DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.32.2016.83705

Оцінка на основі об'ємної швидкості згорання економічної і технічної ефективності роботи дизелів

I. O. Berestovoi, G. V. Berestovaya

Анотація


У статті розглядається підхід до оцінки комплексної ефективності дизеля. Використовуваний в роботі підхід дозволяє виявити нові і конкретизувати вже існуючі шляхи вирішення проблеми підвищення ефективності дизелів з урахуванням взаємообумовленості параметрів, що характеризують ефективність його роботи. Проведено статистичні дослідження сучасних двигунів та їх аналіз, на основі яких було зроблено припущення про існування взаємозв'язку між питомою витратою палива і розглянутими параметрами дизеля. Запропонована в результаті обробки статистичних даних для різних досліджуваних дизелів функція, що відображає взаємозв'язок об'ємної швидкості згоряння, площі поршня і номінальної теоретичної питомої витрати палива. Аналіз отриманої функції дозволяє встановити взаємозв'язок між економічною ефективністю дизеля, показником якої прийнята питома витрата палива, та об'ємною швидкістю згорання і конструкційними особливостями дизеля

Ключові слова


дизель; об'ємна швидкість згорання; прогнозна модель; ефективність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Захаров Г.В. Техническая эксплуатация судовых дизельных установок // Г.В. Захаров. – М. : ТрансЛит. – 2009. – 256 с.

Пахомов Ю.А. Судовые энергетические установки с двигателями внутреннего сгорания // Ю.А. Пахомов. – М. : ТрансЛит. – 2007. – 528 с.

Возницкий И.В. Судовые двигатели внутреннего сгорания // И.В. Возницкий, А.С. Пун-да. – М. : Моркнига. – 2008. – Т. 2. – 470 с.

Берестовой И.О. Влияние конструктивных параметров дизелей морских судов на их эксплуатационные показатели / И.О. Берестовой, В.П. Литвиненко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку судноплавства в Азовському морі». – Мариуполь : АМІ ОНМА. – 2012. – С. 177-181.

Берестовой И.О. К методу оценки взаимосвязи внутрицилиндровых процессов с эффективностью работы двигателей внутреннего сгорания / И.О. Берестовой, В.П. Литвиненко // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля. – № 6(177), ч. 1. – 2012. – С. 216-221.

Костин А.К. Работа дизелей в условиях эксплуатации / А.К. Костин, Б.П. Пугачёв, Ю.Ю. Кочинев. – Л. : Машиностроение. – 1989. – 286 с.

Кузнецова C.А. Пожаробезопасность при эксплуатации резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов : автореф. дис. …канд. техн. наук : 05.26.03 / С.А. Кузнецова; Уфимский гос. нефт. техн. ун-т. – Уфа, 2005. – 22 с.

Самарский А.А. Математическое моделирование. Идеи, методы, примеры / А.А. Самарский, А.П. Михайлов. – М. : Наука. – 2001. – 320 с.

Berestovoy I. Assessmnent of the natural and energy resources utilization in the transporta-tion flow chart of the industrial production / I. Berestovoy, O. Khlestova // TEKA. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. – Lublin : Rzeszow. – 2013. – Vol. 13, № 3. – Р. 84-89.

Миргород В.Ф. Особенности применения трендовых статистик при обработке данных в системах технической диагностики / В.Ф. Миргород, Г.С. Ранченко // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2005. – № 4. – C. 25-27.

Акофф Р. Основы исследования операций / Р. Акофф, М. Cосиени. – М. : Мир. – 1971. – 534 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
Вміст даного сайту доступний згідно з ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.