DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.37.2018.160221

Переробка відвальних металургійних шлаків

V. P. Kravchenko, E. V. Taranina, U. A. Lazarevskaya

Анотація


Розроблено технологічні схеми переробки відвальних доменних шлаків і суміші металургійних шлаків – відходів різних виробництв (шлак доменного виробництва; шлак сталеплавильного виробництва; шлак, отриманий в результаті виробництва спеціальних сталей, зола теплоелектростанцій), що мають складний мінералогічний склад, для отримання ряду цінних матеріалів з суттєвим еколого-економічним ефектом. Згідно зі схемою переробки відвальних доменних шлаків, крім відділення магнітної фракції, передбачається отримання будівельного щебеню, в’яжучого матеріалу і мікрозаповнювачів для отримання високоміцних бетонів. Комплекс устаткування виконаний за блочно-модульним принципом, де однотипна несуча металева конструкція кожного блоку, пов’язаного в складі комплексу консольними стрічковими конвеєрами, дозволяє встановити блок на сплановану поверхню промислового майданчика без фундаменту, що сприяє в разі необхідності переміщенню комплекса протягом зміни з мінімальним використанням підйомно-транспортних коштів. До складу комплексу входять блоки первинного грохочення, дрібного грохочення і дроблення, пневматичної і магнітної сепарації. Параметри і режими роботи технологічного устаткування, що входить до складу комплексу, регулюються в широких межах і дозволяють забезпечити високу ефективність переробки при мінливих властивостях початкової сировини. У технологічній схемі комплексної переробки суміші відвальних металургійних шлаків передбачається, крім отримання будівельних матеріалів, комплекс технологічних заходів по розкриттю сировини шляхом його магнітно-гравітаційної сепарації, що дозволяє забезпечити вміст металу в одержуваному скраповому концентраті (магнітному і немагнітному) до 95%, а прогнозний витяг скрапу – не менше 90...92%.

Ключові слова


металургійні шлаки; просівання; подрібнення магнітно-гравітаційна сепарація; фракція; скрап; будівельний щебінь; в’яжучий матеріал

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Список использованных источников (ГОСТ):

Демин Б.Л. Техногенные образования из металлургических шлаков как объект комплексной переработки / Б.Л. Демин, Ю.В. Сорокин, А.И. Зимин // Сталь. – 2001. – № 11. – С. 99-102.

Панфилов М.И. Переработка шлаков и безотходная технология в металлургии / М.И. Панфилов. – М. : – Металлургия. – 1987. – 238 c.

Гамей А.И. Схемы переработки металлургических шлаков / А.И. Гамей, В.В. Наумкин, Н.В. Сухинова // Сталь. – 2007. – № 2. – С. 144-145.

Кравченко В.П. Гидравлическая активность доменных шлаков / В.П. Кравченко, В.А. Струтинский // Сталь. – 2007. – № 1. – C. 94-95.

Кравченко В.П. Обгрунтування параметрів струминного подрібнення при переробці і збагаченні доменних шлаків : автореф. дис. …канд. техн. наук: 05.15.08 / В.П. Кравченко; Держ. вищий навч. закл. «Нац. гірн. ун-т». – Днепропетровск, 2013. – 20 с.

Пат. 18107 Україна, МПК В 03 С 1/00. Спосіб переробки відвальних металургійних шлаків / В.П. Кравченко, І.М. Фентісов, В.А. Струтинський, О.В. Черкасін. – № u200605806; заявл. 26.05.06; опубл. 16.10.06, Бюл. № 10. – 4 с.

References:

Demin B.L., Sorokin Iu.V., Zimin A.I. Tekhnogennye obrazovaniia iz metallurgicheskikh shlakov kak ob’ekt kompleksnoi pererabotki [Technogenic formations from metallurgical slags as an object of complex processing]. Stal’ – Steel, 2001, no. 11, pp. 99-102. (Rus.)

Panfilov M.I. Pererabotka shlakov i bezotkhodnaia tekhnologiia v metallurgii [Slag processing and waste-free technology in metallurgy]. Moscow, Metallurgy Publ., 1987. 238 p. (Rus.)

Gamei A.I., Naumkin V.V., Sukhinova N.V. Skhemy pererabotki metallurgicheskikh shlakov [Metallurgical slag processing schemes]. Stal’ – Steel, 2007, no. 2, pp. 144-145. (Rus.)

Kravchenko V.P., Strutinsky V.A. Gidravlicheskaia aktivnost’ domennykh shlakov [Hydraulic activity blast furnace slag]. Stal’ – Steel, 2007, no. 1, pp. 94-95. (Rus.)

Kravchenko V.P. Obgruntuvannia parametrіv struminnogo podrіbnennia pri pererobtsі і zbagachennі domennikh shlakіv. Avtoref. diss. kand. techn. nauk [Substantiation of the parameters of jet milling in the processing and milling of blast furnace slag. Thesis of cand. tech. sci. diss.]. Dnepropetrovsk, 2013. 20 p. (Ukr.)

Kravchenko V.P., Fentosov I.M., Strutinsky V.A., Cherkasin A.V. Sposіb pererobki vіdval’nikh metalurgіinikh shlakіv [Method of processing dump metallurgical slag]. Patent UA, no. 18107, 2006. (Ukr.)


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
Вміст даного сайту доступний згідно з ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.