Математична модель процесу теплообміну під час другого періоду фільтраційного сушіння дисперсних матеріалів

Authors

 • Володимир Михайлович Атаманюк Кафедра хімічної інженерії Національний університет “Львівська політехніка”, Ukraine
 • Ярослав Михайлович Гумницький Національний університет «Львівська політехніка» вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2009.3121

Abstract

Наведено результати теоретичних досліджень теплообміну між тепловим агентом і шаром дисперсного матеріалу під час фільтраційного сушіння у другому періоді. Запропонована система диференційних рівнянь у безрозмірних комплексах, що описує процес теплообміну у стаціонарному шарі вологого дисперсного матеріалу та її розв’язок у зображеннях. Наведені наближені розв’язки цієї задачі для часткових випадків, порівняння розрахованих та експериментальних даних

Author Biographies

Володимир Михайлович Атаманюк, Кафедра хімічної інженерії Національний університет “Львівська політехніка”

Доктор технічних наук, доцент, професор

Ярослав Михайлович Гумницький, Національний університет «Львівська політехніка» вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013

Доктор технічних наук, професор

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища

References

 1. Атаманюк В.М. Дисперсні матеріали Механізм і кінетика фільтраційного сушіння // Хімічна промисловість України. К.: 2007. –№4, –С.24-29.
 2. Атаманюк В.М. Зовнішній тепломасообмін підчас фільтраційного сушіння // Промышленная теплотехника. –К.: 2006, Т. 28, –№5, –С.47-54.
 3. Снєжкін Ю.Ф., Боряк Л.А., Шапар Р.О. Вплив процесу сушіння на теплообмін // Промышленная теплотехника. –К.: 2003, Т. 25, приложение к –№4, –С.346-349.
 4. Исаков Г.Н., Субботин А.Н. Моделирование тепло- и массообмена в продуваемом пористом слое при сушке гранулированного материала // Труды второй международной научно-практической конференции “Современные энергозберегающие технологии (Сушка и тепловые процессы) СЭТТ–2005” –М.: Т. 1, –С. 127 – 130.
 5. Розв’язання фізичної та математичної моделі процесу сушки зернистих компонентів в псевдозрідженому шарі / Дахненко А.В., Степанюк А.Р., Воронін Л.Г., Гевліч К.О. // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. –№32, 2008, С.189–192.
 6. Никитенко Н.И., Снежкин Ю.Ф., Сороковая Н.Н. Кинетика и динамика тепломассопереноса при сушке слоя диспергированного коллоидного капиллярно-пористого материала // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. Одеса: 2006. Вип. 28. –Т.2 – С.140-146.
 7. Романков П.Г., Фролов В.Ф. Массообменные процессы химической технологии (системы с дисперсной твердой фазой). Л.: Химия, 1990. – 384 с.
 8. Аэров О.М., Тодес О.М., Наринский Д.А. Аппараты состационарным зернистым слоем (Гидравлические и тепловые основы) // –Л.: Химия, 1979. –176 с.
 9. Атаманюк В.М., Гумницький Я.М. Тепломасообмін під час сушіння кам’яного вугілля // Збірник праць 5-ї міжнародної науково-практичної конференції Проблеми економії енергії. –Львів: 2008. –С. 266–268.
 10. Диткин В.А., Прудников А.П. Операционное исчисление – М.: Высшая школа, 1975. – 407 с.
 11. Аксельруд Г.А. Метод инвариантных функций для про-цессов массообмена в системе твердое тело жидкость –Львов: Из-во ЛПИ, 1991. –27 с.
 12. Гідродинаміка процесу фільтраційного сушіння матеріалів, для яких властиве явище сідання / Я.М. Ханик, Я.М. Гумницький, В.М. Атаманюк, П.В. Білей. Науковий вісник: Проблеми деревообробного виробництва. Збірник науково-технічних праць. Вип. 2. –Львів: УкрДЛТУ, 1994. С.29–39.

Published

2009-02-04

How to Cite

Атаманюк, В. М., & Гумницький, Я. М. (2009). Математична модель процесу теплообміну під час другого періоду фільтраційного сушіння дисперсних матеріалів. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(4(37), 20–24. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2009.3121

Issue

Section

Technology organic and inorganic substances