Вдосконалення технології наплавлення стрічковим електродом

Автор(и)

  • S. V. Gulakov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • V. V. Burlaka ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • A. І. Mіronenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.34.2017.105594

Ключові слова:

дугове наплавлення, стрічковий електрод, короткі замикання, якість наплавленого шару, дефекти наплавлення

Анотація

Вивчена поведінка дуги на торці стрічкового електроду. Показано, що переміщення дуги по торцю здійснюється за рахунок періодичних коротких замикань дугового проміжку. При цьому нова дуга збуджується в точці короткого замикання. Це призводить до збільшення вірогідності формування дефектів в наплавленому шарі зміцнених виробів. Запропоновано фіксувати моменти коротких замикань електроду на основний метал і в ці моменти здійснювати розряди заздалегідь зарядженого конденсатора, підключаючи його між електродом і виробом. Для реалізації цих дій розроблено спеціальне автоматизоване устаткування

Біографії авторів

S. V. Gulakov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

V. V. Burlaka, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

A. І. Mіronenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Аспірант

Посилання

Список використаних джерел (ГОСТ):

Кравцов Т.Г. Электродуговая наплавка электродной лентой / Т.Г. Кравцов. – М. : Машиностроение, 1978. – 168 с.

Гулаков С.В. Наплавка под флюсом ленточным электродом / С.В. Гулаков, В.Н. Матвиенко, Б.И. Носовский. – Мариуполь : ПГТУ, 2006. – 136 с.

Размышляев А.Д. Автоматическая электродуговая наплавка ленточным электродом под флюсом / А.Д. Размышляев. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2013. – 180 с.

Eichhorn F. Grundlagen des Lichtbogenauftragschweissens mit Bandelektrode unter Schutcgas / F. Eichhorn, G. Lohrmann // Schweissen und Schneiden. – 1969. – Vol. 21, № 8. – Рр. 311-315.

Gert H. Modernes Unterpulver-Auftragschweissen mit Bandelektroden / H. Gert // BBC-Nachrichten. – 1969. – № 9. – Рр. 537-539.

Kretchmann G. Lichtbegeausbildung beim Band-Schweissen / G. Kretchmann // Schweisstechnik. – 1969. – Vol. 19, № 2. – Рр. 76-78.

Pelkofer D. UP-Auftragschweissen mit Bandelektroden / D. Pelkofer, T. Varga // Technische Rundschau. – 1970. – Vol. 3, № 27. – Рр. 62.

References:

Kravtsov T.G. Elektrodugovaia naplavka elektrodnoi lentoi [Electric arc surfacing with electrode tape]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1978. 168 p. (Rus.)

Gulakov S.V., Matvienko V.N., Nosovskii B.I. Naplavka pod fliusom lentochnym elektrodom [Surfacing with flux tape electrode]. Mariupol, SHEE «PSTU» Publ., 2006. 136 p. (Rus.)

Razmyshliaev A.D. Avtomaticheskaia elektrodugovaia naplavka lentochnym elektrodom pod fliusom [Automatic arc welding surfacing with a ribbon electrode]. Mariupol, SHEE «PSTU» Publ., 2013. 180 p. (Rus.)

Eichhorn F., Lohrmann G. Grundlagen des Lichtbogenauftragschweissens mit Bandelektrode unter Schutcgas. Schweissen und Schneiden, vol. 21, no. 8, pp. 311-315. (Germ.)

Gert H. Modernes Unterpulver – Auftragschweissen mit Bandelektroden. BBC – Nachrichten, 1969, no. 9, pp. 537-539. (Germ.)

Kretchmann G. Lichtbegeausbildung beim Band-Schweissen. Schweisstechnik, vol. 19, no. 2, pp. 76-78. (Germ.)

Pelkofer D., Varga T. UP-Auftragschweissen mit Bandelektroden. Technische Rundschau, vol. 3, no. 27, p. 62. (Germ.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Gulakov, S. V., Burlaka, V. V., & Mіronenko A. І. (2017). Вдосконалення технології наплавлення стрічковим електродом. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (34), 94–97. https://doi.org/10.31498/2225-6733.34.2017.105594