Забезпечення електромагнітної сумісності судових електричних мереж

Автор(и)

  • R. K. Yasharov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • S. K. Podnebennaya ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.37.2018.160280

Ключові слова:

судова електрична мережа, перетворювач частоти, асинхронний двигун, нелінійні споживачі, паралельний активний фільтр, теорія миттєвої потужності, неактивні складові потужності, гістерезисне регулювання, електромагнітна сумісність

Анотація

Метою роботи є забезпечення електромагнітної сумісності у судових електроенергетичних мережах за рахунок зниження рівня вищих гармонік струму. Встановлено, що основними нелінійними споживачами в судових електричних мережах є перетворювачі частоти (на базі некерованого випрямляча) у складі систем регульованого асинхронного електроприводу. Запропоновано використання в суднових електроенергетичних системах активних фільтрів вищих гармонік, що дозволить забезпечити електромагнітну сумісність обладнання, виключити несинусоїдальність напруги живлення електрообладнання судових систем та покращити надійність таких систем. Ефективність запропонованого підходу щодо можливості фільтрації вищих гармонік струму у точці підключення активного фільтру до судової електричної мережі доведена в результаті імітаційного моделювання

Біографії авторів

R. K. Yasharov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Студент

S. K. Podnebennaya, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Список використаних джерел (ГОСТ):

Запальский В.Н. Влияние отклонения напряжения и частоты на качество электро-снабжения морского подвижного объекта / В.Н. Запальский, К.Н. Запальский // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – № 3 (56), ч. 2. – 2009. – С. 187-190.

Паньков И.А. Повышение качества электроэнергии в автономных электроэнергетических системах / И.А. Паньков, В.Я. Фролов // Записки Горного института. – 2017. – Т. 227. – С. 563-568. Mode of access: DOI: 10.25515/PMI.2017.5.563.

Бурлака В.В. Сучасні силові активні фільтри та імпульсні джерела живлення з корекцією коефіцієнта потужності : монографія / В.В. Бурлака, С.К. Поднебенна, С.В. Гулаков. – Маріуполь : ПДТУ, 2015. – 196 с.

Зиновьев Г.С. Улучшение электромагнитной совместимости выпрямителей трехфаз-ного тока и питающей сети / Г.С. Зиновьев // Электропитание. – 2001. – № 1. – С. 19-22.

Розанов Ю.К. Современные методы регулирования качества электроэнергии средствами силовой электроники / Ю.К. Розанов, М.В. Рябчинский, А.А. Кваснюк // Электротехника. – 1999. – № 4. – С. 28-32.

References:

Zapal’skyy V.N., Zapal’skii K.N. Vliyaniye otkloneniya napryazheniya i chastoty na kachestvo elektrosnabzheniya morskogo podvizhnogo ob’yekta [The effect of voltage and frequency deviation on the quality of the power supply of the maritime mobile object]. Vіsnik Kremenchuts’kogo natsіonal’nogo unіversitetu іmenі Mikhaila Ostrograds’kogo – Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, 2009, pp. 187-190. (Rus.)

Pan’kov I.A., Frolov V.Ya. Povysheniye kachestva elektroenergii v avtonomnykh elektroenergeticheskikh sistemakh [Improving the quality of electricity in autonomous power systems]. Zapiski Gornogo instituta – Journal of Mining Institute, 2017, vol. 227, pp. 563-568. doi: 10.25515/PMI.2017.5.563. (Rus.)

Burlaka V.V., Podnebennaya S.K., Gulakov S.V. Suchasni sylovi aktyvni fil’try ta impul’sni dzherela zhyvlennya z korektsiyeyu koefitsiyenta potuzhnosti: monografiia [Modern power active filters and pulsed power supplies with power factor correction: monograph]. Mariupol, PSTU Publ., 2015. 196 p. (Ukr.)

Zinov’yev G.S. Uluchsheniye elektromagnitnoy sovmestimosti vypryamiteley trekhfaznogo toka i pitayushchey seti [Improving the electromagnetic compatibility of three-phase recti-fiers and power supply]. Elektropitaniye – Power Supply, 2001 vol. 1, pp.19-22. (Rus.)

Rozanov Yu.K., Ryabchinskiy M.V., Kvasnyuk A.A. Sovremennyye metody regulirovaniya kachestva elektroenergii sredstvami silovoy elektroniki [Modern methods of regulating the quality of electricity by means of power electronics]. Elektrotekhnika – Electrical Engineering, 1999, vol. 4, pp. 28-32. (Rus.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-28

Як цитувати

Yasharov, R. K., & Podnebennaya, S. K. (2018). Забезпечення електромагнітної сумісності судових електричних мереж. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (37), 158–164. https://doi.org/10.31498/2225-6733.37.2018.160280

Номер

Розділ

Електротехніка та електроенергетика