Аналітичне визначення умов зменшення шорсткості поверхні при абразивному поліруванні

Автор(и)

  • F. V. Novikov Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харьків, Ukraine
  • V. G. Shkurupiy ДВНЗ «Харьковський національний економічний університет», м. Харьків, Ukraine
  • V. O. Andіlahay ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.28.2014.33588

Ключові слова:

абразивне полірування, зернистість абразиву, процес різання, шорсткість поверхні, товщина зрізу, коефіцієнт тертя

Анотація

Розроблено математичну модель визначення шорсткості поверхні при абразивному поліруванні й установлені умови її зменшення. Вони полягають в реалізації граничного значення відношення товщини зрізу до радіуса округлення ріжучої кромки абразивного зерна, при якому процес різання (стружкоутворення) переходить у процес пластичного деформування матеріалу без відділення стружки. Установлено, що граничні значення відношення товщини зрізу до радіуса округлення ріжучої кромки абразивного зерна визначаються коефіцієнтом тертя абразивного зерна з оброблюваним матеріалом

Біографії авторів

F. V. Novikov, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харьків

Доктор технічних наук, професор

V. G. Shkurupiy, ДВНЗ «Харьковський національний економічний університет», м. Харьків

Кандидат технічних наук, доцент

V. O. Andіlahay, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Качество поверхности при алмазно-абразивной обработке / Э.В. Рыжов, А.А. Сагарда, В.Б. Ильицкий, И.Х. Чеповецкий. – К.: Наукова думка, 1979. – 244 с.

Королев А.В. Исследование процессов образования поверхностей инструмента и детали при абразивной обработке / А.А. Королев. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1975. – 212 с.

Хусу А.Н. Шероховатость поверхностей (теоретико-вероятностный подход) / А.Н. Хусу и др. – М.: Наука, 1975. – 344 с.

Новиков Ф.В. Физические и кинематические основы высокопроизводительного алмазного шлифования: автореф. дис. на соискание научн. степени докт. техн. наук: спец. 05.03.01 «Процессы механической обработки, станки и инструменты» / Ф.В. Новиков. – Одесса: ОГПУ, 1995. – 36 с.

Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов / В.Ф. Бобров. – М.: Машиностроение, 1975. – 343 с.

Новиков Ф.В. Энергетический подход к оценке шероховатости поверхности при алмазно-абразивной обработке / Ф.В. Новиков, В.П. Ткаченко // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технології в машинобудуванні. – Харків: НТУ «ХПІ», 2002. – № 19. – С. 142-145.

##submission.downloads##

Як цитувати

Novikov, F. V., Shkurupiy, V. G., & Andіlahay V. O. (2014). Аналітичне визначення умов зменшення шорсткості поверхні при абразивному поліруванні. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (28), 145–152. https://doi.org/10.31498/2225-6733.28.2014.33588