Речовинний склад і характеристики бентонітових глин черкаського родовища для використання в якості сполучних при виробництві залізорудних окатишів

Автор(и)

  • E. V. Chuprinov Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Ukraine
  • F. M. Zhuravlev Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Ukraine
  • V. P. Lyalyuk Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Ukraine
  • D. О. Kassim Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Ukraine
  • І. А. Vasylenko ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.39.2019.201035

Ключові слова:

бентонітові глини, окатиші, виплавка чавуну, монтморилоніт, палигорськіт, дисперсія, обмінний комплекс, набухання, міцність окатишів

Анотація

Проаналізовано мінералогічний і хімічний склади, а також величину і склад обмінного комплексу різних бентонітових глин. Представлений аналіз показників міцності окатишів з використанням бентонітів із лужним і лужноземельним обмінним комплексом. Показано, що незважаючи на низьке набухання лужноземельних бентонітів, якість окатишів з цими бентонітами в деяких випадках незначно, а в певних умовах і не поступається якістю окатишам із лужними бентонітами при однаковій витраті сполучного

Біографії авторів

E. V. Chuprinov, Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Кандидат технічних наук, доцент

F. M. Zhuravlev, Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Кандидат технічних наук, доцент

V. P. Lyalyuk, Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Доктор технічних наук, професор

D. О. Kassim, Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Кандидат технічних наук, доцент

І. А. Vasylenko, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Перелік використаних джерел (ДСТУ):

Совершенствование технологии и оборудования производства железорудного сырья для современной доменной плавки / В.П. Лялюк, Н.И. Ступник, Ф.М. Журавлев, Е.В. Чупринов, И.А. Ляхова, Д.А. Кассим. – Кривой Рог : Дионат, 2017. – 368 с.

Теория, технология и оборудование производства окатышей и нового железорудного сырья для доменной плавки / Ф.М. Журавлев, В.П. Лялюк, Н.И. Ступник, В.С. Моркун, Е.В. Чупринов, Д.А. Кассим. – Кривой Рог : ФЛ-П Чернявский Д.А., 2019. – 925 с.

Куковский Е.Г. Особенности строения и физико-химические свойства минералов / Е.Г. Куковский. – Киев : Наукова думка, 1966. – 132 c.

Куковский Е.Г. Рентгенография бентонтовых глин Дашуковского участка Черкасского месторождения УССР / Е.Г. Куковский, А.Б. Островская // Рентгенография минералогического сырья. – 1962. – Вып. 1. – 56 c.

Витюгин В.М. К вопросу о механизме действия присадок бентонита в процессе окомкования железорудной шихты / В.М. Витюгин, П.Н. Докучаев. – М. : Металлургия, 1986. – 157 с.

References:

Lyalyuk V.P., Stupnik N.I., Zhuravlev F.M., Chuprinov E.V., Lyakhova I.A., Kassim D.A. Sovershenstvovanie tekhnologii i oborudovaniya proizvodstva zhelezorudnogo syr’ya dlya sovremennoj domennoj plavki [Improving the technology and equipment for the production of iron ore for modern blast furnace smelting]. Krivoj Rog, Dionat Publ., 2017. 368 p. (Rus.)

Zhuravlev F.M., Lyalyuk V.P., Stupnik N.I., Morkun V.S., Chuprinov E.V., Kassim D.A. Teoriya, tekhnologiya i oborudovanie proizvodstva okatyshej i novogo zhelezorudnogo syr’ya dlya domennoj plavki [Theory, technology and equipment for the production of pellets and new iron ore raw materials for blast furnace]. Krivoj Rog, FL-P CHernyavskij D.A. Publ., 2019. 925 p. (Rus.)

Kukovsky E.G. Osobennosti stroeniya i fiziko-himicheskie svojstva mineralov [Structural features and physico-chemical properties of minerals]. Kiev, Naukova dumka Publ., 1966. 132 p. (Rus.)

Kukovsky E.G., Ostrovskaya A.B. Rentgenografiya bentontovyh glin Dashukovskogo uchastka CHerkasskogo mestorozhdeniya USSR [X-ray analysis of bentont clays of the Dashukovsky site of the Cherkasy deposit of the Ukrainian SSR.]. Rentgenografiya mineralogicheskogo syr’ya – X-ray analysis of mineralogical raw materials, 1962, iss. 1, 56 p. (Rus.)

Vityugin V.M., Dokuchaev P.N. K voprosu o mekhanizme dejstviya prisadok bentonita v processe okomkovaniya zhelezorudnoj shihty [About the mechanism of action of bentonite additives in the process of pelletizing iron ore charge]. M., Metallurgiya Publ., 1986. 157 p. (Rus.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Chuprinov, E. V., Zhuravlev, F. M., Lyalyuk, V. P., Kassim D. О., & Vasylenko І. А. (2020). Речовинний склад і характеристики бентонітових глин черкаського родовища для використання в якості сполучних при виробництві залізорудних окатишів. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (39), 7–17. https://doi.org/10.31498/2225-6733.39.2019.201035

Номер

Розділ

Металургія чавуну