№ 15 (2016)

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія "Екологія". Випуск 15

Зміст

НОВІ НАПРЯМИ, ІННОВАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Прикладні аспекти педотрансферного моделювання у фізиці грунтів PDF (English)
В. В. Медведєв 9-14
Безпілотні літальні апарати як інструмент сучасного землеробства та охорони ґрунтів PDF
А. Б. Ачасов, А. О. Ачасова 15-20
Оцінка відповідності структури природоохоронних територій Європейських країн критеріям МСОП PDF
В. В. Дядченко, Г. В. Каракуркчі, С. Ю. Петрухін, А. В. Дядченко, Е. О. Кочанов, Н. В. Максименко, А. В. Шумілова 21-28
Морфодинамічний ландшафтний аналіз території (на прикладі ділянки дослідження мішанолісових комплексів Лівобережної України) PDF
В. В. Удовиченко 29-37
Аналіз практики основних суб’єктів Європейського союзу з оцінки ризику впливу хімічних речовин на довкілля та здоров’я людини на тлі сучасних інтерактивних розробок PDF
О. М. Крайнюков, А. В. Якушева 38-42
Агроекологічна ефективність використання біологічних відходів PDF
О. О. Гололобова, Я. С. Бушкіна 43-50

ЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОСИСТЕМ

Агроекологічне дослідження рH середовища в кислих ґрунтах за відсутності вапнування PDF (English)
A. Lisnyak, S. Torma 51-57
Вплив метеорологічних умов на рівень забруднення атмосфери ландшафтів Волинської області PDF
М. В. Боярин, І. М. Нетробчук, В. У. Волошин 58-66
Екологічний стан та використання рекреаційних ресурсів озер Велимче та Сомине Волинської області PDF
О. С. Музиченко, З. В. Лавринюк 67-74
Оптимізація процесів постпірогенної релаксії у різних типах ПТК після ландшафтних пожеж PDF
Ю. В. Буц, О. В. Крайнюк 75-80
Динаміка радіального приросту дерев, пошкоджених пожежею, в соснових насадженнях лісостепової зони Харківщини PDF
І. М. Коваль, Н. А. Токарева, М. О. Невмивака, В. О. Воронін 81-88

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА

Оцінка оптимальності мінерального складу питних вод систем централізованого водопостачання окремих міських агломерацій України PDF
Т. А. Сафранов, А. А. Поліщук, В. О. Юрченко, Л. О. Яришкіна 89-98
Джерела водопостачання у місті Харків PDF
А. Г. Гарбуз 99-105
Математичне моделювання теплового стану газової проби в системах екологічного діагностування транспортних двигунів PDF
А. П. Поливянчук 106-112
Аналіз впливу електромагнітних полів на стан сельбищних територій PDF
І. К. Галетич, А. І. Решетченко, В. Є. Бекетов 113-121
Забруднення ґрунтового покриву важкими металами, привнесених відпрацьованими моторними мастилами PDF
М. І. Кулик, А. А. Лісняк, Т. Торма 122-127