№ 107 (2015)

Зміст

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ

Застосування експериментального мутагенезу в селекції рослин PDF
О. В. Васько, В. О. Гудим, Г. О. Рожак 8-18
Мінливість біометричних показників рослин селекційно-цінних зразків перцю солодкого за умов статевого та змішаного апоміктично-статевого розмноження PDF
Ю. О. Гарт, В. Р. Крутько, І. С. Кондратенко 19-25
Розширення генетичного різноманіття для селекції ячменю в умовах центральної ча-стини лісостепу україни PDF
М. В. Гудзенко 25-37
Адаптивна характеристика гібридів кукурудзи (zea mays l.), створених на основі подвійно – гаплоїдних ліній плазми lancaster PDF
В. Б. Дзюбецький, М. Е. Рябченко 37-44
Використання ознаки «стерильність – фертильність пилку для відбору пшенично-житніх хромосомно заміщених форм тритикале PDF
П. І. Діордієва, М. Ф. Парій 45-52
Прояв гетерозису у нових простих експериментальних гібридів (f1) жита озимого PDF
А. О. Змієвська, К. Д. Єгоров 52-59
Диференціація самозапилених ліній кукурудзи за здатністю закріплювати стерильність та відновлювати фертильність пилку PDF
В. М. Капустян 59-67
Сучасний рівень волокнистості ненаркотичних сортів конопель (cannabis sativa l.) PDF (English)
I. M. Laiko, V. H. Vyrovets, H. I. Kyrychenko, S. V. Mishchenko, I. L. Kmets 68-75
Прояви модифікаційної здатності генотипів тритикале озимого лісостепового та поліського екотипів PDF
В. В. Москалець, З. Т. Москалець 75-87
Перспективність для селекції різних за стиглістю міжвидових гібридів картоплі за вмістом крохмалю і його виходом PDF
А. А. Подгаєцький, В. Л. Крючко 87-97
Трансгресивна мінливість ознак продуктивності гібридів другого покоління пшениці твердої ярої PDF
О. С. Хоменко, В. М. Федоренко 97-105
Коефіцієнти кореляції та детермінації між ознаками сортів пшениці м’якої озимої PDF
О. О. Четверик, Р. М. Козаченко 105-114

ФІЗІОЛОГО–ГЕНЕТИЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Хімічний склад сортів та селекційних номерів цикорію коренеплідного селекції уманської дослідно-селекційної станції інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків PDF
П. В. Миколайко 115-121
Генетичний контроль ознаки карликовості у лінії конопель (cannabis sativa l.) Сорту глухівські 58 PDF
В. С. Міщенко 122-129
Генетична мінливість кількісних ознак у сортів Callistephus chinensis (L.) Nees PDF
О. Л. Шевель, І. О. Рудник-Іващенко 129-137
Вплив стимулятора росту мет на морфофізіологічні ознаки гречки PDF (English)
Jin Xiaomei 138-144

НАСІННИЦТВО І НАСІННЄЗНАВСТВО

Ефективність застосування регуляторів росту і мікродобрива в процесі розмноження насіння сортів пшениці озимої та ячменю ярого PDF
І. Ю. Буряк, В. О. Чернобаб, Є. Ю. Огурцов, І. І. Клименко 145-154
Вплив десикації на посівні якості насіння та урожайність нуту PDF
В. О. Бушулян 154-161
Технологічна оцінка зерна сортів м’якої пшениці PDF
П. О. Герасимчук 161-170
Урожайні властивості та посівні якості насіння сої за дії сучасних гербіцидів PDF
А. Р. Гутянський, Є. Ю. Огурцов, І. І. Клименко, М. С. Волошина 170-176
Мінливість якості насіння кукурудзи залежно від її післязбиральної обробки PDF
Я. М. Кирпа, М. Л. Бондарь 176-182
Вплив регуляторів росту рослин і мікродобрива на урожайність насіння ліній та гіб-ридів соняшнику PDF
І. І. Клименко 183-188

СОРТОВИВЧЕННЯ ТА СОРТОЗНАВСТВО

Нові гіноеційні лініі огірка корнішонного типу для використання в гетерозисній селек-ції PDF
В. О. Сергієнко, О. Л. Радченко, Д. Л. Солодовник 189-196
Стійкість колекційних зразків сої до шкідливих організмів PDF
Т. В. Сокол 197-204
Оцінка фенотипової стабільності сортів ячменю ярого за допомогою GGE biplot PDF (English)
M. P. Solonechnyi, R. M. Kozachenko, N. I. Vasko, O. G. Naumov, O. V. Solonechna, E. O. Vazhenina, B. O. Bondareva, L. A. Kovalenko 205-214