Дослідження впливу бентонітових глин на показники якості окатишів

Автор(и)

  • E. V. Chuprinov Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна https://orcid.org/0000-0001-8605-3434
  • F. M. Zhuravlev Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна
  • V. P. Lyalyuk Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна https://orcid.org/0000-0001-7258-2079
  • D. О. Kassim Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна https://orcid.org/0000-0002-1750-1237
  • І. А. Lyakhova Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.40.2020.216180

Ключові слова:

бентонітові глини, окатиші, монтморилоніт, палигорськіт, дисперсія, обмінний комплекс, набухання, міцність окатишів

Анотація

Проведено лабораторні випробування по визначенню придатності різних за мінералогічним складом і обмінним іонним комплексом бентонітових глин для виробництва окатишів. Показано, що міцність на удар і опір стисненню сирих окатишів при дещо підвищеній питомій витраті бентоніту Черкаського лужноземельного бентоніту не поступається цим же властивостям окатишів з використанням в якості сполучного лужного порівняльного бентоніту

Біографії авторів

E. V. Chuprinov, Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Кандидат технічних наук, доцент

F. M. Zhuravlev, Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Кандидат технічних наук, доцент

V. P. Lyalyuk, Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Доктор технічних наук, професор

D. О. Kassim, Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Кандидат технічних наук, доцент

І. А. Lyakhova, Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Перелік використаних джерел (ДСТУ):

Совершенствование технологии и оборудования производства железорудного сырья для современной доменной плавки / В.П. Лялюк, Н.И. Ступник, Ф.М. Журавлев, Е.В. Чупринов, И.А. Ляхова, Д.А. Кассим – Кривой Рог : Дионат, 2017. – 368 с.

Экономическая эффективность активации бентонитовых глин в окомковательном производстве / А.А. Салыкин, А.А. Балес, Н.М. Гузенко, Л.Д. Гагут // В кн. : Экономика черной металлургии. – М. : Металлургия. – 1980. – № 9 – С. 23-27.

Кульчитский Л.И. Физико-химические основы формирования свойств глинистых пород / Л.И. Кульчитский. – М. : Недра. – 1981. – 253 с.

Теория, технология и оборудование производства окатышей и нового железорудного сырья для доменной плавки / Ф.М. Журавлев, В.П. Лялюк, Н.И. Ступник, В.С. Моркун, Е.В. Чупринов, Д.А. Кассим. – Кривой Рог : ФЛ-П Чернявский Д.А., 2019. – 925 с.

Речовинний склад і характеристики бентонітових глин Черкаського родовища для використання в якості сполучних при виробництві залізорудних окатишів / Є.В. Чупринов, Ф.М. Журавльов, В.П. Лялюк, Д.О. Кассім, І.А. Василенко // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. пр. / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2019. – Вип. 39. – С. 7-17. – (Серія : Технічні науки). – Mode of access: DOI: 10.31498/2225-6733.39.2019.201035.

References:

Lyalyuk V.P., Stupnik N.I., Zhuravlev F.M., Chuprinov E.V., Lyakhova I.A., Kassim D.A. Sovershenstvovanie tekhnologii i oborudovaniya proizvodstva zhelezorudnogo syr’ya dlya sovremennoj domennoj plavki [Improving the technology and equipment for the production of iron ore for modern blast furnace smelting]. Krivoj Rog, Dionat Publ., 2017. 368 p. (Rus.)

Salykin A.A., Bales A.A., Guzenko N.M., Gagut L.D. Ekonomicheskaya effektivnost’ aktivaczii bentonitovykh glin v okomkovatel’nom proizvodstve [Economic efficiency of activation of bentonite clays in pelletizing production]. Ekonomika chernoj metallurgii – Iron and Steel Economy, Moscow, Metallurgiya Publ., 1980, no. 9, pp. 23-27. (Rus.)

Kul’chitskij L.I. Fiziko-khimicheskie osnovy formirovaniya svojstv glinistykh porod [Physi-co-chemical principles of the formation of clay rocks]. Moscow, Nedra Publ., 1981. 253 p. (Rus.)

Zhuravlev F.M., Lyalyuk V.P., Stupnik N.I., Morkun V.S., Chuprinov E.V., Kassim D.A. Teoriya, tekhnologiya i oborudovanie proizvodstva okatyshej i novogo zhelezorudnogo syr’ya dlya domennoj plavki [Theory, technology and equipment for the production of pellets and new iron ore raw materials for blast furnace]. Krivoj Rog, FL-P CHernyavskij D.A. Publ., 2019. 925 p. (Rus.)

Chuprinov Ye.V., Zhuravlov F.M., Lyalyuk V.P., Kassim D.O., Vasilenko I.A. Rechovinnij sklad i harakteristiki bentonitovih glin Cherkaskogo rodovisha dlya vikoristannya v yakosti spoluchnih pri virobnictvi zalizorudnih okatishiv [The material composition and characteristics of bentonite clays for use as a binder in the production of iron ore pellets]. Vіsnik Priazovs’kogo Derzhavnogo Tekhnіchnogo Unіversitetu. Serіia: Tekhnіchnі nauki – Reporter of the Priazovskyi State Technical University. Section: Technical sciences, 2019, iss. 39, pp. 7-17. doi: 10.31498/2225-6733.39.2019.201035. (Ukr.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Chuprinov, E. V., Zhuravlev, F. M., Lyalyuk, V. P., Kassim D. О., & Lyakhova І. А. (2020). Дослідження впливу бентонітових глин на показники якості окатишів. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (40), 80–87. https://doi.org/10.31498/2225-6733.40.2020.216180