Розробка додатку для моніторингу психологічного здоров'я людини на основі методів когнітивно-поведінкової терапії з використанням мови Python та бібліотеки Tkinter

Автор(и)

  • І.Ф. Марченко ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Дніпро, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4566-3866
  • О.Ю. Балалаєва ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Дніпро, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1461-4399
  • А.В. Сергієнко ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Дніпро, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1328-2572
  • А.С. Кіор ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Дніпро, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.46.2023.288122

Ключові слова:

психологічне здоров’я, когнітивно-поведінкова терапія, тестування, додаток, Python, Tkinter, фрейми

Анотація

У статті наведено матеріал стосовно моніторингу ментального здоров’я людини з застосуванням сучасних психологічних підходів та інформаційних технологій. Проведено аналіз наявного програмного забезпечення для збору та аналізу даних про психологічний стан людини, її настрій, режим сну, наявність ознак депресії, різного виду розладів тощо. Виявлено, що головним недоліком існуючих програмних продуктів є відсутність сертифікації тестувань та підтвердження використання науково-обґрунтованих методик для інтерпретації отриманих результатів. У роботі представлено власне програмне забезпечення для моніторингу психологічного здоров'я людини, в основу якого покладено методи когнітивно-поведінкової терапії. Продукт реалізовано у форматі desktop-додатку, написаного мовою Python з використання бібліотеки побудови графічних інтерфейсів Tkinter. Функціональні можливості додатку дозволяють людині проводити попередню самодіагностику для виявлення депресії, САР, ОКР, ПТСР, тривожного та когнітивного розладу, а також використати таблиці СМЕР та нотатник для подальшого самоаналізу. При створенні програми використано об’єктно-орієнтований підхід із застосуванням алгоритмів оптимальної генерації кнопок і генерації опитування за допомогою фреймів

Біографії авторів

І.Ф. Марченко , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Дніпро

Кандидат технічних наук, доцент

О.Ю. Балалаєва , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Дніпро

Кандидат технічних наук, доцент

А.В. Сергієнко , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Дніпро

Кандидат технічних наук

А.С. Кіор , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Дніпро

Магістр

Посилання

Про схвалення Концепції розвитку охорони психічного здоров'я в Україні на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1018-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1018-2017-%D1%80#n8.

Бойко О.М., Кабаченко Н.В. Соціальна робота у сфері психологічного здоров’я в Україні / О.М. Бойко. Науковий Вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка, соціальна робота. 2020. №2 (47). С. 23-27. DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.23-27.

Чорна В.В. Детермінація психічного здоров’я населення в Україні та країнах ЄС. Environment & Health. 2020. № 2. С. 47-53. DOI: https://doi.org/10.32402/dovkil2020.02.047.

Motruk D. Стартував українсько-швейцарський проект «Психічне здоров’я для України». Ліки України. 2020. № 5(241). С. 47-48. DOI: https://doi.org/10.37987/1997-9894.2020.5(241).214043.

Mental Trek. Посібник для фасилітування інтерактивної освітньої виставки. Методичні рекомендації щодо використання інтерактивного освітнього інструменту для навчання молоді правилам поведінки, яка допоможе їм дбати про власне психічне благополуччя. Київ, ГО «Альянс за громадянські права», 2022. 113 с. URL: https://www.mh4u.in.ua/wp-content/uploads/2022/06/posibnyk-2022-final.pdf?fbclid=IwAR1ZOgnCfWxhq_n-oBhppjNJf1rJT5rn1s96rMhlFJxDUp6Mxk-fOfdkyFQ.

Травматичні події: психологічна підтримка та самодопомога. Довідник для фахівців і фахівчинь допоміжних професій соціальної сфери, які працюють з внутрішньо переміщеними особами та постраждалим населенням. Рада Європи, 2022. URL: https://rm.coe.int/traumatic-events-ukr-/1680a765d4.

Sazanova L.S. Modern technologies and the future of mental health treatment. Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві: матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. Львів, 2022. С. 315-317. URL: https://dspace.univd.edu.ua/items/2302b0d4-da07-4ee6-ace6-0af2e22df22d.

Apps for mental health: an evaluation of behavior change strategies and recommendations for future development / F.H. Alqahtani, G. Alkhalifah, O. Oyebode, R. Orji. Frontiers in Artificial Intelligence. 2019. Vol. 2. Pp. 1-11. DOI: https://doi.org/10.3389/frai.2019.00030.

Self-guided cognitive behavioral therapy apps for depression: systematic assessment of features, functionality, and congruence with evidence / L. Martinengo, A.C. Stona, K. Griva, P. Dazzan, C.M. Pariante, F. Wangenheim, J. Car. Journal of Medical Internet Research. 2020. Vol. 23(7). Article e27619. Pp. 1-17. DOI: https://doi.org/10.2196/27619.

To chat or bot to chat: Ethical issues with using chatbots in mental health / S. Coghlan, K. Leins, S. Sheldrick, M. Cheong, P. Gooding, S. D'Alfonso. Digital Health. 2023. Vol. 9(2). Pp. 1-11. DOI: https://doi.org/10.1177/20552076231183542.

Koulouri T., Macredie R.D., Olakitan D. Chatbots to Support Young Adults’ Mental Health: An Exploratory Study of Acceptability. ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems. 2022. Vol. 12(2). Article 11. Pp. 1-39. DOI: https://doi.org/10.1145/3485874.

Сочко М., Салата Н. Цифрове забезпечення соціально-психологічної допомоги вразливим категоріям населення. Social Work and Education. 2020. Vol. 9, № 4. С. 478-486. DOI: https://doi.org/10.25128/2520-6230.22.4.3.

Validation of online psychometric instruments for common mental health disorders: a systematic review / W. Ballegooijen, H. Riper, P. Cuijpers, P. Oppen, J.H Smit. BMC Psychiatry. 2016. Vol. 16. Article 45. Pp. 1-12. DOI: https://doi.org/10.1186/s12888-016-0735-7.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-29

Як цитувати

Марченко , І., Балалаєва , О., Сергієнко , А., & Кіор , А. (2023). Розробка додатку для моніторингу психологічного здоров’я людини на основі методів когнітивно-поведінкової терапії з використанням мови Python та бібліотеки Tkinter. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (46), 27–36. https://doi.org/10.31498/2225-6733.46.2023.288122

Номер

Розділ

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології