Дослідження динамічних характеристик потужності електричної енергії в колі тиристорного регулятора напруги, що живить синхронний двигун

Автор(и)

  • R. A. Khoroshko Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна
  • B. A. Tenitsky Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна
  • O. V. Bialobrzeski Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.36.2018.142548

Ключові слова:

компоненти потужності, синхронний двигун

Анотація

В роботі шляхом моделювання проведено дослідження розподілу потужності електричної енергії системи електроспоживання виробничого цеху. В якості енергоємного об’єкту з нелінійним навантаженням обрано привід синхронного двигуна, що керується тиристорним перетворювачем. В ході досліджень розглянуто вплив даної системи на потужність електричної енергії

Біографії авторів

R. A. Khoroshko, Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, м. Кременчук

Студент

B. A. Tenitsky, Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, м. Кременчук

Студент

O. V. Bialobrzeski, Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, м. Кременчук

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Список використаних джерел (ГОСТ):

Жежеленко И.В. Качество электрической энергии на промышленных предприятиях / И.В. Жежеленко. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Энергоатомиздат, 1981. – 161 с.

IEEE 1459-2010 Standard Definition for the measurement of Electric Power Quantities under sinusoidal, nousinusoidal, balanced or unbalanced conditions. – IEEE Power and Energy Society. – Introduced 19-03-2010. – New York, 2010. – 40 p.

Willems, J.L. The Apparent Power Conceptand the IEEE standard 1459-2000 / J.L. Willems, J.A. Ghijselen, A.E. Emanuel // IEEE Transactions on Power Delivery. – 2005. – Vol. 20, is-sue 2. – Pp. 876-884.

Лавріненко Ю.М. Основи електроприводу / Ю.М. Лавріненко, О.Ю. Синявський, В.В. Савченко. – Київ, 2010. – 161 с.

Карлик Є.П. Дослідження споживання електричної енергії електродвигунами змінного і постійного струмів з електричними перетворювачами / Є.П. Карлик, О.В. Бялобржеський // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 2011. – Вип. 2 – С. 50-53.

Особливості регулювання електродвигунів пристроями силової перетворювальної техніки промислового електроприводу / І.В. Пантєлєєва [та ін.] // Комунальне господарство міст. – 2012. – № 112. – С. 61-65.

Терёхин В.В. Основы моделирования в MATLAB: в 2 ч. / В.В. Терёхин. – Новокузнецк : Кузбассвузиздат, 2004. – 2 ч. – 212 с. – (Simulink).

Моделювання електромеханічних систем / О.П. Чорний, А.В. Луговий, Д.Й. Родькін, Г.Ю. Сисюк, О.В. Садовий. – Кременчук, 2001. – 410 с.

References:

Zhezhelenko I.V. Kachestvo elektrycheskoi enerhyy na promyshlennykh predpryiatyiakh [Quality of electric energy at industrial enterprises]. Moscow, Energoatomizdat Publ., 1981. 161 p. (Rus.)

IEEE 1459-2010 Standard Definition for the measurement of Electric Power Quantities under sinusoidal, nousinusoidal, balanced or unbalanced conditions. IEEE Power and Energy Society. New York, 2010. 40 p.

Willems J.L., Ghijselen J.A., Emanuel A.E. The Apparent Power Conceptand the IEEE standard 1459-2000. IEEE Transactions on Power Delivery, 2005, vol. 20, iss. 2, pp. 876-884.

LavrInenko Y.M. Osnovi elektroprivodu [The basics of the electric drive]. Kiev, 2010. 161 p. (Ukr.)

Karlik E.Р., Byalobrzheskyi A.V. Doslіdzhennia spozhivannia elektrichnoї energії elektrodvigunami zmіnnogo і postіinogo strumіv z elektrichnimi peretvoriuvachami [Research electricity consumption aс and dс motors with electrically converters]. Elektromekhanіchnі і energozberіgaiuchі sistemi – Electromechanical and energy saving systems, 2011, no. 2, pp. 50-53. (Ukr.)

Pantyleeva I.V. Osoblivosti regulyuvannya elektrodviguniv pristroyami silovoyi peretvoryuvalnoyi tehniki promislovogo elektroprivodu [Peculiarities of regulation of electric motors by devices of power transforming technology of an industrial electric drive]. Komunalne gospodarstvo mist – Municipal economy of cities, 2012, no. 112, pp. 61-65. (Ukr.)

Teryohin V.V. Osnovyi modelirovaniya v MATLAB. Chast 2. Simulink [Fundamentals of modeling in MATLAB. Part 2. Simulink]. Novokuznetsk, Kuzbassvuzizdat Publ., 2004. 212 p. (Rus.)

Chorniy O.P. Modelyuvannya elektromehanIchnih sistem [Modeling of electromechanical systems], Kremenchuk, 2001. 410 p. (Ukr.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Khoroshko, R. A., Tenitsky, B. A., & Bialobrzeski, O. V. (2018). Дослідження динамічних характеристик потужності електричної енергії в колі тиристорного регулятора напруги, що живить синхронний двигун. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (36), 194–200. https://doi.org/10.31498/2225-6733.36.2018.142548