Том 7, № 4 (2015)

Економіка харчової промисловості

Зміст

Наукові проблеми трансформації економічних систем і становлення ринкової економіки

ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ PDF
C. О. Магденко

Сучасні проблеми економіки підприємств

АНАЛІЗ РИНКУ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ PDF
Н. О. Коваленко
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Н. М. Купрінa, Х. О. Баранюк

Теоретичні та практичні аспекти менеджменту

РОЗВИТОК ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У СТРАТЕГІЧНОМУ ВИМІРІ PDF
І. М. Агеєва
АНАЛІЗ СТАНУ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ PDF
О. Б. Каламан
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННІЙ ГАЛУЗІ PDF
К. Б. Козак, Г. Ф. Маркова
КОРПОРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Л. П. Рогатіна

Інноваційно-інвестиційні проблеми

ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЛОДООВОЧЕВИХ КОНСЕРВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
С. М. Дідух
ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ДЖЕРЕЛО ЙОГО КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ PDF
Ю. М. Мельник
РИЗИКИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. В. Немченко, В. В. Зеленяк

Формування та розвиток ринку продуктів харчування

ІНТЕГРОВАНИЙ ЗЕРНОВИЙ РИНОК У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
О. В. Нікішина

Система обліку та аудиту

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ В ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИМСТВА PDF
Г. О. Ткачук