№ 10 (18) (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ABSTRACT AND REFERENCES (English)

Зміст

Сутнісна характеристика сценічно-образної культури майбутніх вчителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки PDF
Natalia Kosinskaya 4-8
Впровадження підготовки тьюторів з працевлаштування осіб з розладами спектра аутизму: методико-теоретичний та практичний аспекти PDF
Kateryna Ostrovska, Igor Ostrovskii 9-12
Оцінка адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи студентів і курсу PDF
Tetiana Dereka, Valentina Tumanova, Iryna Bystra, Elena Hatsko 13-17
Координація процесу розвитку професійної компетентності вчителів біології шкіл сільської місцевості в умовах РМО на основі технології «3Р» (розкриття, розвиток, реалізація) PDF
Olena Kharchenko 17-22
Особливості впровадження педагогічної моделі подолання негативного впливу засобів масової інформації на процес соціалізації підлітків PDF
Yana Shuhailo 23-28
Особливості педагогічного експерименту щодо реалізації проекту стимулювання професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання PDF
Yulia Belikova 28-32
Періодизація становлення і розвитку військово-морської освітив Україні (початок ХVІІІ – 50-90-ті рр. ХХ століття ) PDF
Antonina Lyashkevych 33-37
Мистецька освіта на теренах України від 20-тих років ХХ століття до 1991 року: на прикладі формальних і неформальних виявів літературної освіти PDF
Nataliia Sulaieva 38-41
Технології педагогічного дизайну підготовки майбутніх педагогів професійного навчання в контексті компетентісного підходу (зарубіжний досвід) PDF
Elena Yaremenko-Gasiuk 42-48
Психолого-педагогічні засади формування готовності педагогічних працівників до професійної сертифікації PDF
Tetyana Afanas'eva, Yuliya Chemodurova, Olga Bayer, Olga Beregova 48-51
Аналіз мультикультурної освіти вчителів у Франції PDF
Inna Kovalyns’ka 52-55
Технологія управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету PDF
Natalia Chernyashchuk 56-61