Інтенсифікація електрошлакових процесів екзотермічними сумішами (флюсами)

Автор(и)

  • A. F. Vlasov ДДМА «Донбаська державна машинобудівна академія», м. Краматорськ, Україна
  • N. О. Makarenko ДДМА «Донбаська державна машинобудівна академія», м. Краматорськ, Україна
  • V. V. Chigarev ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.29.2014.39229

Ключові слова:

екзотермічний флюс, електрошлаковий процес, "твердий" старт, кубик, злиток, шлакова ванна

Анотація

Встановлено, що ефективним способом підвищення продуктивності електрошлакових процесів є використання екзотермічної суміші (механічної суміші окалини , алюмінієвого порошку й стандартного флюсу) або екзотермічного флюсу (механічної суміші окалини, феросплавів, алюмінієвого порошку й стандартного флюсу) у кількостях достатніх для протікання екзотермічних реакцій. Експериментально визначена наявність електропровідного шару екзотермічного флюсу, який дозволяє здійснювати електрошлаковий процес по моно-,біфілярній або трифазній схемах з використанням "твердого" старту

Біографії авторів

A. F. Vlasov, ДДМА «Донбаська державна машинобудівна академія», м. Краматорськ

Кандидат технічних наук, доцент

N. О. Makarenko, ДДМА «Донбаська державна машинобудівна академія», м. Краматорськ

Доктор технічних наук, професор

V. V. Chigarev, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

Посилання

Латаш Ю.В. Электрошлаковый переплав / Ю.В. Латаш, Б.И. Медовар. – К. : Металлургия. – 1970. – 239 с.

Pat. 1181663 GB, Int. Cl. В 22 d 23/06. Production of Ingots by Electroslag Remelting Processes / W. Alexander, F. Ravault. – №19968/66; filed 26.04.67; published 18.02.70. – 10 р.

Пат. 36618 А Україна, МПК B 23 K 25/00. Спосіб електрошлакового зварювання / В.М. Карпенко, А.Ф. Власов; Донбаська державна машинобудівна академія. – №2000010204; заявл. 13.01.00; опубл. 16.04.01, Бюл. №3. – 2 c.

Пат. 71290 А Україна, МПК В 23 К 9/04. Cпoci6 електродугового наплавлення / А.Ф. Власов, В.М. Карпенко, С.В. Жаріков, А.В. Нерівний; Донбаська державна машинобу-дівна академія. – №20031211810; заявл. 18.12.03; опубл. 15.11.04, Бюл. №11. – 2 с.

Тягун-Белоус Г.С. Электропроводный флюс в твердом состоянии для возбуждения электрошлакового процесса / Г.С. Тягун-Белоус // Автоматическая сварка. – 1958. – №4. – С. 65-66.

Дидковский В.П. Твердый флюс для возбуждения процесса электрошлаковой сварки титана / В.П. Дидковский // Автоматическая сварка. – 1958. – №4. – С. 95-96.

Максимович Б.И. Наведение шлаковой ванны с помощью самоплавящегося флюса / Б.И. Максимович // Автоматическая сварка. – 1959. – №10. – С. 90-91.

Власов А.Ф. Повышение производительности электрошлаковых процессов / А.Ф. Власов, А.А. Богуцкий // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Зб. наук. праць. – 2008. – №3Е(14). – С. 20-27.

Власов A.Ф. Електрошлаковий переплав виробів на «твердому» старті з використанням екзотермічних флюсів / А.Ф. Власов, Н.А. Макаренко // Вісник Тернопільського технічного університету : Зб. наук. праць. – 2014. – №1(73). – С. 153-165.

Власов А.Ф. Экспериментальное определение экзотермического процесса, протекаю-щего при нагреве и плавлении электродов / А.Ф. Власов // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Зб. наук. праць ДДМА. – №2(4). – 2006. – С. 65-68.

Кейс Н.В. Применение графитового электрода для предварительного расплавления шлаковых смесей / Н.В. Кейс, А.И. Комисаров // Сталь. – 1966. – С. 620.

Физико-химические свойства валковых сталей 9ХФ, 9Х2МФ и 60Х2СМФ / А.Ф. Вла-сов [и др.] // Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і ма-шинобудуванн : Зб. наук. праць ДДМА. – 2004. – С. 643-646.

Власов А.Ф. Электрошлаковый переплав на твердом старте по бифилярной схеме ведения процесса с использованием экзотермических электропроводных флюсов / А.Ф. Власов, Н.А. Макаренко // Сварочное производство. – 2014. – №4. – С. 20-25.

##submission.downloads##

Як цитувати

Vlasov, A. F., Makarenko N. О., & Chigarev, V. V. (2015). Інтенсифікація електрошлакових процесів екзотермічними сумішами (флюсами). Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (29), 116–122. https://doi.org/10.31498/2225-6733.29.2014.39229