DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.33.2016.105188

Автоматичний контроль стану ізоляції при моніторингу низьковольтної розподільчої мережі

L. О. Dobrovolskaya, О. О. Cherevko

Анотація


У статті розглянута можливість використання запропонованої функціональної схеми контролю стану ізоляції за допомогою додаткового високочастотного сигналу, що вводиться в силову мережу. Для контролю стану ізоляції прийнято рішення контролювати струми витоку. Для цього розроблено спеціалізований варіант пристрою контролю струмів на основі селективного підсилювача синусоїдальних струмів витоку

Ключові слова


ізоляція; пристрій контролю струмів; селективний підсилювач; пробний сигнал; струми витоку

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Список использованных источников (ГОСТ):

Микропроцессорная система контроля изоляции типа ОМЗАЛ [Электронный ресурс]. – (http://spb.propartner.ru/offers/mikroprotsessornaya-sistema-kontrolya-izolyatsii-i1095085.html).

Система мониторинга марки «CDM-30» (Cables Diagnostics Monitor, 30 Channels) [Электронный ресурс]. – (http://www.terra-kip.ru/monitoring-system/monitoring-chastichnyh-razryadov/smd_30).

Пат. 102026 Україна, МПК H 02 J 13/00. Пристрій для автоматичного контролю режимів розподілу струмів в низьковольтних електричних мережах / В.С. Зайцев, О.О. Черевко, Л.О. Добровольська; ДВНЗ «ПДТУ». – № a201201184; заявл. 06.02.12; опубл. 27.05.13, Бюл. № 10.

Опадчий Ю.Ф. Аналоговая и цифровая электроника (полный курс) : учебник для ВУЗов / Ю.Ф. Опадчий, О.П. Глудкин, А.И. Гуров. – М. : Горячая линия-Телеком, 2003. – 768 с.

References:

Mikroprotsessornaia sistema kontrolia izoliatsii tipa OMZAL (Microprocessor isolation control system of the type OMZAL) Available at: http://spb.propartner.ru/offers/mikroprotsessornaya-sistema-kontrolya-izolyatsii-i1095085.html (accessed 22 February 2015).

Sistema monitoringa marki «CDM-30» (Cables Diagnostics Monitor, 30 Channels) (The monitoring system of the brand «CDM-30» (Cables Diagnostics Monitor, 30 Channels)) Available at: www.terra-kip.ru/monitoring-system/monitoring-chastichnyh-razryadov/smd_30 (accessed 10 July 2016).

Zaycev V.S., Cherevko E.A., Dobrovolskaya L.A. Prystrij dlja avtomatychnogo kontrolju rezhymiv rozpodilu strumiv v nyz'kovol'tnyh elektrychnyh merezhah [The device for automatic monitoring of modes of distribution of currents on low-voltage electrical networks]. Patent UA, no. 102026, 2013. (Ukr.)

Opadchii Iu.F., Gludkin O.P., Gurov A. I. Analogovaia i tsifrovaia elektronika (polnyi kurs) [Analog and digital electronics (full course)]. Moscow, Goriachaia liniia – Telekom Publ., 2003. 768 р. (Rus.)


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
Вміст даного сайту доступний згідно з ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.