№ 4 (2014)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Геополітика і міжнародні відносини

Суверенні держави перед викликами глобалізації: аналіз сучасних концепцій PDF
Ірина Кресіна, Ірина Алєксєєнко 8-17
Геополітичні стратегії країн Центральної Східної Європи в умовах еволюції пост-біполярної системи міжнародних відносин PDF
Ольга Брусиловська 18-26
«М’яка сила» як основа сучасної геополітичної стратегії PDF
Володимир Горбатенко 27-31
Геополітичне суперництво Європейського Союзу і Росії у Східній Європі PDF
Тетяна Сидорук 32-38
Внесок країн Веймарського трикутника у систему європейської безпеки PDF
Ольга Русова 39-45
Збройний албансько-македонський конфлікт (лютий-травень 2001 року) в північно-західній Македонії. Заангажування дипломатії США і ЄС PDF (Polski)
Irena Stawowy-Kawka 46-60
Труднощі нормалізації польсько-російських відносин PDF (English)
Stanisław Bieleń 61-70
Польська позиція щодо східного партнерства PDF (English)
Dmytro Tyshchenko 71-77
Геополітичні стратегії парламенту Польщі у контексті набуття членства в ЄС та НАТО PDF
Юлія Нечипоренко 78-83
Європейська геостратегія України у вимірі вітчизняного консерватизму (за працями В’ячеслава Липинського та Степана Томашівського) PDF
Марина Шульга 84-92
Імідж України у внутрішньополітичних і геополітичних контекстах сучасності PDF
Світлана Денисюк, Валерій Корнієнко 93-100
Національний брендинг і особливості його застосування країнами Центрально-Східної Європи PDF
Наталія Колесницька 101-107
Демократизація і євроінтеграційна стратегія сучасної України: національна специфіка та досвід сусідів PDF
Світлана Бульбенюк 108-114
Про зовнішньополітичні концепції українського неоконсерватизму (в контексті проблеми євроінтеграції) PDF
Євген Перегуда 115-122

Політичні інститути та процеси

Типологізація чинників демократичних перетворень PDF
Олена Стойко 123-129
Техніка «санітарного кордону» до радикальних партій у країнах Центрально-Східної Європи PDF
Анатолій Романюк, Віталій Литвин 130-144
Моделювання відносин «парламентська опозиція-уряд» у Словаччині в 90-ті роки: контекст, інституційні чинники, потенціал та результативність PDF
Василь Бусленко 145-152
Люстрація в Польщі та Чехії: розбіжність типів, чинників та наслідків PDF
Наталія Мінєнкова 153-157
Політичні чинники створення права: сучасні тенденції в Україні та Польщі PDF
Оксана Кукуруз 158-164
Деінституціалізація політичної сфери в Україні: теорія та її підтвердження практикою PDF
Оксана Макух 165-173
Мімікрія як деструктивний чинник політичної культури українського суспільства PDF
Алла Бобрук 174-182
Політичний діалог як механізм розвитку професійної компетентності української політичної еліти PDF
Роман Аксельрод 183-188
Політичний відтінок сивини. Балканські партії пенсіонерів на європейському тлі PDF (Polski)
Tadeusz Czekalski 189-194
Єдність чи різнорідність? Болгарські ліві партії у 90-х роках ХХ ст. PDF (Polski)
Rafał Woźnica 195-201
Президентські вибори в Республіці Грузія в 2013 році – кінець ери Михайла Саакашвілі PDF (Polski)
Wojciech Wojtasiewicz 202-215

Політична історія

«В боротьбі виростає сила...». Культурно-освітня діяльність вояків інтернованої Армії УНР в Польщі як чинник боротьби за українську державність (1921-1924 рр.) PDF
Юлія Голубнича 216-223
Радянська стратегія та практика політичної мобілізації населення Західної України в умовах військово-політичного протистояння на завершальному етапі Другої світової війни PDF
Оксана Докаш 224-233
Політика комуністичної влади стосовно сербської православної церкви в Югославії у 1945-1980 рр. – окреслення проблематики PDF (Polski)
Mirella Korzeniewska-Wiszniewska 234-248
Польські консервативні осередкипо відношенню до України у 90-і рр. ХХ ст.: концепції, бачення, перспективи PDF (Polski)
Konrad Świder 249-254

Етнонаціональна політика

Польське питання і слов’янська проблема у зовнішньополітичних планах Адама Чарторийського PDF
Віктор Павлюк 255-261
Погляди Чаулева щодо албанців і Шкіпнії (Албанія) PDF (English)
Katerina Todoroska 262-269
Політико-комунікативні вектори ескалації міжетнічної конфліктно-конфронтаційної інтеракції в Західній Україні (літо-осінь 1941 р.) PDF
Василь Гулай 270-278
Діяльність товариства «Родина Родин» зі Львова PDF (Polski)
Vadim Gierko 279-284
Юридичний статус внутрішніх біженців в Азербайджані PDF (Polski)
Anna Wirowska 285-292

Політологічні осередки в Україні та Польщі

Дніпропетровська школа політології PDF
Олександр Токовенко 293-295
Політологічна складова у системі підготовки фахівців з парламентаризму в Національній академії державного управління при Президентові України PDF
Валентина Гошовська 296-298
Історія Інституту політології Педагогічного університету в Кракові і сучасна освітня пропозиція PDF (Polski)
Magdalena Mikołajczyk 299-305