Research into the impact of enzyme preparations on the processes of grain dough fermentation and bread quality

Authors

 • Svitlana Oliinyk Kharkiv State University of Food Technology and Trade Klochkivska str., 333, Kharkiv, Ukraine, 61051, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4777-0710
 • Olga Samokhvalova Kharkiv State University of Food Technology and Trade Klochkivska str., 333, Kharkiv, Ukraine, 61051, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0973-7821
 • Anna Zaparenko Kharkiv State University of Food Technology and Trade Klochkivska str., 333, Kharkiv, Ukraine, 61051, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9030-4128
 • Elena Shidakova-Kamenyuka Kharkiv State University of Food Technology and Trade Klochkivska str., 333, Kharkiv, Ukraine, 61051, Ukraine
 • Micola Chekanov Kharkiv State University of Food Technology and Trade Klochkivska str., 333, Kharkiv, Ukraine, 61051, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1131-3195

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.70984

Keywords:

enzymes, grain bread, dough preparation, cellulase, xylanase, glucose oxidase

Abstract

The important issue of improvement in the technology of grain bread is the development of measures to improve the rheological properties of dough and bread. With this aim we proposed the use of cellulases, hemicellulases ans oxidoreductases at the stage of dough mixing. It is shown that the application of the studied enzymes for grain emmer and wheat dough contributes to the intensification of non-starch polysaccharides hydrolysis, namely reduction of the content of cellulose by 11 %, hemicelluloses – by 14.3 and 13.0 %, and increase in the content of water-soluble fraction of hemicelluloses.

Additionally, the presence of enzyme preparations in the grain dough promotes slowing down of the processes of gluten proteolysis and improvement of its rheological properties that predetermines increase of gas-retaining capacity of the studied system. It was discovered that adding the studied enzyme preparations to grain dough contributes to the intensification of acid and gas generation in it. The resulting effect of biochemical and microbiological changes in grain dough under the influence of enzyme preparations of cellulase, xylanase and glucose oxidase is the improvement in the quality of grain bread compared to the samples without their addition.

Author Biographies

Svitlana Oliinyk, Kharkiv State University of Food Technology and Trade Klochkivska str., 333, Kharkiv, Ukraine, 61051

PhD, Associate Professor

Department of the technology of bakery, confectionary, pasta and food concentrates production

Olga Samokhvalova, Kharkiv State University of Food Technology and Trade Klochkivska str., 333, Kharkiv, Ukraine, 61051

PhD, Professor, Head of department

Department of the technology of bakery, confectionary, pasta and food concentrates production

Anna Zaparenko, Kharkiv State University of Food Technology and Trade Klochkivska str., 333, Kharkiv, Ukraine, 61051

Postgraduate student

Department of the technology of bakery, confectionary, pasta and food concentrates production

Elena Shidakova-Kamenyuka, Kharkiv State University of Food Technology and Trade Klochkivska str., 333, Kharkiv, Ukraine, 61051

PhD, Associate Professor

Department of the technology of bakery, confectionary, pasta and food concentrates production

Micola Chekanov, Kharkiv State University of Food Technology and Trade Klochkivska str., 333, Kharkiv, Ukraine, 61051

PhD, Associate Professor

Department of physical and mathematical and engineering-technical disciplines

References

 1. Mofidi, A., Ferraro, Z. M., Stewart, K. A., Tulk, H. M. F., Robinson, L. E., Duncan, A. M., Graham, T. E. (2012). The Acute Impact of Ingestion of Sourdough and Whole-Grain Breads on Blood Glucose, Insulin, and Incretins in Overweight and Obese Men. Journal of Nutrition and Metabolism, 2012, 1–9. doi: 10.1155/2012/184710
 2. Shkapov, E. I. (2002). Sovershenstvovaniye technologii dispergirovaniya zerna dlia proizvodstva khlebobulochnykh izdeliy. Moskovskij gosudarstvennyj universtitet pishhevyh proizvodstv, 18.
 3. Koriachkina, S. Ya., Kuznetsova, E. A., Cherepnina, L. V. (2012). Technologiya khleba iz tselogo zerna triticale. Orel: FGBOU VPO «Gosuniversitet – UNPK», 177.
 4. Balanov, P. E., Smotrayeva, I. V. (2014). Technologiya soloda. SPb.: NIU ITMO; IHiBT, 82.
 5. Pshenyshniuk, G. F., Makarova, O. V., Ivanova, G. S. (2010). Innovatsiyni zahody pidvyshtschennia yakosti zernovogo khliba. Kharchova nauka i technologiya, 1, 73–77.
 6. Koriachkina, S. Ya., Kuznetsova, E. A., Prigarina, O. M. (2006). Povysheniye mikrobiologicheskoy chistoty rzhy I pshenitsy na stadii zamachivaniya v rastvorakh chimicheskikh sredstv pri proizvodstve zernovogo khleba. Prioritety i nauchnoye obespecheniye realizatsyi gosudarstvennoy politiki zdorovogo pataniya, 25–28.
 7. Ivanova, G. S., Leschuk, O. V. (2012) Vplyv sposobiv tistoprygotuvannia na yakist zernovogo khliba na osnovi sumishi. Naukovi zdobutky molodi – vyrishenniu problem kharchuvannia liudstva u ХХІ st., 1, 88.
 8. Novikova, A. N. (2004). Sovremennaya technologiya khleba iz tselogo zerna pshenitsy. Moskovskij gosudarstvennyj universitet pishhevyh proizvodstv, 25.
 9. Kalina, M. A. (2012). Razrabotka zernovogo khleba iz triticale i otsenka yego potrebitelskikh svoystv. FGBOU VPO «Rossijskij ekonomicheskij universitet im. G. V. Plehanova», 22.
 10. Makarova, O. V., Pshenyshniuk, G. F., Ivanova, G. S. (2011). Vliyaniye vlagoteplovoy obrabotki pshenitsy na pokazateli kachestva zernovogo khleba. Kharchova nauka i technologiya, 1, 69–72.
 11. Каpreliyants, L. V. (2009). Phermenty v piashevykh technologiyzkh. Odessa, 468.
 12. Melim Miguel, A. S., Souza, T., Costa Figueiredo, E. V. da, Paulo Lobo, B. W., Maria, G. (2013). Enzymes in Bakery: Current and Future Trends. Food Industry. doi: 10.5772/53168
 13. Ognean, M., Ognean, C. F., Bucur, A. (2011). Rheological Effects of Some Xylanase on Doughs from High and Low Extraction Flours. Procedia Food Science, 1, 308–314. doi: 10.1016/j.profoo.2011.09.048
 14. Shah, A. R., Shah, R. K., Madamwar, D. (2006). Improvement of the quality of whole wheat bread by supplementation of xylanase from Aspergillus foetidus. Bioresource Technology, 97 (16), 2047–2053. doi: 10.1016/j.biortech.2005.10.006
 15. Sanina, T. V., Shuvayeva, G. P., Aliokhina, N. N. (2003). Intensifikatsyya protsessa bioaktivatsyi zerna i snizheniye yego mikrobilogicheskoy obsemenennosti v technologii zernovogo khleba. Hranenye y pererabotka sel'hozsyr'ja, 1, 15–17.
 16. Renzetti, S., Rosell, C. M. (2016). Role of enzymes in improving the functionality of proteins in non-wheat dough systems. Journal of Cereal Science, 67, 35–45. doi: 10.1016/j.jcs.2015.09.008
 17. Bonet, A., Rosell, C. M., Pérez-Munuera, I., Hernando, I. (2007). Rebuilding gluten network of damaged wheat by means of glucose oxidase treatment. Journal of the Science of Food and Agriculture, 87 (7), 1301–1307. doi: 10.1002/jsfa.2846
 18. Primo-Martín, C., Wang, M., Lichtendonk, W. J., Plijter, J. J., Hamer, R. J. (2005). An explanation for the combined effect of xylanase-glucose oxidase in dough systems. Journal of the Science of Food and Agriculture, 85 (7), 1186–1196. doi: 10.1002/jsfa.2107
 19. Primo-Martin, C., Martinez-Anaya, M. A. (2003). Influence of Pentosanase and Oxidases on Water-extractable Pentosans during a Straight Breadmaking Process. Journal of Food Science, 68 (1), 31–41. doi: 10.1111/j.1365-2621.2003.tb14110.x
 20. Hilhorst, R., Dunnewind, B., Orsel, R., Stegeman, P., Vliet, T., Gruppen, H., Schols, H. A. (1999). Baking Performance, Rheology, and Chemical Composition of Wheat Dough and Gluten Affected by Xylanase and Oxidative Enzymes. Journal of Food Science, 64 (5), 808–813. doi: 10.1111/j.1365-2621.1999.tb15917.x
 21. Lysyuk, G. M., Oliynyk, S. G., Zaparenko, G. V., Didenko, S. Y., Golik, O. V., Geyko, T. S. (2014). Тhe technological aspects of emmer breed Golikovska. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 2 (5), 54–56.
 22. Oleynik, S. G., Lysyuk, G. M., Zaparenko, A. V. (2015). Obosnovaniye technologicheskikh parametrov zamachivaniya zerna polby. Sovremennye technologii selskokhoziaystvennogo proizvodstva, 304–306.
 23. Pogozhykh, M. I., Pak, A. O., Chekanov, M. A., Ishtvan, Ye. O., Pavliuk, I. M. (2014). Researches of system water of food raw materials by thermodynamic and molecular-kinetic methods. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (11 (71)), 42–46. doi: 10.15587/1729-4061.2014.27790
 24. Olennikov, D. N., Tankhaeva, L. M. (2006). Metodika kolichestvennogo opredeleniya gruppovogo sostava uglevodnogo kompleksa rastitelnykh obyektov. Khimiya rastitelnogo syrya, 4, 29–33.
 25. Matveeva, I. V., Beliavskaya, I. G. (2001). Biotechnologicheskiye osnovy prigotovleniya khleba. Moscow: DeLi print, 150.
 26. Horalchuk, A. B., Pivovarov, P. P., Grinchenko, O. O., Pogozhykh, M. I., Polevich, V. V., Gurskyi, P. V. (2006). Rheologichni metody doslidzhennia syrovyny I kharchovykh produktiv ta avtomatyzatsiya rozrakhunkiv rheologichnykh kharakterystyk. Kharkovskij gosudarstvennyj universitet pitanija i torgovli, 63.
 27. Drobot, V. I. (2006). Laboratornyi praktykum z technologii khlibopekarskogo ta makaronnogo vyrobnytstva. Kyiv: Centr navchalnoi literatury, 341.
 28. Hemdane, S., Jacobs, P. J., Dornez, E., Verspreet, J., Delcour, J. A., Courtin, C. M. (2015). Wheat ( Triticum aestivum L .) Bran in Bread Making: A Critical Review. Comprehensive reviews in food science and food safety, 15 (1), 28–42. doi: 10.1111/1541-4337.12176
 29. Gracheva, I. M., Krivkova, A. Yu. (2000). Technologiya fermentnykh preparatov. Moscow: «Elevar», 512.

Downloads

Published

2016-06-16

How to Cite

Oliinyk, S., Samokhvalova, O., Zaparenko, A., Shidakova-Kamenyuka, E., & Chekanov, M. (2016). Research into the impact of enzyme preparations on the processes of grain dough fermentation and bread quality. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(11(81), 46–53. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.70984

Issue

Section

Technology and Equipment of Food Production