Substantiation of the expediency to use iodine-enriched soya flour in the production of bread for special dietary consumption

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.179809

Keywords:

soy flour, diabetes, celiac disease, bakery for special dietary consumption

Abstract

We have studied the possibility of using iodine-enriched soy flour in the process of making bread for people suffering from iodine deficiency, diabetes and celiac disease. The organoleptic, physical-and-chemical, and microbiological indicators have been investigated, as well as the content of toxic elements and iodine content in the developed soy flour. The rationally permissible formulation ratios have been proven experimentally. The quality indicators confirmed the possibility of using enriched soy flour in the process of making bread for special dietary consumption.

The conducted complex of studies provides recommendations for technologists for production of bread with special dietary properties. That will make it possible to expand a range and to fill the market with products, which are in short supply now. A lack of the mentioned products is about 15 % of the total production of bakery products. We established that the iodine content is 50 μg per 100 g in the developed soy flour. The developed flour complies with the regulatory and technical documentation for food soy flour in terms of quality and safety. The rational dosage of the developed soy flour to green buckwheat flour is 10 % in new bread formulations. It will be rational to replace 15 % of buckwheat flour with 10 % of the developed soy flour and 5 % of carrot or beet powder in products with vegetable powders.

The bread developed according to new formulations complies with DSTU 4588 for "Bakery products for special dietary consumption" in terms of organoleptic and physical-and-chemical parameters. The content of organically bound iodine is 48.9; 49.4; 50.0 mcg per 100 g 72 hours after baking in the bread made by the new formulations.

Our study has made it possible to state that bread that is made according to the new formulations satisfies 1/3 % of the daily need for iodine

Author Biographies

Yana Biletska, V. N. Karazin Kharkiv National University Svobody sq., 4, Kharkiv, Ukraine, 61022

PhD

Department of International E-commerce and Hotel and Restaurant Business

Raisa Plotnikova, Kharkiv State University of Food Technology and Trade Klochkivska str., 333, Kharkiv, Ukraine, 61051

PhD

Department of Food Technology

Natalia Danko, V. N. Karazin Kharkiv National University Svobody sq., 4, Kharkiv, Ukraine, 61022

PhD, Associate Professor

Department of International E-commerce and Hotel and Restaurant Business

Myushfik Bakirov, University of Customs and Finance Volodymyra Vernadskoho str., 2/4, Dnipro, Ukraine, 49000

PhD

Department of Hotel and Restaurant Business and Merchandise

Maryna Chuiko, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics Otakara Yarosha lane, 8, Kharkiv, Ukraine, 61045

PhD

Department of Marketing and Commercial Entrepreneurship

Anna Perepelytsia, V. N. Karazin Kharkiv National University Svobody sq., 4, Kharkiv, Ukraine, 61022

PhD

Department of International E-commerce and Hotel and Restaurant Business

References

 1. Arsenieva, L. Yu. (2011). Obgruntuvannia ta rozrobka ratsionalnoi tekhnolohiyi yoduvannia khliba. Naukovi pratsi NUKhT, 1 (2), 56–61.
 2. Oleksiychuk, O. A., Dorokhovych, V. V. (2015). Rozrobka tekhnolohiy boroshnianykh kondyterskykh dlia khvorykh na tseliakiu. Khlibopekarska ta kondyterska promyslovist Ukrainy Ukrainy, 4 (2), 8–16.
 3. Peresichnyi, M. I. (2005). Vitaminna tsinnist boroshnianykh kondyterskykh vyrobiv z ekstraktom steviyi, karahenanom ta zosteroiu. Khlibopekarska ta kondyterska promyslovist Ukrainy, 3 (4), 18–19.
 4. Pankiv, V. I. (2016). Yododefitsytni zakhvoriuvannia: diahnostyka, profilaktyka, likuvannia. Problemy endokrynnoi patolohiyi, 2, 75–86.
 5. V Ukraini rozshyriuietsia vyrobnytstvo khliba z yodovanoiu silliu. Available at: http://vidomosti-ua.com/ukraine/54382
 6. Osokina, N., Kostetska, K., Gerasymchuk, H., Voziian, V., Telezhenko, L., Priss, O. et. al. (2017). Development of recipes and estimation of raw material for production of wheat bread. EUREKA: Life Sciences, 4, 26–34. doi: https://doi.org/10.21303/2504-5695.2017.00381
 7. Do Carmo Barbosa Mendes de Vasconce, M., Bennett, R. N., Rosa, E. A. S., Ferreira-Cardoso, J. V. (2009). Industrial processing effects on chestnut fruits (Castanea sativaMill.). 2. Crude protein, free amino acids and phenolic phytochemicals. International Journal of Food Science & Technology, 44 (12), 2613–2619. doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2009.02092.x
 8. Konopka, I., Tańska, M., Faron, A., Czaplicki, S. (2014). Release of free ferulic acid and changes in antioxidant properties during the wheat and rye bread making process. Food Science and Biotechnology, 23 (3), 831–840. doi: https://doi.org/10.1007/s10068-014-0112-6
 9. Kollor, K. (2017). Assessment of iodine deficiency disorders and monitoring their elimination: a guide for programme managers. Geneva: WHO/Euro/NUT.
 10. Babich, O. V. (2006). Perspektyvy vykorystannia netradytsiynykh strukturoutvoriuvachiv pry vyrobnytstvi bezghliutenovoho pechyva. Naukovi pratsi NUKhT, 2 (2), 15–21.
 11. Yaremenko, O. M., Yaremenko, N. A., Babich, O. V., Dorokhovych, A. M. (2005). Doslidzhennia strukturno-mekhanichnykh vlastyvostei tistovykh mas bezghliutenovoho pechyva dlia ditei khvorykh na tseliakiu. Naukovi zdobutky molodi – vyrishenniu problem liudstva u XXI stolitti: Prohrama i materialy 71-oi naukovoi konferentsiyi molodykh vchenykh, aspirantiv i studentiv. Ch. 2. Kyiv: NUKhT, 56.
 12. Znachek, R. R. Yehorov, B. V., Mardar, M. R., Zhyhunov, D. O. (2017). Perspektyvnist vykorystannia pshenytsi spelty i polby u vyrobnytstvi novykh produktiv ozdorovchoho spriamuvannia. Tekhnolohiyi zabezpechennia zhyttiediyalnosti liudyny: Zbirnyk prats mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 25-richchiu Ukrainskoi tekhnolohichnoi akademiyi (1992–2017). Kyiv: KNUTD, 248–254.
 13. Roccia, P., Ribotta, P. D., Pérez, G. T., León, A. E. (2009). Influence of soy protein on rheological properties and water retention capacity of wheat gluten. LWT - Food Science and Technology, 42 (1), 358–362. doi: https://doi.org/10.1016/j.lwt.2008.03.002
 14. Hymowitz, T. (1970). On the domestication of the soybean. Economic Botany, 24 (4), 408–421. doi: https://doi.org/10.1007/bf02860745
 15. Nilufer, D., Boyacioglu, D., Vodovotz, Y. (2008). Functionality of Soymilk Powder and Its Components in Fresh Soy Bread. Journal of Food Science, 73 (4), C275–C281. doi: https://doi.org/10.1111/j.1750-3841.2008.00727.x
 16. Pérez, S. G.-, Vereijken, J. M., Koningsveld, G. A., Gruppen, H., Voragen, A. G. J. (2005). Physicochemical Properties of 2S Albumins and the Corresponding Protein Isolate from Sunflower (Helianthus annuus). Journal of Food Science, 70 (1), C98–C103. doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2005.tb09029.x
 17. Feldheim, W. (2000). The use of lupins in human nutrition. Lupin, an ancient crop for the new Millenium. Auburn University: Auburn, 434–437.
 18. Heinisch, M., Kumnig, G., Asbock, D. et. al. (2014). Clinical studies of the endocrine system the inhabitants of Zimbabwe after the introduction of the iodized salt program. Medicine and the world, 2 (9), 89–94.
 19. Ostroborodova, S. N. (2015). Izuchenie perspektivnyh vidov syr'ya rastitel'nogo i zhivotnogo proishozhdeniya dlya ispol'zovaniya v tehnologiyah funktsional'nyh produktov pitaniya. Khlibopekarska ta kondyterska promyslovist Ukrainy, 1 (4), 28–32.
 20. Biletska, Ya. O. (2018). Doslidzhennia zbahachennia zernobobovykh kultur rozrobka tekhnolohii vyhotovlennia zbahachenoho na yod boroshna soi. Khlibopekarska ta kondyterska promyslovist Ukrainy, 1 (2), 8–11.

Downloads

Published

2019-10-04

How to Cite

Biletska, Y., Plotnikova, R., Danko, N., Bakirov, M., Chuiko, M., & Perepelytsia, A. (2019). Substantiation of the expediency to use iodine-enriched soya flour in the production of bread for special dietary consumption. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(11 (101), 48–55. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.179809

Issue

Section

Technology and Equipment of Food Production