№ 3(53) (2016)

DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2016-3

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Музыкальная подготовка тренеров в видах спорта эстетической направленности PDF
Ирина Беленькая 7-11
Исследование функционального состояния гандболистов в тренировочном процессе PDF
Владимир Богуш, Александр Яцунский, Ольга Сокол, Ирина Смирнова, Оксана Резниченко, Ольга Кувалдина 12-18
Система спортивного отбора в триатлоне PDF
Владимир Водлозеров 19-24
Підбір варіанту передігрової розминки у гандболі з урахуванням особливостей сили нервової системи спортсменів PDF
Олена Гант, Олена Бикова 25-29
Організація охорони здоров’я учнів на уроках фізичної культури в сучасній школі PDF
Микола Городиський, Євген Шаленко 30-34
Наявний стан матеріально-технічного забезпечення гуртків з футболу PDF
Денис Деменков 35-38
Ефективність індивідуального підходу у фізичній реабілітації чоловіків з метаболічним синдромом щодо поліпшення атерогенного профілю ліпідів PDF
Марина Єльнікова 39-42
Взаємозв’язок відтворення ритму стрибків та оцінки за техніку їх виконання у гімнасток на етапі початкової підготовки PDF
Оксана Заплатинська 43-48
Кореляційний зв'язок якості життя з компонентами опитувальника у дітей з гострими бронхо-легеневими захворюваннями PDF
Наталія Івасик 49-52
Характеристика лекарственных растений, применяемых в фитотерапии сахарного диабета 2-го типа PDF
Сергей Калмыков, Юлия Калмыкова 53-58
Планування змагальної діяльності висококваліфікованих спортсменок-спринтерів протягом річного макроциклу PDF
Світлана Караулова 59-63
Вплив авторської методики навчання плаванню на координаційні якості дітей 6–10 років з вадами слуху PDF
Юлія Карбунарова 64-68
Адаптивні перебудови серця юних спортсменів у залежності від спрямованості тренувальної діяльності PDF
Віктор Ласточкін, Анатолій Ровний 69-73
Особливості змін стану біогеометричного профілю постави студентів у процесі фізичного виховання PDF
Сергій Лопацький 74-78
Применение лечебной физической культуры при обширных глубоких ожогах PDF
Вячеслав Мелешков, Александр Петрухнов 79-83
Аналіз ефективності методики для підвищення точності силової подачі в стрибку кваліфікованими волейболістами PDF
Аліна Мельник 84-88
Взаимосвязь модельных технико-тактических и морфофункциональных характеристик высококвалифицированных пловцов, специализирующихся на дистанции 50 м баттерфляй PDF
Елена Политько 89-94
Особенности технической подготовки туристов-лыжников 30–40 лет в период предпоходной подготовки PDF
Александр Топорков 95-98
Модельные характеристики сенсомоторных реакций и специфических восприятий борцов различных стилей противоборства PDF
Юрий Тропин, Вячеслав Романенко, Виктор Пономарев 99-103
Динамика соматических показателей баскетболистов под влиянием специальных упражнений, направленных на повышение устойчивости вестибулярного анализатора PDF
Евгений Харченко 104-108
Організаційні основи підготовки та відбору спортсменів PDF
Оксана Шинкарук 109-112
Аналіз ефективності тактики особистого захисту в баскетболі PDF
Євгенія Ярошенко 113-117