Перспективи та можливості багатоциклової переробки відходів

Автор(и)

  • V. S. Voloshin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.36.2018.143038

Ключові слова:

відходи, способи переробки, витратність, економія природних ресурсів, енергоентропійність переробки відходів, якість енергії

Анотація

Головна особливість сучасних способів переробки відходів – це їх одноцикловість. У ювілейній доповіді аналітиків Римському клубу «Comе on» в 2018 році підкреслюється, що незважаючи на розвинений інжиніринг в області переробки відходів, їх кількість в світі не скорочується навіть в розвинених країнах, таких як США, Швеція, Німеччина, Великобританія, – країн, де ефективно займаються переробкою відходів. Найбільш радикальним залишається спосіб спалювання тих відходів, які до цього пристосовані, з отриманням іншого відходу у вигляді золи. Інші відходи, так чи інакше, в кінцевому підсумку, не переробляються. Особливо це відноситься до заздалегідь структурованим за матеріалами послеексплуатаціонних відходів. Одним з виходів бачиться створення технологій багатоциклової переробки таких відходів, що стає найважливішим фактором економії природних ресурсів. Основним обмеженням в таких технологіях може бути інтегральна ентропія кожного наступного способу переробки таких відходів. Саме вона є критерієм, що відображає здатність до отримання з конкретного відходу деякої ліквідної продукції на черговому етапі його переробки. Показано, що кожний наступний етап переробки послеексплуатаціонного відходу може стати останнім, якщо сумарні витрати енергії певної якості не призведуть до появи нового товарного продукту, що володіє корисними якостями. Екологічна інженерія володіє тільки деякими з таких багатоциклових технологій переробки. Однак існує можливість системного об'єднання окремих технологій, які у вигляді єдиного технологічного кластера дозволять послідовно змінювати стан кожного послеексплуатаціонного відходу, доводячи його до стану ліквідної продукції

Біографія автора

V. S. Voloshin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Ulrich von Weizsacker E. Come On! Capitalism, Short-termism, Population and Destruction of the Planet. A Report to the Club of Rome / E. Ulrich von Weizsacker, A. Wijkman. – New York : Springer Science+Business Media LLC, 2018. – 220 р.

Данилова Т.Г. О природе отходообразования в производственных системах / Т.Г. Данилова, В.С. Волошин // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. пр. / ПДТУ. – Маріуполь, 2000. – Вип. 10. – С. 281-284.

Волошин В.С. Природа отходообразования / В.С. Волошин. – Мариуполь : Рената, 2007. – 666 с.

References:

Ulrich von Weizsacker E., Wijkman A. Come On! Capitalism, Short-termism, Population and Destruction of the Planet. New York, Springer Science+Business Media LLC Publ., 2018. 220 р.

Danilova T.G., Voloshin V.S. O prirode othodoobrazovanija v proizvodstvennyh sistemah [On the nature of waste in production systems]. Vіsnik Priazovs'kogo derzhavnogo tehnіchnogo unіversitetu – Reporter of the Priazovskyi State Technical University, 2000, iss. 10, pp. 281-284. (Rus.)

Voloshin V.S. Priroda otkhodoobrazovaniia [Nature of waste]. Mariupol’, Renata Publ., 2007. 666 p. (Rus.)

##submission.downloads##

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>