Кінетичні особливості випаровування сірки з чавуну при його вакуумуванні та позапічній обробці

Автор(и)

  • P. S. Kharlashin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • A. V. Bendich ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • Ju. S. Kolomiytseva ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • D. V. Terzi ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.24.2012.21977

Ключові слова:

вакуумування, випаровування, дифузія, сірка, десульфурація, поверхня контакту, електролітичний ефект

Анотація

Експериментальні роботи по виявленню залежності ступеня вилучення сірки з чавуну проводилися як при його вакуумуванні, так і при позапічній десульфурації. Проведені дослідження дають можливість усунути суперечності з питань впливу тривалості вакуумування, тиску, дифузії у прикордонному шарі рідкий чавун-вакуум, збільшення поверхневого розділу цих фаз, висоти падіння струменя рідкого металу у вакуум на досягнення значного зниження шкідливих домішок, зокрема сірки, що створює високопродуктивні процеси якісної металургії. Також виявлено шляхи для ефективної позапічної десульфурації чавуну, які значною мірою визначаються ступенем розвит- ку поверхневого контакту десульфураторів і чавуну. Запропоновані методи позапічної десульфурації є найбільш актуальними у питаннях розширення масштабів виро- бництва якісних сталей, посилення вимог по вмісту шкідливих домішок в сталі 

Біографії авторів

P. S. Kharlashin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

A. V. Bendich, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Аспірант

Ju. S. Kolomiytseva, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Старший викладач

D. V. Terzi, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Магістрант

Посилання

Харлашин П.С. Мышьяк и его роль в металлургических процессах / П.С. Харлашин. – К. : Вища школа, 1993. – 304 с.

Харлашин П.С. Влияние мышьяка на свойства металлических систем и качество стали / П.С. Харлашин, М.А. Шумилов, Е.И. Якушечкин. – К. : Вища школа, 1991. – 344 с.

Харлашин П.С. Некоторые кинетические особенности испарения мышьяка, серы и фосфора из чугуна при его вакуумировании / П.С. Харлашин, А.В. Бендич // Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер. : Техн. науки : зб. наук. пр. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2011. – Вип. 22. – С. 55-59.

Меджибожський М.Я. Основи термодинаміки і кінетики сталеплавильних процесів / М.Я. Меджибожський, П.С. Харлашин. – К. : Вища школа, 1993. – 328 с.

Вегман Е.Ф. Металлургия чугуна / Е.Ф. Вегман, Б.Н. Жеребин, А.Н. Похвиснев, Ю.С. Юсфин, В.М. Клемперт. – М. : Металлургия, 1989. – 512 с.

Явойский В.И. Теория процессов производства стали / В.И. Явойский. – М. : Металлур-гия, 1967. – 792 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Kharlashin, P. S., Bendich, A. V., Kolomiytseva, J. S., & Terzi, D. V. (2013). Кінетичні особливості випаровування сірки з чавуну при його вакуумуванні та позапічній обробці. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (24), 9–18. https://doi.org/10.31498/2225-6733.24.2012.21977