Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту

Збірник матеріалів конференції.

Збірник наукових праць включає наукові статті, в яких відображено матеріали сучасних наукових досліджень з використання інформаційних технологій у галузі фізичної культури та спорту.

Матеріали збірника представляють теоретичний й практичний інтерес для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів, тренерів, спортсменів та інших фахівців галузі фізичної культури та спорту.


Зображення домашньої сторінки журналу

Сайт: http://journals.uran.ua/itfcs

Тематика збірника:
- Інформаційне забезпечення фізичного виховання та спорту.
- Інноваційні технології при підготовці фахівців в галузі фізичної культури.
- Застосування інформаційних засобів навчання у фізичному вихованні школярів та студентів.
- Комп’ютерні технології біомеханічного моделювання рухів людини.
- Інформаційне моделювання навчально-тренувального процесу в різних видах спорту.
- Інформаційні технології медико-біологічних досліджень у фізичній культурі і спорті.
- Моделювання здорового способу життя та оздоровчих технологій засобами інформаційних технологій.
- Комп’ютерні психодіагностичні, психологічні та психофізіологічні системи в спортивній підготовці.
- Комп’ютерні навчальні та контролюючі системи при підготовці фахівців з фізичного виховання та спорту.
- Використання мультимедійних комплексів як засобу психолого-педагогічної підготовки фахівців в галузі фізичного виховання та спорту.
- Інформаційно-комунікаційні системи при вирішенні управлінських, соціологічних та філософських завдань фізичної культури та спорту.

Редакційна колегія:
Ашанін Володимир Семенович, кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедрою інформатики та біомеханіки;
Філенко Людмила Василівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри інформатики та біомеханіки;
Петренко Юлія Іванівна, старший викладач кафедри інформатики та біомеханіки.