DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.38.2019.181403

Процес вібромагнітноабразивної обробки та його залежність від деяких параметрів

V. I. Burlakov

Анотація


У статті розкрита сутність досить нового способу абразивної обробки незакріплених деталей з надтвердої кераміки. Він містить в собі признаки вібраційної обробки, яка обумовлена вібраційною силою, і поєднується з магнітно-абразивною обробкою. Показана залежність цієї обробки від деяких факторів, що впливають на неї. Зроблено допущення, що новий спосіб обробки заміщує притирку деталей з надтвердої кераміки

Ключові слова


надтверда кераміка; вібромагнітна обробка; робоче середовище; феромагнітний абразивний матеріал; магнітна сила; електромагніт; зернистість порошку; штучні алмази; магнітна індукція

Повний текст:

PDF

Посилання


Перелік використаних джерел (ГОСТ):

Матюха П.Г. Тенденции магнитно-абразивной обработки / П.Г. Матюха, А.В. Бурдин // Наукові праці Донецького національного технічного університету. – Донецк : ДонНТУ, 2009. – Вип. 6. – С. 166-173. – (Серія : Машинобудування і машинознавство).

Степанов О.В. Исследование процесса формирования магнитно-абразивного порош-кового инструмента для обработки деталей сложной геометрической формы : дис. ... канд. техн. наук : 05.16.06 / Степанов Олег Васильевич. – Киев, 1997. – 145 с.

Бабичев А.П. Вибрационная обработка деталей / А.П. Бабичев. – М. : Машиностроение, 1974. – 445 с.

Ящерицин П.И. Чистовая обработка деталей в машиностроении / П.И. Ящерицин, А.Н. Мартынов. – Минск : Вышейшая школа, 1983. – 335 с.

Барон Ю.М. Технология абразивной обработки в магнитном поле / Ю.М. Барон. – Л. : Машиностроение, 1975. – 127 с.

Якулович Л.М. Основы магнитно-абразивной обработки металлических поверхностей / Л.М. Якулович, Л.Е Сергеев, В.Я. Лебедев. – Минск : БГАТУ, 2012. – 316 с.

References:

Matiukha P.G., Burdin A.V. Tendentsii magnitno-abrazivnoi obrabotki [Magnetic Abrasion Trends]. Naukovі pratsі Donets’kogo natsіonal’nogo tekhnіchnogo unіversitetu. Serіia: Mashinobuduvannia і mashinoznavstvo – Scientific works of the Donetsk National Technical University. Series: Machine Building and Machine Science, 1997, vol. 6, pp. 166-173. (Rus.)

Stepanov O.V. Issledovanie protcesa formirovaniya magnitno-abrazivnogo poroshkovogo instrumenta dlya obrabotki detaleei slozhnoei geometricheskoei formy. Diss. cand. techn. nauk [Research of process of forming of magnetically-abrasive powder-like instrument for treatment of details of difficult geometrical form. Cand. tech. sci. diss.]. Kiev, 1997. 145 p. (Rus.)

Babichev А.P. Vibratcionnaya obrabotka detaleei [Oscillation treatment of details]. Мoscow, Мashinostroenie Publ., 1974. 445 p. (Rus.)

Ysheritsin P.I., Martynov A.N. Chistovaya obrabotka detaleei v mashinostroenii [Clean treatment of details is in an engineer]. Мinsk, Вyshatisha shkola Publ., 1983. 335 p. (Rus.)

Baron U.M. Tehnologiya abrazivnoei obrabotki v magnitnom pole [Technology of abrasive treatment is in the magnetic field]. Leningrad, Мashinostroenie Publ., 1975. 127 p. (Rus.)

Iakulovich L.M., Sergeev L.E., Lebedev V.Ia. Osnovy magnitno-abrazivnoi obrabotki metallicheskikh poverkhnostei [The basics of magnetic abrasive machining of metal surfaces]. Мinsk, BGATU Publ., 2012. 316 p. (Rus.)


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
Вміст даного сайту доступний згідно з ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.