Determining the qualitative parameters of powder from the stalks of garden purslane (Portulaca oleracea L.) and its application in the production of functional bakery products

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.274202

Keywords:

garden purslane (Portulaсa oleracea L.), powder from purslane stems, bakery products

Abstract

Bread and bakery products are the most common food products that have a significant impact on the biological and energy value of the human diet.

The presence of proteins, fats, vitamins, mineral components, and dietary fiber in them depends on the assortment, recipe, and cooking technology.

The use of dried purslane in powder form as a semi-finished product (raw material and additive) and the development of various technologies with it at the same time can provide the population with a wide range of food products in the diet.

The aim of this work is to determine the quality indicators of the powder from the stems of garden purslane (Portulaca oleracea L.) and its application in the production of functional bakery products. This will make it possible to use them as a protein-carbohydrate-mineral and multicomponent fortifier to obtain functional bakery products.

This paper reports the results of studying in a laboratory the powder from the stalks of garden purslane (PP), growing under the conditions of the Absheron district of Baku, Azerbaijan. Its general chemical and mineral composition, some physical-mechanical and microbiological indicators and safety indicators of PP have been studied, the doses of its introduction into yeast dough have been substantiated. By organoleptic and physical-chemical methods, the technological indicators of the quality of yeast dough and finished products with PP powder for the production of functional bakery products were determined.

Powder from garden purslane stems was used in the production of functional bakery products, and a recipe and technological scheme for the production of "Health" buns using purslane powder were devised

Author Biographies

Nusrat Gurbanov, Azerbaijan State Economic University (UNEC)

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

Department of Engineering and Applied Sciences

Mehriban Yusifova, Azerbaijan State Economic University (UNEC)

Doctor of Philosophy in Biology, Associate Professor

Department of Engineering and Applied Sciences

Mardan Tagiyev, University of Technology of Azerbaijan

Candidatе of Technical Sciences, Associate Professor

Depatment of Food Engineering and Expertise

Gunash Nasrullayeva, Azerbaijan State Economic University (UNEC)

Doctor of Philosophy in Economics, Associate Professor

Department of Engineering and Applied Sciences

İlhama Kazimova, Azerbaijan State Economic University (UNEC)

Doctor of Philosophy in Engineering, Senior Lecturer

Department of Engineering and Applied Sciences

References

 1. Auerman, L. Ya. (2002). Tekhnologiya khlebopekarnogo proizvodstva. Sankt-Peterburg: Professiya, 416.
 2. Kurbanov, N. G., Musaev, N. Kh., Peresichnyy, M. I. (2015). Primeneniya pischevykh dobavok, biologicheski aktivnykh veschestv i ingredientov v proizvodstve produktov pitaniya. Teoriya i praktika. Baku, 620.
 3. Gurbanov, N., Gadimova, N., Osmanova, S., Ismailov, E., Akhundova, N. (2022). Chemical composition, thermal stability of pomegranate peel and seed powders and their application in food production. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (11 (120)), 24–33. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.268983
 4. Kumar, A., Sreedha, S., Kashyap, A. K., Singh, P., Ramchiary, N. (2021). A review on bioactive phytochemicals, ethnomedicinal and pharmacological importance of Purslane (Portulaca oleracea L.). Research Square. doi: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-501982/v1
 5. Kurbanov, N. G., Tagiev, M. M. (1992). Portulak – syr'e pischevoy promyshlennosti. Zh. Pischevaya promyshlennost', 12, 21.
 6. Əhmədov, Ə.-C. Ġ. (2014). Yeyilən bitkilərin müalicəvi xassələri. Bakı: “İqtisad Universiteti” nəşriyyatı, 468. Available at: https://unec.edu.az/application/uploads/2020/06/667.pdf
 7. Karomatov, I. D., Abdukhalilova, M. Kh. (2017). New life in herb medicine purslane. Biologiya i integrativnaya meditsina, 6, 211–222. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-zhizn-v-meditsine-lekarstvennogo-rasteniya-portulak-ogorodnyy
 8. Muminov, U., Ataxanov, S., Mamadhanov, L., Mirabdullaev, N., Akraboev, R., Tukhtaboeva, Y. (2021). Canning technology for purslane. Universum:Technical Sciences, 90 (9-1). doi: https://doi.org/10.32743/unitech.2021.90.9.12281
 9. Mamadzhanov, L., Atakhanov, Sh. et al. (2021). Razrabotka tekhnologii konservirovannykh produktov iz netraditsionnogo syr'ya. Tez. Konf. «Rol' mezhdunarodnykh fermerov vo vnedrenii innovatsionnykh tekhnologiy v integratsii proizvodstva, nauki i obrazovaniya v sel'skom khozyaystvu». Namangan.
 10. Tagiev, M. M., Nabiev, A. A. (2005). Issledovanie aminokislot portulaka. Natsional'naya Akademiya Nauk Azerbaydzhana. Gyandzhinskiy Regional'niy Nauchnyy Tsentr. «Sbornik izvestiy», 20, 85–86.
 11. Kurbanov, N. G. (2008). Izuchenie vliyanie poroshka portulaka i ekstrakta iz nego na protsessy strukturoobrazovaniya v teste iz pshenichnoy muki. Gyandzhinskiy Regional'niy Nauchniy Tsentr. «Sbornik izvestiy», 34, 102–109.
 12. Kurbanov, N. G., Tagiev, M. M. Portulak ne pasynok dlya kulinarii. Pitanie i obschestvo, 7, 91.
 13. Kurbanov, N. G., Magerramova, M. G. (2009). Sokhrannost' testa dlya bulochnykh izdeliy s dobavkami poroshka portulaka. Tezisy dokladov VIII mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. «Tekhnika i tekhnologiya pischevykh proizvodstv». Ch. 2. Mogilev.
 14. Kurbanov, N. G., Tagiev, M. M., Bayramova, K. I., Bakhtiyarova, S. G. (1999). Vodopoglotitel'naya sposobnost' i tekhnologicheskie svoystva sushenogo portulaka. Tez. Dokl. mezhdun. nauchn.-tekhnich. konf. «Aktual'nye probl. pisch. legkoy prom. i sf. obsl.» Gyandzha.
 15. Kurbanov, N. G., Askerova, D. A., Gadzhiev, F. I. (2004). Pat. No. i20040212 AZ. Sposob konservirovaniya portulaka.
 16. Kurbanov, N. G., Askerova, D. A., Tagiev, M. M. (2004). Pat. No. i20040214 AZ. Mayonez.
 17. Kurbanov, N. G. (2001). Belkovaya pasta iz ogorodnogo portulaka-perspektivnaya pischevaya dobavka. Tez. dokl. mezhd. konfer. «Funktsional'nye produkty pitaniya». Krasnodar.
 18. Salehi, M., Ghorbani, M., Sadeghi Mahoonk, A., Khomeiri, M. (2021). Physicochemical, antioxidant and sensory properties of yogurt fortified with common purslane (Portulaca oleracea) extract. Journal of Food Measurement and Characterization, 15 (5), 4288–4296. doi: https://doi.org/10.1007/s11694-021-00949-z
 19. Uddin, Md. K., Juraimi, A. S., Hossain, M. S., Nahar, Most. A. U., Ali, Md. E., Rahman, M. M. (2014). Purslane Weed (Portulaca oleracea): A Prospective Plant Source of Nutrition, Omega-3 Fatty Acid, and Antioxidant Attributes. The Scientific World Journal, 2014, 1–6. doi: https://doi.org/10.1155/2014/951019
 20. Petropoulos, S. Α., Karkanis, A., Fernandes, Â., Barros, L., Ferreira, I. C. F. R., Ntatsi, G. et al. (2015). Chemical Composition and Yield of Six Genotypes of Common Purslane (Portulaca oleracea L.): An Alternative Source of Omega-3 Fatty Acids. Plant Foods for Human Nutrition, 70 (4), 420–426. doi: https://doi.org/10.1007/s11130-015-0511-8
 21. Palaniswamy, U. R., McAvoy, R. J., Bible, B. B. (2001). Stage of Harvest and Polyunsaturated Essential Fatty Acid Concentrations in Purslane (Portulaca oleraceae) Leaves. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49 (7), 3490–3493. doi: https://doi.org/10.1021/jf0102113
 22. Kurbanov, N. G., Tagiev, M. M., Yusifova, M. R. (Gezalova, M. R.) (1999). Ob izuchenii vozmozhnosti ispol'zovaniya poroshka iz portulaka dlya vyrabotki khlebnykh izdeliy. Tez. dokl. mezhdun. nauchn.-tekhnich. konf. «Aktual'nye probl. pisch. legkoy prom. i sf. obsl.» Gyandzha.
 23. Kurbanov, N. G. (2011). Izuchenie kolichestvennogo sostava pischevykh volokon v khlebobulochnykh izdeliyakh s dobavkami poroshka iz portulaka. Azerbaydzhanskiy tekhnologicheskiy universitet. Nauchnye vesti, 19-20, 71–79.
 24. Negi, S. (2018). Quantitative phytochemical analysis of Portulaca oleracea Linn. Growing in unpolluted and polluted area. Pharma Innovation, 7 (5), 619–621. Available at: https://www.thepharmajournal.com/archives/?year=2018&vol=7&issue=5&ArticleId=2098
 25. Ermakov, A. I., Arasimovich, V. V., Yarosh, N. P. et al. (1987). Metod biokhimicheskogo issledovaniya rasteniy. Moscow: Agropromizdat, 430.
 26. CHernykh, V. Ya., Evtushenko, A. M., Krasheninnikova, I. G. et al. (2018). Opredelenie fiziko-khimicheskikh kharakteristik rastitel'nykh poroshkov. Pischevaya promyshlennost', 11, 51–55.
 27. Zhao, R., Gao, X., Cai, Y., Shao, X., Jia, G., Huang, Y. et al. (2013). Antitumor activity of Portulaca oleracea L. polysaccharides against cervical carcinoma in vitro and in vivo. Carbohydrate Polymers, 96 (2), 376–383. doi: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.04.023
 28. Sbornik retseptur muchnykh konditerskikh i bulochnykh izdeliy dlya predpriyatiy obschestvennogo pitaniya (1985). Moscow, 295.
 29. Puchkova, L. I. (1982). Laboratorniy praktikum po tekhnologii khlebopekarnogo proizvodstva. Moscow: Legkaya i pischevaya promyshlennost', 232.
Determining the qualitative parameters of powder from the stalks of garden purslane (Portulaca oleracea L.) and its application in the production of functional bakery products

Downloads

Published

2023-02-25

How to Cite

Gurbanov, N., Yusifova, M., Tagiyev, M., Nasrullayeva, G., & Kazimova, İlhama. (2023). Determining the qualitative parameters of powder from the stalks of garden purslane (Portulaca oleracea L.) and its application in the production of functional bakery products. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(11 (121), 69–77. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.274202

Issue

Section

Technology and Equipment of Food Production