Поточний номер

№ 5 (2021): Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури і спорту

Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури і спорту:  збірник наукових  праць [Електронний  ресурс].  –  Харків :  ХДАФК, 2021. Випуск 5. – 176 с.

 

 

Збірник  наукових  праць  включає  наукові  статті,  в  яких  відображено матеріали  сучасних  наукових  досліджень  з використання інформаційних технологій у галузі фізичної культури та спорту. 

 

Матеріали збірника представляють теоретичний й практичний інтерес для викладачів,  аспірантів,  магістрантів,  студентів,  тренерів,  спортсменів  та інших фахівців галузі фізичної культури та спорту.

 

 

Усі матеріали подаються в авторській редакції.

За достовірність поданої інформації відповідають автори публікацій.

 

 

Посвідчення про реєстрацію УкрІНТЕІ №327 від 24.05.2021 р.

 

 

 

Редакційна колегія:

 

Ашанін Володимир Семенович, кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедрою інформатики та біомеханіки Харківської державної академії фізичної культури

Темченко Володимир Олександрович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, завідувач кафедрою фізичного виховання та спорту Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Кудряшова Тетяна Іванівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, завідувач кафедрою теорії та методики фізичного виховання Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка

Філенко  Людмила Василівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри інформатики та біомеханіки Харківської державної академії фізичної культури

Петренко Юлія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та біомеханіки Харківської державної академії фізичної культури

Опубліковано: 2021-08-12

Статті

Переглянути всі випуски

Сайт: http://journals.uran.ua/itfcs

Тематика збірника:
- Інформаційне забезпечення фізичного виховання та спорту.
- Інноваційні технології при підготовці фахівців в галузі фізичної культури.
- Застосування інформаційних засобів навчання у фізичному вихованні школярів та студентів.
- Комп’ютерні технології біомеханічного моделювання рухів людини.
- Інформаційне моделювання навчально-тренувального процесу в різних видах спорту.
- Інформаційні технології медико-біологічних досліджень у фізичній культурі і спорті.
- Моделювання здорового способу життя та оздоровчих технологій засобами інформаційних технологій.
- Комп’ютерні психодіагностичні, психологічні та психофізіологічні системи в спортивній підготовці.
- Комп’ютерні навчальні та контролюючі системи при підготовці фахівців з фізичного виховання та спорту.
- Використання мультимедійних комплексів як засобу психолого-педагогічної підготовки фахівців в галузі фізичного виховання та спорту.
- Інформаційно-комунікаційні системи при вирішенні управлінських, соціологічних та філософських завдань фізичної культури та спорту.

Редакційна колегія:
Ашанін Володимир Семенович, кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедрою інформатики та біомеханіки;
Філенко Людмила Василівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри інформатики та біомеханіки;
Петренко Юлія Іванівна, старший викладач кафедри інформатики та біомеханіки.