Розподіл радіальних рудних навантажень при формуванні у доменній печі чотирискіпових рудних і коксових шарів

Автор(и)

  • V. S. Voloshyn ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • V. B. Semakova ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6415-180X
  • I. I. Kharchenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • V. V. Semakov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • L. О. Gudym ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.40.2020.216186

Ключові слова:

доменна піч, конусний завантажувальний пристрій, агломерат, кокс, роздільне завантаження, рудне навантаження, розподіл шарів матеріалів

Анотація

Мета статті – аналітично дослідити розподіл рудних навантажень на кокс по радіусу колошника доменної печі при її завантаженні конусним завантажувальним пристроєм циклами, які забезпечують послідовне укладання в стовпі шихтових матеріалів чотирьох скіпів агломерату і чотирьох скіпів коксу при їх різному розділенні по подачах, при підвищенні рудного навантаження на кокс у циклі з двох подач з 3,5 до 5,0 кг/кг. Математичне моделювання проводилося за умов завантаження шихти на горизонтальну поверхню та укладання гребеню матеріалів біля стін колошника. Встановлено рудне навантаження на кокс у циклі подач 4А↓ 4К↓, при якому протяжності агломерату і коксу радіусом колошника вирівнюються. Перевищення протяжністю агломерату радіусом колошника протяжності коксу унеможливлює створення газопроникної осьової зони. Завантаження доменної печі роздільними збільшеними подачами забезпечує найбільш рівномірний розподіл рудних навантажень на кокс по радіусу колошника, близьких до загального рудного навантаження у циклі 4А↓ 4К↓. Більшому зосередженню агломерату в периферійній і проміжній зонах колошника при формуванні чотирискіпових рудних і коксових шарів сприяють цикли завантаження nК (3-n)A↓ (n+1)A (4-n)К↓ при кількості скіпів n = 0, 1, 2. Завантаження циклу подач 3А↓ А4К↓ показало надмірне зосередження біля стін рудного матеріалу з різким зниженням рудного навантаження до центру колошника. Більш рівномірний розподіл радіальних рудних навантажень, підвищених щодо загального рудного навантаження, забезпечується завантаженням шихти за циклом К2А↓ 2А3К↓. Більшій протяжності рудного гребеня сприяє завантаження шихти за циклом 2КА↓ 3А2К↓

Біографії авторів

V. S. Voloshyn, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

V. B. Semakova, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

I. I. Kharchenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Аспірант

V. V. Semakov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, старший викладач

L. О. Gudym, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Студент

Посилання

Перелік використаних джерел (ДСТУ):

Ярошевский С.Л. Выплавка чугуна с применением пылеугольного топлива / С.Л. Ярошевский. – М. : Металлургия. – 1988. – 176 с.

Charging System Enhancements for a Blast Furnace at Azovstal Iron and Steel Works Private Joint-Stock Corporation / S.V. Sosin, S.A. Karikov, V.B. Semakova, V.P. Russkikh, V.V. Semakov // Metallurgist. – 2019. – Vol. 63. – № 3-4. – Рр. 327-334. – Mode of access: DOI: 10.1007/s11015-019-00827-6.

Регулирование распределения материалов и газов в доменной печи объемом 2700 м3 / Н.А. Потаничев, В.А. Костров, А.П. Котов, В.Д. Кайлов // Металлург. – 1972. – № 10. – С. 14-17.

Опыт «Криворожстали» по рационализации распределения материалов в доменных печах / Е.Г. Донсков [и др.] // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2003. – № 1. – С. 19-22.

Работа доменных печей на увеличенной массе подачи / В.П. Лялюк [и др.] // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2011. – № 1. – С. 5-9.

Кассим Д.А. Анализ влияния массы железорудной подачи на технико-экономические показатели доменной плавки / Д.А. Кассим // Вісник Криворізького національного університету. – 2014. – Вип. 36. – С. 137-140.

Управление радиальным распределением шихты и газов в доменных печах ОАО «ММК им. Ильича» при раздельной загрузке увеличенных масс кокса и агломерата / А.А. Томаш [и др.] // Металлургические процессы и оборудование. – 2005. – № 2. – С. 35-38.

Semakova V.B. Economic analysis of reduction processes in blast furnaces / V.B. Semakova, V.V. Semakov, D.I. Gavriloglu // Steel Transl. – 2012. – Vol. 42. – № 4. – Pp. 319-323. – Mode of access: DOI: 10.3103/S0967091212040146.

Совершенствование режимов загрузки доменных печей ЧАО «ММК им. Ильича» в условиях вдувания пылеугольного топлива / Ю.А. Зинченко, А.Г. Курпе, А.В. Форман, В.П. Русских, В.Б. Семакова, В.В. Семаков // Металл и литье Украины. – 2017. – № 1 (284). – С. 5-10.

Семаков В.В. Исследование влияния порядка загрузки шихтовых материалов при формировании их высоких слоев на распределение рудных нагрузок по радиусу колошника доменной печи / В.В. Семаков // Проблеми енергозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика: тези доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, фахівців, аспірантів (11-12 травня 2016 р.; Маріуполь). – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – С. 82-84.

Семакова В.Б. Распределение материалов по радиусу колошника при загрузке в доменную печь раздельных коксовых и рудных подач / В.Б. Семакова // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наукових праць / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2019. – Вип. 38. – С. 14-22. – (Серія : Технічні науки). – Mode of access: DOI: 10.31498/2225-6733.38.2019.181267.

Тарасов В.П. Газодинамика доменного процесса / В.П. Тарасов. – М. : Металлургия, 1990. – 216 с.

References:

Jaroshevskij S.L. Vyplavka chuguna s primeneniem pyleugol’nogo topliva [Iron smelting at powder coal injection]. Moscow, Metallurgy Publ., 1988. 176 р. (Rus.)

Sosin S.V., Karikov S.A., Semakova V.B., Russkikh V.P., Semakov V.V. Charging System Enhancements for a Blast Furnace at Azovstal Iron and Steel Works Private Joint-Stock Corporation. Metallurgist, 2019, vol. 63, no. 3-4, рр. 327-334. doi:10.1007/s11015-019-00827-6.

Potanichev N.A., Kostrov V.A., Kotov A.P., Kajlov V.D. Regulirovanie raspredeleniia materialov i gazov v domennoi pechi ob’emom 2700 m3 [Regulation of the distribution of materials and gases in a blast furnace]. Metallurg – Metallurgist, 1972, no. 10, рр. 14-17. (Rus.)

Donskov E.G., Kostenko G.P., Orel G.I., Donskov D.E., Adamenko A.V. Opyt «Krivo-rozhstali» po racionalizacii raspredelenija materialov v domennyh pechah [Krivorozhstal experience in streamlining the distribution of materials in blast furnaces]. Metallurgicheskaja i gornorudnaja promyshlennost’ – Metallurgical and Mining Industry, 2003, no. 1, pp. 19-22. (Rus.)

Ljaljuk V.P., Sheremet V.A., Listopadov V.S., Kostenko G.P., Otorvin P.I., Miroshnichenko O.N., Tarakanov A.K., Kassim D.A. Rabota domennyh pechej na uvelichennoj masse podachi [Operation of blast furnaces with increased supply mass]. Metallurgicheskaja i gornorudnaja promyshlennost’ – Metallurgical and Mining Industry, 2011, no. 1, pp. 5-9. (Rus.)

Kassim D.A. Analiz vlijanija massy zhelezorudnoj podachi na tehniko-jekonomicheskie pokazateli domennoj plavki [Analysis of the influence of the mass of iron ore supply on the technical and economic indicators of blast furnace smelting]. Vіsnik Krivorіz’kogo nacіonal’nogo unіversitetu – Bulletin of Kryvyi Rih National University, 2014, vol. 36, pp. 137-140. (Rus.)

Tomash A.A., Kosolap N.V., Malimon A.A., Peftiev I.M., Dolja S.N. Upravlenie radial’nym raspredeleniem shihty i gazov v domennyh pechah OAO «MMK im. Il’icha» pri razdel’noj zagruzke uvelichennyh mass koksa i aglomerata [Control of radial distribution of the charge and gases in blast furnaces belonging to «Ilych Iron and steel Works» PJCS at separate charging of increased quantities of coke and sintered ore]. Metallurgicheskie processy i oborudovanie – Metallurgical processes and equipment, 2005, no. 2, рр. 35-38. (Rus.)

Semakova V.B., Semakov V.V., Gavriloglu D.I. Economic analysis of reduction processes in blast furnaces. Steel in Translation, 2012, vol. 42, no. 4, pp. 319-323. doi: 10.3103/S0967091212040146.

Zinchenko Ju.A., Kurpe A.G., Forman A.V., Russkih V.P., Semakova V.B., Semakov V.V. Sovershenstvovanie rezhimov zagruzki domennyh pechej ChAO «MMK im. Il’icha» v uslovijah vduvanija pyleugol’nogo topliva [Improvement of the modes of loading of blast furnaces PJSC «Ilyich Iron and Steel Works» in the conditions of inflation of coal-dust fuel]. Metall i lit’e Ukrainy – Metal and casting of Ukraine, 2017, no. 1 (284), pp. 5-1. (Rus.)

Semakov V.V. Issledovanie vlijanija porjadka zagruzki shihtovyh materialov pri formiro-vanii ih vysokih sloev na raspredelenie rudnyh nagruzok po radiusu koloshnika domennoj pechi. Tezi dopovidey ІІ Vseukr. nauk.-prakt. konf. molodih vchenih, fahіvcіv, aspіrantіv «Problemi energozberezhennja v promislovomu regіonі. Nauka і praktika» [Investigation of the materials order charging influence at the high layers formation on the ore loads distribution along the radius of the blast furnace top. Proceeedings of II All-Ukrainian Sci.-Pract. Conf. «Problems of energy saving in the industrial region. Science and practice»]. Marіupol, 2016, рр. 82-84. (Rus.)

Semakova V.B. Raspredelenie materialov po radiusu koloshnika pri zagruzke v domennuju pech’ razdel’nyh koksovyh i rudnyh podach [Materials distribution along the top radius at charging the blast furnace with separate coke and ore supplies]. Vіsnik Priazovs’kogo derzhavnogo tehnіchnogo unіversitetu. Serіja : Tehnіchnі nauki – Reporter of the Priazovskyi State Technical University. Section: Technical sciences, 2019, vol. 38, pp. 14-22. doi: 10.31498/2225-6733.38.2019.181267. (Rus.)

Tarasov V.P. Gazodinamika domennogo processa [Gas dynamics of the blast-furnace process]. Moscow, Metallurgy Publ., 1990. 216 р. (Rus.)

##submission.downloads##

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>