Індексація журналу

Міжнародні наукометричні бази, репозиторії, бібліотеки, пошукові системи


Google Scholar (США)
 - це загальнодоступна пошукова система, що індексує метадані наукових публікацій з усіх галузей знання, опублікованих в різних форматах. Індекс Google Академії містить в собі більшість рецензованих журналів найбільших наукових видавців Європи і Америки. Цей продукт має інструментарій для відстеження наукової цитованості проіндексованих публікацій. Хоча компанія Google офіційно не розголошує обсяг індексу Google Академії, фахівцями цей обсяг оцінюється приблизно в 160 млн документів.

 

Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory) — авторитетна міжнародна база даних, яка містить опис понад 300 тисяч періодичних видань, а також активно використовується співробітниками електронних каталогів, бібліотек, репозитаріїв, наукометричних баз Scopus і Web of Science для отримання докладної інформації про наукові журнали.

 

Crossref – це об'єднання видавців наукових публікацій (журналів, монографій, збірників матеріалів конференцій), створене з метою розробки та підтримки всесвітньої високотехнологічної інфраструктури наукових комунікацій. Головним завданням CrossRef є сприяння широкому використанню інноваційних технологій для прискорення і полегшення наукових досліджень. Усім статтями присвоюється DOI з префіксом 10.31498.

 

 

Index Copernicus (Польща) - наукометрична база даних, створена в 1999 році в Польщі. База даних має ряд інструментів оцінки продуктивності, що дозволяють відстежувати і встановлювати значимість наукових публікацій, внесок окремих вчених та науково-дослідних установ. Індекс Копернікус також здійснює традиційне реферування та індексування наукових публікацій.

OCLC WorldCat (Ohio College Library Center) - це глобальний федеративний бібліотечний каталог і найбільша в світі бібліографічна база даних, яка пропонує доступ до ресурсів 72,000 бібліотек - учасниць ініціативи OCLC з 170 країн світу. База даних містить понад 330 млн записів, які сукупно надають інформацію про 2 млрд фізичних і електронних публікацій (статей, архівних матеріалів, книг, журналів, карт, музичних творів, відеозаписів та інших ресурсів), опублікованих на 485 мовах світу.

 

 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) - це пошукова система з об'ємним мультидисциплінарним індексом наукових ресурсів, доступних в веб-середовищі (в першу чергу, ресурсів відкритого доступу). Пошукова машина збирає ресурси через протокол Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), нормалізує їх і пропонує для пошуку. Індекс BASE становлять понад 70 млн документів з більш ніж 3,000 джерел. Для більшості записів надаються повні бібліографічні дані та категорії для фільтрації (автори, індекси Десяткової класифікації Дьюї, роки публікації і ін).

ResearchBib (Японія) - міжнародна мультидисциплінарна база наукових журналів, щовключає в себе більше 8000 видань з усього світу. Надає послугу індексації журналів, перерахованих у своїй базі, що в свою чергу сприяє розвитку індексованих журналів.

Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) - це проект, який розвивається в рамках політики відкритого доступу Європейської комісії, і має на меті підтримку дослідницької інфраструктури для виконання мандата відкритого доступу Європейського Союзу. Це сховище охоплює джерела інформації по всіх галузях знання і має обсяг понад 11,5 млн наукових публікацій (статей журналів, дисертацій, книг, лекцій, звітів та ін.), що одержані з 610 сховищ установ з 52 країн.

ROAD - сервіс, пропонований Міжнародним центром ISSN за підтримки Комунікаційно-інформаційного сектора ЮНЕСКО. Створений в грудні 2013 року, каталог ROAD надає безкоштовний доступ до тих бібліографічних записів ISSN, які описують наукові ресурси відкритого доступу: журнали, монографічні серії, матеріали конференцій, репозиторії університетів і наукові блоги. Ці записи, створювані Мережею ISSN (89 Національними центрами по всьому світу і Міжнародним центром ISSN), доповнюються інформацією, витягнутої з реферативних баз даних, каталогів (DOAJ, Latindex, The Keepers Registry), а також наукометричнимиі індикаторами (Scopus). ROAD узгоджується з діяльністю ЮНЕСКО по просуванню відкритого доступу до наукових ресурсів. ROAD доповнює створений ЮНЕСКО Глобальний портал по відкритому доступу (GOAP), що надає повний огляд наукової інформації відкритого доступу в усьому світі.

 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (Україна) - найбільша за обсягом фонду та площі приміщень бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави, науково-дослідний інститут Відділення історії, філософії та права НАН України. Входить до двадцятки найбільших національних бібліотек світу.

 

Polish Scholarly Bibliography (PBN) (Польща) - портал Міністерства науки та вищої освіти Польщі, на якому зібрана інформація про наукові публікації вчених в журналах з усього світу. Є частиною POL-on (Інформаційної системи про вищу освіту). На цьому ресурсі проіндексовано понад 560,000 робот з 29,676 журналів. Крім того, продукт має авторитетні профілі 6224 установ і 27,000 вчених.

 

Електронний інституційний репозиторій ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" (Україна) - призначений для накопичення, систематизації і зберігання в електронному вигляді інтелектуальних продуктів університетської наукової спільноти та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників, магістрантів, аспірантів і студентів Університету.

 

"Бібліометрика української науки" (Україна) - система, яка призначена для надання суспільству цілісного уявлення про стан вітчизняного наукового середовища.

 

Реферативна база даних «Україніка наукова» (Україна) - українська загальнодержавна реферативна база даних з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних і медичних наук. Заснована Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України.

 

 

Український реферативний журнал "Джерело" — періодичне інформаційне видання, призначене для відображення змісту друкованих в Україні наукових видань із природничих, технічних, суспільних і гуманітарних дисциплін.