Electrochemical removal of nickel ions from neutral and acid regeneration solutions

Authors

  • Юлія Аркадіївна Омельчук Севастопольський національний університет ядерної енергії і промисловості вул. Курчатова, 7, м. Севастополь, Україна, 99033, Ukraine
  • Олена Володимирівна Глушко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги 37, м. Київ, Україна, 03056, Ukraine
  • Віктор Сергійович Камаєв Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги 37, м. Київ, Україна, 03056, Ukraine
  • Микола Дмитрович Гомеля Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги 37, м. Київ, Україна, 03056, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2011.2291

Keywords:

Еlectrolysis, ionic exchange, reclaiming solutions

Abstract

The results of investigations to determine the effect of current density, concentration of acid in the anode layer and the duration of electrolysis on the efficiency of electrochemical processing of neutral and acidic waste regeneration solutions containing sodium sulfate and nickel ions are presented in this work

Author Biographies

Юлія Аркадіївна Омельчук, Севастопольський національний університет ядерної енергії і промисловості вул. Курчатова, 7, м. Севастополь, Україна, 99033

Кандидат хімічних наук, доцент, декан ЕкТФ

Олена Володимирівна Глушко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги 37, м. Київ, Україна, 03056

Кандидат технічних наук, старший викладач

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

Віктор Сергійович Камаєв, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги 37, м. Київ, Україна, 03056

Кандидат технічних наук, старший викладач

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

Микола Дмитрович Гомеля, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги 37, м. Київ, Україна, 03056

Доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедри

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

References

  1. Максин В.И. Осаждение гидроксидов и гидроксикарбонатов железа, никеля и меди из сточных вод и технологических растворов / Максин В.И., Волуйская Е.А. // Химия и технология воды. – 1989. – Т.11, № 1. – С.12-25.
  2. Глушко О.В. Вилучення нікелю з промивних вод гальванічних виробництв / Глушко О.В., Радовенчик В.М. // „Наукові вісті НТУУ „КПІ”” – 2006. – № 6 С.123-127.
  3. Сагайдак І.С. Локалізація та знешкодження стічних вод, забруднених сполуками хрому, кадмію та цинку : автореф. дис. кандидата технічних наук: 10.10 2000 / І.С. Сагайдак [НТУУ «КПІ»]. – К., 2000. – С.11-12.
  4. Сучасні проблеми охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів та очистки природних і стічних вод. [Донченко М.І., Редько Р.М., Коваленко С.Ю. Електрохімічне осадження нікелю із сірчанокислих елюатів, утворених при регенерації катіонітів ]: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 травня 2007 м.Київ,.– Київ: товариство „Знання України”, 2007. – С.69-72.

How to Cite

Омельчук, Ю. А., Глушко, О. В., Камаєв, В. С., & Гомеля, М. Д. (2012). Electrochemical removal of nickel ions from neutral and acid regeneration solutions. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(6(54), 26–29. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2011.2291

Issue

Section

Technology organic and inorganic substances