Мережа доменного газу металургійного комбінату як об’єкт керування

Автор(и)

  • V. P. Kravchenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.35.2017.125621

Ключові слова:

металургійний комбінат, мережа доменного газу, колектор доменного газу, тиск газу у колекторі, об’єкт керування, диференційні рівняння зміни тиску газу у колекторі

Анотація

Розглядається мережа доменного газу металургійного комбінату як об’єкт керування, вхідними величинами якого є параметри потоків газу (тиск і витрати) на вході і виході загального колектору, а виходом – тиск газу у колекторі. Об’єкт керування представлений у вигляді диференційних рівнянь, одне з яких описує швидкість зміни тиску газу у колекторі від об’ємної кількості вхідних і вихідних потоків газу, а друге – від тиску газу у цих потоках. Одержані рівняння дають змогу аналізувати зміну тиску у колекторі під дією різного типу збурень у мережі і використовувати результати цього аналізу для розробки ефективних систем автоматичної стабілізації роботи мережі

Біографія автора

V. P. Kravchenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Список використаних джерел:

НПАОП 27.1-1.09-09. Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії. – Затв. 2009-12-29. – К., 2009. – 98 с.

Старицкий В.И. Газовое хозяйство заводов черной металлургии / В.И. Старицкий. – М. : Металлургиздат, 1973. – 250 с.

А. с. 364822 СССР, МКИ F 27 d 17/00, C 21 b 7/22. Устройство для распределения доменного газа потребителям / Х.Л. Фридман, С.В. Пупченко, А.Я. Каботянский, В.Я. Дубровский. – № 1393160/22-2; заявл. 12.01.70; опубл. 28.12.72, Бюл. № 5. – 3 с.

А. с. 1734079 СССР, МПК G 05 D 16/00, C 21 B 7/22. Способ стабилизации давления в коллекторе подачи очищенного доменного газа потребителям / А.В. Боголюбов, К.А. Квитковский, В.И. Хоничев. – № 904777369; заявл. 04.01.90; опубл. 15.05.92, Бюл. № 18.

Эрриот П. Регулирование производственных процессов / П. Эрриот; пер. с англ. А.Я. Серебрянский. – М. : Энергия, 1967. – 480 с.

Профос П. Регулирование паросиловых установок / П. Профос; пер. с нем. Е.Н. Сергиевская, Д.К. Федотов. – М. : Энергия, 1967. – 368 с.

References:

NPAOP 27.1-1.09-09. Pravila ohoroni pracі u gazovomu gospodarstvі pіdpriєmstv chornoї metalurgії [Rules of labor protection in the gas industry enterprises of ferrous metallurgy]. Kiev, 2009. 98 р. (Rus.)

Starickij V.I. Gazovoe hozjajstvo zavodov chernoj metallurgii [Gas facilities of ferrous metallurgy plants]. Moscow, Metallurgizdat Publ., 1973. 250 p. (Rus.)

Fridman H.L., Pupchenko S.V., Kabotjanskij A.Jа., Dubrovskij V.Jа. Ustrojstvo dlja raspredelenija domennogo gaza potrebiteljam [Device for distribution of blast furnace gas to consumers]. Patent USSR, no.36482, 1973. (Rus.)

Bogoljubov A.V., Kvitkovskij K.A., Honichev V.I. Sposob stabilizacii davlenija v kollektore podachi ochiwennogo domennogo gaza potrebiteljam [Stabilization of pressure in the supply manifold of purified blast furnace gas to consumers]. Patent USSR, no.1734079, 1987. (Rus.)

Harriot P. Process Control, MeGraw-Hill Book Company. New York, San Francisco, 1964. 510 p. (Rus. ed.: Erriot P. Regulirovanie proizvodstvennyh processov. Moscow, Energija Publ., 1967. 480 p.). (Rus.)

Profos P. Die Regtlung von Dampfanlagen. Springer-Verlag, 1962. 380 p. (Rus. ed.: Profos P. Regulirovanie parosilovyh ustanovok. Moscow, Energija Publ., 1967. 368 p.). (Rus.)

##submission.downloads##

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>