Одностороннє високошвидкісне зварювання труб для газо- і нафтопровідних магістралей складовим електродом

Автор(и)

  • С.В. Щетинін ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • В.І. Щетиніна ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • П.В. Никитенко ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • Халед Елсаєд ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • О.В. Коваль ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32782/2225-6733.43.2021.9

Ключові слова:

складовий електрод, ударна в’язкість зварних з’єднань, переміщення дуги по торцю електрода і ванні, тиск дуги, магнітне поле, погонна енергія, зварювальні напруги, здрібнення мікроструктури, одностороннє високошвидкісне зварювання труб для газо- і нафтопровідних магістралей

Анотація

Встановлені закономірності регулювання переміщення дуги по торцю електрода і ванні при зварюванні складовим електродом. Розроблено процес одностороннього високошвидкісного зварювання труб для газо- і нафтопровідних магістралей складовим електродом, що забезпечує за рахунок регулювання переміщення дуги по торцю електрода і зварювальній ванні, зниження тиску дуги і якісне формування зворотного валику на флюсовій подушці, зменшення магнітного поля, відсутність підрізів, стабільність процесу, зниження тепловкладення, зварних напруг, здрібнення мікроструктури і підвищення ударної в’язкості зварних з’єднань

Біографії авторів

С.В. Щетинін , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

В.І. Щетиніна , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

П.В. Никитенко , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Аспірант

Халед Елсаєд , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Аспірант

О.В. Коваль , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Аспірант

Посилання

Перелік використаних джерел (ДСТУ):

К вопросу о саморегулировании дуги при сварке плавящимся электродом / Б.Е. Патон, С.Ю. Максимов, B.C. Сидорук, Ю.Н. Сараев // Сварочное производство. – 2014. – № 12. – С. 3-11.

Исследования и разработки ИЭС им. Е.О, Патона в области электродуговой сварки и наплавки порошковой проволокой / И.К. Походня, В.Н. Шлепаков, С.Ю. Максимов, И.А. Рябцев // Автоматическая сварка. – 2010. – № 12. – С. 34-42.

Максимов С.Ю. Особливості дуги з імпульсним саморегулюванням процесу плавлення електрода при ручному дуговому зварюванні / В.С. Сидорук, Д.М. Кражановський // Автоматичне зварювання. – 2019. – № 12. – С. 25-32. – Режим доступу: https://doi.org/10.15407/as2019.12.03.

Управление геометрией сварного шва аппаратными средствами при механизированной и автоматической дуговой сварке плавящимся электродом / В.А. Лебедев, С.Ю. Максимов, А.М. Жерносеков, Ю.Н. Сараев // Сварочное производство. – 2014. – № 5. – С. 10-16.

Финкельбург В. Электрические дуги и термическая плазма / В. Финкельбург, Г. Меккер. – М. : Изд-во иностр. лит., 1961. – 369 с.

Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика / Г.Н. Абрамович. – М. : Наука, 1969. – 824 с.

Винокуров В.А. Теория сварочных деформаций и напряжений / В.А. Винокуров, А.Г. Григорьянц. – М. : Машиностроение, 1984. – 280 с.

Рыкалин Н.Н. Расчет тепловых процессов при сварке / Н.Н. Рыкалин. – М. : Машгиз, 1951. – 296 с.

References:

Paton B.E., Maksimov S.Iu., Sidoruk B.C., Saraev Iu.N. K voprosu o samoregulirovanii dugi pri svarke plaviashchimsia elektrodom [On the issue of arc self-regulation in consumable electrode welding]. Svarochnoe proizvodstvo – Welding production, 2014, № 12, pp. 3-11. (Rus.)

Pokhodnia I.K., Shlepakov V.N., Maksimov S.Iu., Riabtsev I.A. Issledovaniia i razrabotki IES im. E.O. Patona v oblasti elektrodugovoi svarki i na plavki poroshkovoi provolokoi [Re-search and development of IES them. E.O. Paton in the field of electric arc welding and melting with flux-cored wire]. Avtomaticheskaia svarka – Automatic welding, 2010, № 12, pp. 34-42. (Rus.)

Sidoruk V.S., Krazhanovs'kii D.M. Osoblivostі dugi z іmpul'snim samoreguliuvanniam protsesu plavlennia elektroda pri ruchnomu dugovomu zvariuvannі [Features of an arc with pulse self-regulation of process of melting of an electrode at manual arc welding]. Avtomatichne zvariuvannia – Automatic welding, 2019, № 12, pp. 25-32. doi:10.15407/as2019.12.03.

Lebedev V.A., Maksimov S.Iu., Zhernosekov A.M., Saraev Iu.N. Upravlenie geometriei svarnogo shva apparatnymi sredstvami pri mekhanizirovannoi i avtomaticheskoi dugovoi svarke plaviashchimsia elektrodom [Control of the geometry of the weld by hardware in mechanized and automatic arc welding with a consumable electrode]. Svarochnoe proizvodstvo – Welding production, 2014, № 5, pp. 10-16. (Rus.)

Finkel'burg V., Mekker G. Elektricheskie dugi i termicheskaia plazma [Electric arcs and thermal plasma]. Moscow, Izd-vo inostr. lit. Publ., 1961. 369 p. (Rus.)

Abramovich G.N. Prikladnaia gazovaia dinamika [Applied gas dynamics]. Moscow, Nauka Publ., 1969. 824 p. (Rus.)

Vinokurov V.A., Grigor'iants A.G. Teoriia svarochnykh deformatsii i napriazhenii [Theory of welding deformations and stresses]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1984. 280 p. (Rus.)

Rykalin N.N. Raschet teplovykh protsessov pri svarke [Calculation of thermal processes dur-ing welding]. Moscow, Mashgiz Publ., 1951. 296 p. (Rus.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-07

Номер

Розділ

132 Матеріалознавство

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають