Інтелектуальна система охорони складських територій

Автор(и)

  • E. V. Pakhalchuk ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • S. V. Gulakov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.37.2018.160290

Ключові слова:

склад, інформаційна система, відеоспостереження, аналіз даних, інтелектуальна система

Анотація

В роботі розглянуті питання удосконалення систем охорони складів за рахунок розробки та впровадження блоків аналізу даних з відеокамер в зв’язці з підсистемою управління складом. На підставі огляду наявних систем охорони і управління складів виділено ряд основних завдань, які необхідно врахувати при розробці системи. Також були виділені специфічні завдання, які стандартні системи охорони не здатні вирішити на сьогоднішній день. Запропоновано інтелектуальну модульну системи, що відповідає вимогам, виявленим під час аналізу існуючих рішень, і здатна вирішувати ряд специфічних завдань – динамічно змінюване освітлення, фільтрація перешкод, що вносяться погодними умовами, та інші. Сформовано ряд основних модулів, які необхідні системі для вирішення поставлених завдань, а також розроблений модуль прийняття рішень, який безпосередньо приймає сигнали від подмодулів і аналізує ситуацію, що склалася на території складу. Розписані алгоритми поведінки системи відеоспостереження при різних ситуаціях. Також вбудовано додаткові модулі, які дозволяють поліпшити якість відеопотоку. Модуль коригування освітлення оснащений функцією роботи в декількох світлових спектрах – при денному освітленні та інфрачервоному. Це дозволяє проводити оцінку ситуації в умовах відключення стандартного освітлення або на складах, яскравість освітлення яких обмежена. Залежно від частоти зміни параметрів об’єктів розроблено два алгоритму роботи системи. Такий підхід дає можливість адаптувати її під різні типи складів і надасть економію апаратних ресурсів за рахунок зменшення кількості операцій активації основних функцій системи. Так як система є модульною, це дає можливість активувати і деактивувати модулі, необхідні під конкретний тип складу. Також це дозволяє розробляти додаткові модулі, необхідні для вирішення конкретних завдань. Система має можливість управляти внутрішніми функціями підприємства і самостійно обмежувати переміщення по території, керувати освітленням і звуковими сигналами і т. п.; ці функції можна налаштувати при розгортанні її на конкретному складі

Біографії авторів

E. V. Pakhalchuk, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Асистент

S. V. Gulakov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Конюхов М.И. Анализ систем складского учета / М.И. Конюхов, Л.А. Каримова // Инновационная наука. – № 10. – 2015. – С. 68-69.

Воронин С.И. Система оперативного управления складом / С.И. Воронин // Экономинфо. – № 3. – 2017. – С. 79-83.

Гунина И.А. Особенности механизма корректировки планов в системе планирования на промышленном предприятии / И.А. Гунина, С.Н. Кононенко // Экономинфо. – № 21. – 2014. – С. 33-35.

Толебаева А.Х. Совершенствование оперативного планирования перевозок собственных грузов предприятий мелкими отправками в городах / А.Х. Толебаева, Е.Е. Витвицкий // Вестник СибАДИ. – №1 (15). – 2018. – С. 77-87.

Андрианов А.Ю. Использование логистических подходов в управлении складом временного хранения / А.Ю. Андрианов, О.М. Киселева // Вестник университета. – № 1. – 2016. – С. 52-55.

References:

Konyuhov M.I, Karimova L.A. Analiz system skladskogo ucheta [Analysis of warehouse accounting systems]. Innovacionnaya nauka – Innovative science, 2015, no. 10, pp. 68-69. (Rus.)

Voronin S.I. Sistema operativnogoupravleniya skladom [Warehouse management system]. Ekonominfo – Econominfo. 2017, no. 3, pp. 79-83. (Rus.)

Gunina I.A., Kononenko S.N.Osobennosti mekhanizma korrektirovki planov v sisteme planirovaniya na promyshlennom predpriyatii [Features of the mechanism for adjusting plans in the planning system at an industrial enterprise]. Ekonominfo – Econominfo, 2014, no. 21, pp. 33-35. (Rus.)

Tolebaeva A.H., Vitvickij E.E. Sovershenstvovanie operativnogo planirovaniya perevozok sobstvennyh gruzov predpriyatij melkimi otpravkami v gorodah [Improving the operational planning of the transportation of own cargo of enterprises by small shipments in cities]. Vestnik SibADI – The Russian Automobile and Highway Industry Journal, 2018, no. 1 (15), pp. 77-87. (Rus.)

Andrianov A.Yu., Kiseleva O.M. Ispol’zovanie logisticheskih podhodov v upravlenii skladom vremennogo hraneniya [Using logistic approaches in managing a temporary storage warehouse]. Vestnik Universiteta, 2016, no. 1, pp. 52-55. (Rus.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-28

Як цитувати

Pakhalchuk, E. V., & Gulakov, S. V. (2018). Інтелектуальна система охорони складських територій. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (37), 177–183. https://doi.org/10.31498/2225-6733.37.2018.160290