Підвищення тріщиностійкості при високошвидкісному наплавленні на низькій погонній енергії валків

Автор(и)

  • S. V. Shchetinin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • V. I. Shchetinina ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • A. V. Koval ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • P. V. Nikitenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • Elsaed Khaled ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.37.2018.160249

Ключові слова:

швидкість зварювання, зварювальні напруги, мікроструктура, високошвидкісне наплавлення на низькій погонній енергії, тріщиностійкість

Анотація

Валки прокатних станів працюють при високих питомих тисках і виготовляються з високовуглецевої сталі, схильної до утворення тріщин. Тому підвищення тріщиностійкості є важливою науково-технічною проблемою. Ефективним способом підвищення тріщиностійкості є високошвидкісне електродугове наплавлення на низькій погонній енергії, при якому змінюються умови існування дуги, зменшується тепловкладення, збільшується швидкість нагріву і охолодження рідкого металу. Це призводить до зміни умов кристалізації ванни і якості наплавленого металу. Підвищення швидкості наплавлення призводить до посилення охолодження стовпа і скорочення діаметра дуги, посилення пінч-ефекту і концентрації тепловкладення, що дозволяє збільшити швидкість процесу. Встановлено механізм підвищення тріщиностійкості при високошвидкісному наплавленні на низькій погонній енергії, закономірності впливу швидкості зварювання на процеси в зварювальній ванні, формування швів, деформацію, зварювальні напруги і тріщиностійкість наплавленого металу. При збільшенні швидкості наплавлення зменшуються тепловкладення, погонна енергія, деформація, зварювальні напруги, що забезпечує підвищення тріщиностійкості. Зі збільшенням швидкості зварювання пропорційно зростає швидкість кристалізації рідкого металу, кристали не встигають вирости, що забезпечує подрібнення мікроструктури, збільшення міжатомних сил зв’язків, межі міцності і підвищення тріщиностійкості. Одночасне зниження зварювальних напруг і збільшення межі міцності при швидкісному наплавленні забезпечує підвищення тріщиностійкості валків, зниження зварювальних напруг і подрібнення мікроструктури, запобігання утворенню тріщин, підвищення тріщиностійкості і зносостійкості валків

Біографії авторів

S. V. Shchetinin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

V. I. Shchetinina, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

A. V. Koval, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Аспірант

P. V. Nikitenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Аспірант

Elsaed Khaled, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Аспірант

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Прохоров Н.Н. Физические процессы в металле при сварке / Н.Н. Прохоров. – Т. II. – М. : Металлургия, 1976. – 600 с.

Шоршоров М.Х. Фазовые превращения и изменения свойств стали при сварке / М.Х. Шоршоров, В.В. Белов. – М. : Наука, 1972. – 228 с.

Финкель В.М. Физика разрушения / В.М. Финкель. – М. : Металлургия, 1970. – 376 с.

Николаев Г.А. Прочность сварных соединений и деформации конструкций / Г.А. Николаев, С.А. Куркин, В.А. Винокуров. – М. : Высшая школа, 1982. – 272 с.

Винокуров В.А. Теория сварочных деформаций и напряжений / В.А. Винокуров, А.Г. Григорьянц. – М. : Машиностроение, 1984. – 280 с.

Рябцев И.А. Наплавка деталей машин и механизмов / И.А. Рябцев. – Киев : Экотех-нология, 2004. –160 с.

Использование теории твердых тел при расчете напряженно-деформационного состояния деталей, изготовленных с применением аддитивных наплавочных технологий / И.К. Сенченков, И.А. Рябцев, Э. Турык, О.П. Червинко // Автоматическая сварка. – 2016. – № 5-6. – С. 135-140.

Оборудование и технологии антикоррозионной электрошлаковой наплавки двумя лентами / И.А. Рябцев, А.А. Бабинец, В.Н. Коржик, И.А. Сийко, Чэкан Юйнен // Автоматическая сварка. – 2017.– № 8. – С. 55-60.

Модернизация системы управления плазменно-порошковой наплавки установки А 1756 / Е.Ф. Переплетчиков, И.А. Рябцев, Ю.Н. Ланкин, В.Ф. Семикин, П.П. Осечков // Автоматическая сварка. – 2014. – № 12. – С. 46-49.

References:

Prokhorov N.N. Fizicheskie protsessy v metalle pri svarke. Tom 2 [Physical processes in the metal during welding. Vol. 2]. Moscow, Metallurgy Publ., 1976. 600 p. (Rus.)

Shorshorov M.H., Belov V.V. Fazovye prevrashcheniia i izmeneniia svoistv stali pri svarke [Phase transformations and changes in properties of the steel during welding]. Moscow, Nauka Publ., 1972. 228 p. (Rus.)

Finkel V.M. Fizika razrusheniia [Destruction Physics]. Moscow, Metallurgy Publ., 1970. 376 p. (Rus.)

Nikolaev G.A., Kurkin S.A., Vinokourov V.A. Prochnost’ svarnykh soedinenii i deformatsii konstruktsii [Strength of welded joints and structural deformations]. Moscow, Higher School Publ., 1982. 272 p. (Rus.)

Vinokurov V.А., Grigoryants A.G. Teoriia svarochnykh deformatsii i napriazhenii [Theory of welding deformations and stresses]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1984. 280 p. (Rus.)

Ryabtsev I.A. Naplavka detalei mashin i mekhanizmov [Surfacing of machine parts and mechanisms]. Kiev, Ecotechnology Publ., 2004. 160 p. (Rus.)

Senсhenkov I.K., Ryabtsev I.A., Turyk E., Chervinko O.P. Ispol’zovanie teorii tverdykh tel pri raschete napriazhenno-deformatsionnogo sostoianiia detalei, izgotovlennykh s primeneniem additivnykh naplavochnykh tekhnologii [Using the theory of solids in the calculation of the stress-strain state parts made using additive surfacing technology]. Avtomaticheskaia svarka – Automatic Welding, 2016, no. 5-6, pp. 135-140. (Rus.)

Ryabtsev I.A., Babinets A.A., Korzhik V.N., Siyko I.A., Yunen Chakan. Oborudovanie i tekhnologii antikorrozionnoi elektroshlakovoi naplavki dvumia lentami [Equipment and technologies for anti-corrosion electroslag surfacing with two tapes]. Avtomaticheskaia svarka – Automatic Welding, 2017, no. 8, pp. 55-60. (Rus.)

Bookbinders E.F., Ryabtsev I.A., Lankin Yu.N., Semikin V.F., Misfire P.P. Modernizatsiia sistemy upravleniia plazmenno-poroshkovoi naplavki ustanovki A 1756 [Modernization of the control system of plasma-powder surfacing of installation A 1756]. Avtomaticheskaia svarka – Automatic Welding, 2014, no. 12, pp. 46-49. (Rus.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-28

Як цитувати

Shchetinin, S. V., Shchetinina, V. I., Koval, A. V., Nikitenko, P. V., & Khaled, E. (2018). Підвищення тріщиностійкості при високошвидкісному наплавленні на низькій погонній енергії валків. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (37), 80–85. https://doi.org/10.31498/2225-6733.37.2018.160249

Номер

Розділ

Зварювальне виробництво