ESTIMATION OF MONITORING SYSTEMS SURVIVABILITY OF INFORMATIVE SPACE

Authors

  • Надія Феліксівна Казакова Одеський національний економічний університет вул. Преображенська, 8, м. Одеса, Україна, 65082, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2012.4209

Keywords:

vitality, probabilistic model, monitoring, functionality.

Abstract

The method of estimation and increase of adaptiveness and authenticity of probabilistic model of estimation vitality of the system defence of encipherement at the decision of the special tasks of monitoring the informative space is offered.

Author Biography

Надія Феліксівна Казакова, Одеський національний економічний університет вул. Преображенська, 8, м. Одеса, Україна, 65082

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра інформаційних систем в економіці

References

Компьютерные технологии [Електронний ресурс] / Портал: Компьютерные технологии. – Режим доступу www/ URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Компьютерные_технологии – Заголовок з екрану, доступ вільний.

Системы мониторинга специального назначения [Електронний ресурс] / Портал спеціальних ресурсів. – Режим доступу www/ URL: http://daily.sec.ru/ publication.cfm?pid=34148&cid=12&ppos=3: – Заголовок з екрану, доступ вільний.

Гурина, С.А. Живучесть систем защиты информации в условиях внешних воздействий [Текст] / Гурина С.А., Егоров Ф.И., Хорошко В.А. // Захист інформації – 2008. – №2. – С.69-73.

Гурина, С.А. Создание информационных моделей систем управления защитой объектов [Текст] / Гурина С.А., Егоров Ф.И., Хорошко В.А. // Вісник ДУІКТ – 2008. – Т.6, №2. – С. 147-153.

Петров, А.А. Способ формирования спецфакторов в моделях оценивания живучести систем охраны объектов [Текст] / Петров А.А., Хорошко В.А. // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля – 2008. – №8 (126), част.1. – С. 22-24.

Казакова, Н.Ф. Повышение адаптивности и достоверности вероятностной модели оценки живучести системы защиты шифрования [Текст] / Казакова Н.Ф., Тискина Е.О., Хорошко В.А. // Інформаційна безпека – 2009. – №2(2). – С.69-73.

Відновлення та оптимізація інформації в системах прийняття рішень [Текст] : підручник / Баранов В.Л., Браіловський М.М., Казакова Н.Ф. та ін.; під загальн. ред. В.О. Хорошко. – К.: Видн. ДУІКТ, 2009. – 134 с.

Казакова, Н.Ф. Скорочення обсягів контрольних випробувань в інформаційних системах за рахунок їх функціональної надмірності [Текст] / Казакова Н.Ф., Согіна Н.М. // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. праць ІПМЕ НАН України – 2008. – Вип. 49. – С.34-40.

Published

2012-07-05

How to Cite

Казакова, Н. Ф. (2012). ESTIMATION OF MONITORING SYSTEMS SURVIVABILITY OF INFORMATIVE SPACE. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(2(58), 12–15. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2012.4209

Issue

Section

Information technology