Взаємозв’язок параметрів поверхні деталей машин з оптичними характеристиками

Автор(и)

  • V. G. Shkurupiy ДВНЗ «Харьковський національний економічний університет», м. Харьків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.24.2012.19818

Ключові слова:

фінішні методи обробки, оптичні характеристики, контроль, шорсткость поверхні, ефективність

Анотація

Експериментально встановлено, що з існуючих методів механічної обробки найбільш ефективними з погляду утворення світловідбиваючих поверхонь деталей з алюмінієвих сплавів є тонке точіння алмазним інструментом, алмазне вигладжування й методи абразивної обробки. Дані методи забезпечують найменші значення відношення параметрів шорсткості поверхні Ra /Rmax й найбільші значення критерію шорсткості поверхні F й коефіцієнта відбиття поверхні. Для контролю фізико-хімічного стану оброблених поверхонь рекомендується використовувати методику оцінки роботи виходу електронів. У роботі встановлена кореляція методів обробки, шорсткості оброблених поверхонь і їхнього фізико-хімічного стану з оптичними характеристиками поверхонь (світловідбиваючих, поглинаючих і з випромінювальною здатністю)

Біографія автора

V. G. Shkurupiy, ДВНЗ «Харьковський національний економічний університет», м. Харьків

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Агабабов С.Г. Влияние фактора шероховатости на радиационные свойства твердого тела со случайной шероховатостью / С.Г. Агабабов // Теплофизика высоких температур, 1976. − Т. 13, №2. − С. 314−318.

Гнусин Н.П. Шероховатость электроосажденных поверхностей / Н.П. Гнусин, Н.Я. Коварский. − М. : Изд-во «Наука», 1979. − 328 с.

Шкилько В.В. Экзоэмиссионный анализ поверхностного слоя реальных объектов / В.В. Шкилько, В.В. Борисов, Ю.Ф. Назаров // Поверхностный слой, точность, эксплуатационные свойства деталей машин и приборов : Материалы Всесоюзного научно-технического семинара. – М., 1986 − С. 41-43.

Шкурупій В.Г. Підвищення ефективності технології фінішної обробки світловідбиваючих поверхонь деталей із тонкого листа і стрічок: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / В.Г. Шкурупій − Одеса, 2006. – 21 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Shkurupiy, V. G. (2013). Взаємозв’язок параметрів поверхні деталей машин з оптичними характеристиками. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (24), 236–241. https://doi.org/10.31498/2225-6733.24.2012.19818