Оцінка на основі об'ємної швидкості згорання економічної і технічної ефективності роботи дизелів

Автор(и)

  • I. O. Berestovoi Азовський морський інститут Одеської національної морської академії, м. Маріуполь, Ukraine
  • G. V. Berestovaya ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.32.2016.83705

Ключові слова:

дизель, об'ємна швидкість згорання, прогнозна модель, ефективність

Анотація

У статті розглядається підхід до оцінки комплексної ефективності дизеля. Використовуваний в роботі підхід дозволяє виявити нові і конкретизувати вже існуючі шляхи вирішення проблеми підвищення ефективності дизелів з урахуванням взаємообумовленості параметрів, що характеризують ефективність його роботи. Проведено статистичні дослідження сучасних двигунів та їх аналіз, на основі яких було зроблено припущення про існування взаємозв'язку між питомою витратою палива і розглянутими параметрами дизеля. Запропонована в результаті обробки статистичних даних для різних досліджуваних дизелів функція, що відображає взаємозв'язок об'ємної швидкості згоряння, площі поршня і номінальної теоретичної питомої витрати палива. Аналіз отриманої функції дозволяє встановити взаємозв'язок між економічною ефективністю дизеля, показником якої прийнята питома витрата палива, та об'ємною швидкістю згорання і конструкційними особливостями дизеля

Біографії авторів

I. O. Berestovoi, Азовський морський інститут Одеської національної морської академії, м. Маріуполь

Старший викладач

G. V. Berestovaya, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Аспірант

Посилання

Захаров Г.В. Техническая эксплуатация судовых дизельных установок // Г.В. Захаров. – М. : ТрансЛит. – 2009. – 256 с.

Пахомов Ю.А. Судовые энергетические установки с двигателями внутреннего сгорания // Ю.А. Пахомов. – М. : ТрансЛит. – 2007. – 528 с.

Возницкий И.В. Судовые двигатели внутреннего сгорания // И.В. Возницкий, А.С. Пун-да. – М. : Моркнига. – 2008. – Т. 2. – 470 с.

Берестовой И.О. Влияние конструктивных параметров дизелей морских судов на их эксплуатационные показатели / И.О. Берестовой, В.П. Литвиненко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку судноплавства в Азовському морі». – Мариуполь : АМІ ОНМА. – 2012. – С. 177-181.

Берестовой И.О. К методу оценки взаимосвязи внутрицилиндровых процессов с эффективностью работы двигателей внутреннего сгорания / И.О. Берестовой, В.П. Литвиненко // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля. – № 6(177), ч. 1. – 2012. – С. 216-221.

Костин А.К. Работа дизелей в условиях эксплуатации / А.К. Костин, Б.П. Пугачёв, Ю.Ю. Кочинев. – Л. : Машиностроение. – 1989. – 286 с.

Кузнецова C.А. Пожаробезопасность при эксплуатации резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов : автореф. дис. …канд. техн. наук : 05.26.03 / С.А. Кузнецова; Уфимский гос. нефт. техн. ун-т. – Уфа, 2005. – 22 с.

Самарский А.А. Математическое моделирование. Идеи, методы, примеры / А.А. Самарский, А.П. Михайлов. – М. : Наука. – 2001. – 320 с.

Berestovoy I. Assessmnent of the natural and energy resources utilization in the transporta-tion flow chart of the industrial production / I. Berestovoy, O. Khlestova // TEKA. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. – Lublin : Rzeszow. – 2013. – Vol. 13, № 3. – Р. 84-89.

Миргород В.Ф. Особенности применения трендовых статистик при обработке данных в системах технической диагностики / В.Ф. Миргород, Г.С. Ранченко // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2005. – № 4. – C. 25-27.

Акофф Р. Основы исследования операций / Р. Акофф, М. Cосиени. – М. : Мир. – 1971. – 534 с.

##submission.downloads##

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають