Головний напрямок інноваційного вдосконалення доменної технології – використання одного виду залізорудної сировини, що поєднує кращі властивості агломерату та окатишів

Автор(и)

  • D. O. Kassim Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна
  • V. P. Lyalyuk Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна
  • F. M. Zhuravlev Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна
  • I. A. Lyakhova Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна
  • E. V. Chuprinov Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.36.2018.142462

Ключові слова:

окатиші, агломерат, залишковий вуглець, металізована сировина, локальні спеки

Анотація

Ефективна виплавка чавуну в доменних печах давно вимагає використання однорідного офлюсованого і окускованого залізовмісного матеріалу – «локальних спеків», отриманих за технологією виробництва окатишів з високим вмістом заліза і залишковим вуглецем, мінімальним вмістом кремнезему, високими характеристиками міцності в холодному стані, а також в процесі нагрівання і відновлення в доменній печі

Біографії авторів

D. O. Kassim, Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Кандидат технічних наук, доцент

V. P. Lyalyuk, Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Доктор технічних наук, професор

F. M. Zhuravlev, Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Кандидат технічних наук, доцент

I. A. Lyakhova, Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Кандидат технічних наук, доцент

E. V. Chuprinov, Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Кандидат технічних наук, старший викладач

Посилання

Список використаних джерел (ГОСТ):

Товаровский И.Г. V Международный конгресс доменщиков «Производство кокса на рубеже столетий» / И.Г. Товаровский, В.П. Лялюк // Сталь. – 1999. – № 9. – С. 5-10.

Совершенствование технологии производства кокса для доменной плавки / В.П. Лялюк [и др.]. – Кривой Рог : Дионат, 2017. – 272 с.

Металлургическая и экономическая оценка применения агломерата и окатышей в до-менном производстве / З.И. Некрасов [и др.] // Металлургия чугуна : Сб. науч. тр. – М. : Металлургия, 1973. – № 1. – С. 15-17.

Работа доменной печи с использованием освобожденного от мелочи высокоосновного агломерата / И.А. Прокофьев [и др.] // Сталь. – 1979. – № 5. – С. 332-333.

Теоретические и экспериментальные исследования доменной плавки / В.П. Лялюк [и др.]. – Кривой Рог : Дионат, 2016. – 621 с.

Комплексный окускованный железосодержащий материал с улучшенными металлургическими характеристиками для современной доменной плавки / Ф.М. Журавлев [и др.] // Сталь. – 2016. – № 12. – С. 11-17.

Сравнительная характеристика металлургических свойств агломерата и окатышей раз-ных предприятий / И.Ф. Дворниченко [и др.] // Сталь. – 1986. – № 10. – С. 21-23.

Совершенствование технологии и оборудования производства железорудного сырья для современной доменной плавки / В.П. Лялюк [и др.]. – Кривой Рог: Дионат, 2017. – 368 с.

References:

Tovarovsky I.G., Lyalyuk V.P. V Mezhdunarodnyj kongress domenshhikov «Proizvodstvo koksa na rubezhe stoletij» [V International congress of blast-furnace operators «Coke production at the turn of the century»]. Stal – Steel, 1999, vol. 9, pp. 5-10. (Rus.)

Lialiuk V.P., Liakhova I.A., Kassim D.A., Sokolova V.P., Shmel'tser E.O. Sovershenstvovanie tehnologii proizvodstva koksa dlja domennoj plavki [Improving the technology of coke production for blast furnace smelting]. Krivoy Rog, Dionat Publ., 2017. 272 p. (Rus.)

Nekrasov Z.I., Emel'ianov A.V., Gladkov N.A. Metallurgicheskaja i jekonomicheskaja ocenka primenenija aglomerata i okatyshej v domennom proizvodstve [Metallurgical and economic evaluation of the use of agglomerate and pellets in blast-furnace production]. Metallurgija chuguna – Metallurgy of cast iron, 1973, no. 1, pp. 15-17. (Rus.)

Prokof'ev I.A., Tovarovskii I.G., Bondarenko V.I. Rabota domennoj pechi s ispol'zovaniem osvobozhdennogo ot melochi vysokoosnovnogo aglomerata [The operation of a blast furnace using a high-basic agglomerate freed from small fines]. Stal – Steel, 1979, vol. 5, pp. 332-333. (Rus.)

Lialiuk V.P., Kassim D.A., Onopa V.N., Donskov E.E. Teoreticheskie i jeksperimental'nye issledovanija domennoj plavki [Theoretical and experimental studies of blast furnace smelting]. Krivoy Rog, Dionat Publ., 2016. 621 p. (Rus.)

Zhuravlev F.M., Lialiuk V.P., Stupnik N.I., Chuprinov E.V., Liakhova I.A. Kompleksnyj okuskovannyj zhelezosoderzhashhij material s uluchshennymi metallurgicheskimi harakteristikami dlja sovremennoj domennoj plavki [Complex agglomerated iron-containing material with improved metallurgical characteristics for modern blast furnace smelting]. Stal – Steel, 2016, vol. 12, pp.11-17. (Rus.)

Dvornichenko I.F, Zhuravlev F.M., Astaf'ev V.D. Sravnitel'naja harakteristika metallurgi-cheskih svojstv aglomerata i okatyshej raznyh predprijatij [Comparative characteristics of metallurgical properties of agglomerate and pellets of different enterprises]. Stal – Steel, 1986, vol. 10, pp. 21-23. (Rus.)

Lialiuk V.P., Stupnik N.I., Zhuravlev F.M., Chuprinov E.V., Liakhova I.A., Kassim D.A. Sovershenstvovanie tehnologii i oborudovanija proizvodstva zhelezorudnogo syr'ja dlja sovremennoj domennoj plavki [Improvement of technology and equipment for the production of iron ore for modern blast furnaces]. Krivoy Rog, Dionat Publ., 2017. 368 p. (Rus.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Kassim, D. O., Lyalyuk, V. P., Zhuravlev, F. M., Lyakhova, I. A., & Chuprinov, E. V. (2018). Головний напрямок інноваційного вдосконалення доменної технології – використання одного виду залізорудної сировини, що поєднує кращі властивості агломерату та окатишів. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (36), 7–15. https://doi.org/10.31498/2225-6733.36.2018.142462