DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.32.2016.80321

Сумісний вплив модифікаторів першого та другого роду на структуру і властивості конструкційних сталей

P. S. Kharlashin, G. S. Yershov, V. G. Gavrylova, M. O. Grigoreva

Анотація


Виконаний аналіз можливості використання на основних стадіях виплавки модифікуючих горофільних та тугоплавких елементів з метою підвищення якості конструкційних сталей. Експериментально визначена швидкість наростання твердої кірки в металевих виливках, що дозволяє оцінювати теплові особливості затвердіння сталі. Показано, що спільний вплив модифікаторів першого роду у вигляді 0,01% кальцію після присадки твердої добавки і другого роду у вигляді нітриду титану поліпшує макроструктуру та механічні властивості литої сталі

Ключові слова


модифікування; горофільні елементи; рафінування металічного розчину; тверді присадки; ендогенні включення

Повний текст:

PDF

Посилання


Лякишев Н.П. Металлургия сплавов кремния, марганца и хрома / Н.П. Лякишев, М.И. Гасик, В.Я. Дашевский. – М. : Учеба, 2006. – 116 с. – (Металлургия ферросплавов : учебное пособие : в 3-х ч.; Ч. 1).

Термическая обработка металлов. Экспериментальные работы : учебное пособие / В.И. Алимов, А.П. Штыхно, М.В. Георгиаду, О.В. Пушкина. – Донецк : Донбасс, 2014. – 106 c.

Ершов Г.С. Свойства металлургических расплавов и их взаимодействие в сталеплави-льных процессах / Г.С. Ершов, Ю.Б.Бычков. – М. : Металлургия, 1983. – 216 с.

Лунев В.В. Сера и фосфор в стали / В.В. Лунев, В.В. Аверин. – М. : Металлургия, 1988. – 256 с.

Рябчиков И.В. Энерго- и ресурсосберегающие технологии получения и применения комплексных сплавов-модификаторов / И.В. Рябчиков, В.П. Грибанов, Н.М. Соловьёв, Р.Г. Усманов [Электронный ресурс]. – М. : Сталь. – 2001. – № 1. – С. 34-36. – (http://steelcast.ru/steel_modification_during_bottom_pouring).

Steel cleanliness improvement through tundish configuration optimizing / P. Кovac et al. // Metalurgija. – 2003. – Vol. 42, №4. – Р. 249-255.

Шуб Л.Г. О целесообразности модифицирования стального литья / Л.Г. Шуб, А.Ю. Ахмадеев. – М. : Металлургия машиностроения, 2006. – № 5. – С. 38-41.

Рациональная технология модифицирования стали / В. Голубцов, Л. Тихонов, В. Тазетдинов, А. Воронин, И. Романцов, В. Рощин [Электронный ресурс]. – М. : Национальная металлургия, 2003. – № 3. – С. 96-102. – (http://www.studmed.ru/golubcov-v-tihonov-l-tazetdinov-v-racionalnaya-tehnologiya-modificirovaniya-stali_f1a73591bd1.html).

Bouquerel J. Mikrostructure-based model for the static mechanical behaviour of multiphase steels / J. Bouquerel, K. Verbtken, B. De Cooman // Acta Materialia. – 2006. – V. 54. – P. 1443-1456.

Влияние модифицирования редкоземельными металлами на механические и коррозионные свойства низколегированных сталей / А.В. Иоффе, Т.В. Тетюева, Т.В. Денисова, А.О. Зырянов [Электронный ресурс] // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2010. – Вып. № 4. – С. 41-46. – (http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-modifitsirovaniya-redkozemelnymi-metallami-na-mehanicheskie-i-korrozionnye-svoystva-nizkolegirovannyh-staley#ixzz3yp8tOUrg).


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
Вміст даного сайту доступний згідно з ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.