DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.31.2015.71454

Підвищення ефективності технології врізного шліфування за жорсткою схемою

І. О. Ryabenkov, V. O. Andіlahay

Анотація


Обґрунтовано оптимальні умови шліфування, які засновані на застосуванні абразивного круга, що працює в режимі самозагострювання й фактично виключає тертя зв'язки круга з оброблюваним матеріалом. Показана також можливість зменшення сили різання за рахунок збільшення відношення швидкостей круга й деталі

Ключові слова


шліфування; різання; тертя; сила різання; умовне напруження різання; технологічна система; пружне переміщення; швидкість деталі

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Новоселов Ю.К. Динамика формообразования поверхностей при абразивной обработке / Ю.К. Новоселов. – Саратов, 1979. – 232 с.

Королев А.В. Исследование процессов образования поверхностей инструмента и дета-ли при абразивной обработке / А.А. Королев. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1975. – 212 с.

Управление процессом шлифования / А.В. Якимов и др.. – К. : Техніка, 1983. – 184 с.

Теория абразивной и алмазно-абразивной обработки материалов. – Одесса : ОНПУ, 2002. – 802 с. – (Физико-математическая теория процессов обработки материалов и технологии машиностроения / Под общ. ред. Ф.В. Новикова и А.В. Якимова : в 10-ти т.; Т. 4).

Рябенков И.А. Оценка влияния интенсивности трения связки круга с обрабатываемым материалом на эффективность процесса шлифования / И.А. Рябенков, Ф.В. Новиков // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : Зб. наук. пр. / НТУ «ХПІ». – Харків, 2014. − № 43 (1086). − С. 143-147.

Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике / М.Я. Выгодский. – М. : Госиздат физ.-мат. литературы, 1959. − 783 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
Вміст даного сайту доступний згідно з ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.