerbaijan, AZ 1001

PhD, Associate Professor

Department of technological machines and equipment of the branch

References

Kadyrov, B. G., Tursunov, H. K., Aripdkanov, M. (1982). Issledovanie dvizheniya hlopka-syrca v ochistitelyah ot krupnogo sora. Hlopkovaya promyshlennost', 1, 15–16.

Tyutin, P. N., Lugachev, L. E. (1977). O vydelenii sornyh primesey cherez yacheyki setchatyh poverhnostey. Mekhanicheskaya tekhnologiya voloknistyh materialov, 19, 51–58.

Baydyuk, P. V. (1964). Primenenie valkovyh ustroystv pri pressovanii voloknistyh materialov. CINTI, 4, 2–8.

Sultanov, A. (1980). Issledovanie po izyskaniyu optimal'nyh sposobov ochistki hlopka-syrca ot melkogo sora. Tashkent: TITLP, 169.

Miroshnichenko, G. I., Burnashev, R. Z., Lugachev, A. E. (1976). Sposob pitaniya mashiny po obrabotke hlopka-syrca. Avtorskoe svidetel'stvo No. 524870. declareted: 15.08.1976, Bul. No. 30.

Hafizov, I. K., Rasulov, A. (1979). Issledovanie razryhlitel'nogo effekta razdelitelya dolek tonkovoloknistogo hlopka-syrca na letuchki. Hlopkovaya promyshlennost', 3, 9.

Miroshnichenko, G. I., Burnashev, R. Z. (1973). Vybor parametrov ustroystv dlya izmeneniya napravleniya dvizheniya semyan. Hlopkovaya promyshlennost', 3, 20.

Birgera, M. I., Panovko, Ya. G. (Eds.) (1968). Prochnost', ustoychivost', kolebaniya. Spravochnik v trekh tomah. Vol. 1. Moscow: Mashinostroenie, 464.

Bronshteyn, I. P., Semendyaev, K. A. (1981). Spravochnik po matematike. Moscow: "Nauka", 720.

Birgera, M. I., Panovko, Ya. G. (Eds.) (1968). Prochnost', ustoychivost', kolebaniya. Spravochnik v trekh tomah. Vol. 3. Moscow: Mashinostroenie, 568.

Sailov R. A., Veliev F. A., Kerimov Q. K. Research into the process of mechanical formation of the upper part of a raw cotton bundle // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 4, Issue 1 (88). P. 56–63. doi: 10.15587/1729-4061.2017.108948

Sailov R. A., Veliev F. A., Kerimov Q. K. Determination of the heat distribution in the raw cotton packed in the coil // EUREKA: Physics and Engineering. 2017. Issue 3. P. 3–11. doi: 10.21303/2461-4262.2017.00359

Dzhabarov, G. D., Baltabaev, S. D. et. al. (1978). Pervichnaya obrabotka hlopka. Moscow: Legkaya industriya, 430.

Published

2018-05-29

How to Cite

Veliev, F., Sailov, R., Kerimova, N., Safarova, T., İsmailzade, M., & Sultanov, E. (2018). Influence of storage duration and density of raw cotton on the mechanics of the interaction process between feeding rollers in the cleaners of large impurities. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(1 (93), 78–83. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.132493

Issue

Section

Engineering technological systems