DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.32.2016.83712

Термонапружений стан зносостійкого шару при електроконтактному наплавленні

O. V. Berezshnaya, Yu. A. Chepel, S. M. Gribkova

Анотація


Розроблено математичну модель термонапруженого стану зносостійкого шару при електроконтактному наплавленні, побудовану на основі методу полів ліній ковзання, яка враховує двомірний характер пластичного формозмінення у перетинах термодеформаційного очагу та дозволяє спрогнозувати фізико-механічні властивості й характер формування шару. Досліджено розподіл температур в шарі, що наплавляється, в термодеформаційному очагу, що дозволяє визначити змінення механічних властивостей матеріалу

Ключові слова


наплавлення; відновлення поверхні; дріт; напружено-деформований стан; нагрівання

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Хромченко Ф.А. Сварочные технологии при ремонтных работах / Ф.А. Хромченко. – М. : Интермет Инжиниринг, 2005. – 368 с.

Черноиванов В.И. Организация и технология восстановления деталей машин / В.И. Черноиванов, В.П. Лялякин. – М. : ГОСНИТИ, 2003. – 488 с.

Нафиков М.З. Рекомендации по разработке технологических процессов восстановления изношенных деталей типа «вал» электроконтактной наплавкой стальных проволок / М.З. Нафиков. – Уфа : ООО «Штайн», 2009. – 143 с.

Bulychev V.V. Electrical resistance deposition with a wire and deceleration of the roller electrode/ V.V. Bulychev, V.V. Zezyulya // Welding International. – Vol. 25. – № 5. – 2011. – Р. 374-377.

Saifullin R.N. A method of production of sintered strips by electric resistance rolling / R.N. Saifullin, V.S. Natalenko // Welding International. – Vol. 25. – № 3. – 2011. – Р. 205-208.

Burak P.I. Optimization of the process of electric resistance welding of metallic strips through an amorphous solder / P.I. Burak, A.V. Serov, R.A. Latypov // Welding International. – Vol. 26. – № 10. – 2012. – Р. 814-818.

Бережная Е.В. Математическое моделирование напряжений и деформаций при электроконтактной наплавке проволок цилиндрических деталей / Е.В. Бережная, С.Н. Грибкова // Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні : Зб. наук. праць. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – № 1(14). – С. 206-213.

Development of welding equipment for the production of layered tapes / O. Berezshnaya, Ju. Chepel, N. Tsyvinda, A. Pikilnyak // Metallurgical and Mining Industry. – 2015. – № 12. – P. 332-338.

Бережная Е.В. Математическое моделирование формообразования слоя при электроконтактной наплавке проволокой деталей типа вал / Е.В. Бережная, Э.П. Грибков // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2014. – № 6. – Ч. 2. – С. 93-96.

Бережная Е.В. Математическое моделирование энергосиловых параметров процесса восстановления деталей землеройных машин методом электроконтактной наплавки / Е.В. Бережная, Ю.А. Чепель, Н.И. Цывинда // Гірничий вісник : наук.-техн. зб. – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 97. – С. 201-205.

Андреюк Л.В. Аналитическая зависимость сопротивления деформации металла от температуры, скорости и степени деформации / Л.В. Андреюк, Г.Г. Тюленев // Сталь. – 1972. – № 6. – С. 825-828.

Бережная Е.В. Тепловое состояние режущего инструмента в зоне восстановительной электроконтактной наплавки / Е.В. Бережная // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем : Зб. наук. пр. / ДДМА. – Краматорськ, 2014. – № 34. – С. 197-200.

Бережная Е.В. К расчету температурного поля при электроконтактной наплавке многослойных покрытий / Е.В. Бережная // Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве : Материалы IV международной научно-технической конференции / ДГМА. – Краматорск, 2013. – С. 31.

Бережная Е.В. Методика расчета теплового состояния порошкового слоя при ЭКН деталей литейного оборудования / Е.В. Бережная // Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве : Материалы IV международной научно-технической конференции / ДГМА. – Краматорск, 2013. – С. 32-33.

Бережная Е.В. Тепловые процессы при консолидации порошковой среды электроконтактным способом / Е.В. Бережная // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : XIII міжнародна науково-технічна конференція / ДДМА. – Краматорськ, 2015. – С. 14.

Лыков А.В. Теория теплопроводности / А.В. Лыков. – М. : Высшая школа, 1967. – 600 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
Вміст даного сайту доступний згідно з ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.