Трифазні зварювальні джерела живлення безпосереднього перетворення з активною корекцією коефіцієнта потужності

Автор(и)

  • V. V. Burlaka ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.26.2013.30323

Ключові слова:

джерело живлення, інвертор, перетворювач, безпосереднє перетворення

Анотація

Представлені оригінальні схемні рішення інверторних джерел живлення з трифазним входом, які мають трансформаторну розв'язку виходу та використовують техніку прямого перетворення трифазної напруги в високочастотну. Застосування принципу безпосереднього перетворення дозволяє зменшити число елементів в силовому ланцюзі інвертора, підвищивши тим самим його ККД. Крім цього, шляхом застосування спеціального алгоритму керування ключами, можливе досягнення вхідного коефіцієнта потужності, близького до одиниці

Біографія автора

V. V. Burlaka, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Коротынский А.Е. Состояние, тенденции и перспективы развития высокочастотных сварочных преобразователей (Обзор) / А.Е. Коротынский // Автоматическая сварка. – 2002. – № 7. – C. 50-62.

Рудык С.Д. Мощный однотактный преобразователь постоянного напряжения с «мягкой» коммутацией силового ключа / C.Д. Рудык, В.Е. Турчанинов, С.Н. Флоренцев. – Электротехника. – 1999. – № 4. – C. 55-58.

Рудык С.Д. Перспективные источники сварочного тока / C.Д. Рудык, В.Е. Турчанинов, С.Н. Флоренцев. – Электротехника. – 1998. – № 7. – C. 8-13.

Патент Украïни № 92420 на винахід. МПК H02H 7/09 Трифазний випрямлювач зварювального струму з безпосереднім перетворенням / В.В. Бурлака, С.В. Гулаков, заявитель и патентообладатель Приазовский государственный технический университет – № а 2009

; заявл. 17.07.2009; опубл. 25.10.2010. – Бюл. № 20. – 4 с.

Бурлака В.В. Трехфазный инверторный источник питания с непосредственным преобразованием и повышенным коэффициентом мощности / В.В. Бурлака, С.В. Гулаков // Автоматическая сварка. – 2012. – №7 – К.:ИЭС им. Е.О. Патона, 2012. – С. 44-46.

Патент Украïни № 94778 на винахід. МПК H02M 7/00 (2011.01) Джерело живлення з безпосереднім перетворенням / В.В. Бурлака, С.В. Гулаков, заявитель и патентообладатель Приазовский государственный технический университет – № а 2009 06374; заявл.

06.2009; опубл. 10.06.2011. – Бюл. № 11. – 3 с.

Бурлака В.В. Перспективные сварочные источники с трехфазным питанием / В.В. Бурлака, С.В. Гулаков // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : тематичний збірник наукових праць / ДДМА. – Краматорськ, 2010. – № 2 (19). – С. 48-51.

Design and experimental investigation of a single-switch three-phase flyback-derived power factor corrector / J. Minibock and J.W. Kolar. – in Proc. IEEE INTELEC’00, 2000, pp. 471-478.

Direct three-phase single-stage flyback-type power factor corrector / J.W. Kolar and F.C. Zach. – Electron. Lett., vol. 34, June 1998. – p. 1177.

Бурлака В.В. Трехфазный обратноходовый источник питания с активной коррекцией коэффициента мощности / В.В. Бурлака, С.В. Гулаков // «Актуальні задачі сучасних технологій»: міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів, Тернопіль, 21-22 грудня 2010 р. / ТНТУ ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2010. – С. 109.

Бурлака В.В. Активный выпрямитель с интегрированной функцией параллельного активного фильтра / В.В. Бурлака, С.В. Гулаков // Сучасні проблеми радіотехніки та телекомунікацій «РТ-2011»: Матеріали 7-ої міжнар. молодіжної наук.-техн. конф., 11 – 15 квітня 2011 г. / Вид-во СевНТУ. – Севастополь, 2011. – С. 81.

Бурлака В.В. Метод управления корректором коэффициента мощности с интегрированными функциями активного фильтра / В.В. Бурлака, С.В. Гулаков, С.А. Федоровская // Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Технічні науки: Зб. наук. пр. / ПДТУ. – Маріуполь, 2011. – Вип. 22. – С. 226-231.

##submission.downloads##

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>