Ефективний метод розв’язку задачі про сталі коливання симетричних прямокутних областей загального вигляду

Автор(и)

  • О. V. Luparenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.29.2014.39235

Ключові слова:

гармонійні коливання, метод суперпозиції, ізотропія

Анотація

У статті розглядається розв’язок задачі про вібродеформаціі елементів конструкцій і деталей машинобудування поперечно-неоднорідного прямокутного перетину загального вигляду. Структурна неоднорідність призводить до концентрації напружень на межах розділу і в кутових точках перетину і визначає міцність деталі в цілому. Аналітичне рішення задачі будується за допомогою модифікації методу суперпозиції

Біографія автора

О. V. Luparenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук

Посилання

Гринченко В.Т. Гармонические колебания и волны в упругих телах / В.Т. Гринченко, В.В. Мелешко. – Киев : Наукова думка, 1981. – 283 с.

Гринченко В.Т. Равновесие упругих тел канонической формы / В.Т. Гринченко, А.Ф. Улитко. – Киев : Наукова думка, 1985. – 280 с.

Белоконь А.В. Об одном методе решения задач теории упругости для тел конечных размеров / А.В. Белоконь // Докл. АН СССР. – 1977. – Т. 233. – №1. – С. 56-59.

Вовк Л.П. Виброабразивное изнашивание анизотропных неоднородных прямоугольных в плане деталей / Л.П. Вовк, Е.В. Лупаренко // Вопросы вибрационной технологии: Межвуз. сб. научных статей. – Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2001. – С. 125-130.

Вовк Л.П. Симметричные колебания электроупругой пластины / Л.П. Вовк // Известия СКНЦ ВШ. – 1982. – №3. – С. 42-45.

Вовк Л.П. Об установившихся колебаниях электроупругой пластины переменной толщины / Л.П. Вовк, А.В. Белоконь // Прикладная механика. – 1982. – Т. 18. – №5. – С. 93-97.

Аксентян О.К. Особенности напряженно – деформированного состояния плиты в окрестности ребра / О.К. Аксентян // Прикладная механика. – 1967. – Т. 31. – №1. – С. 178-186.

##submission.downloads##

Як цитувати

Luparenko О. V. (2015). Ефективний метод розв’язку задачі про сталі коливання симетричних прямокутних областей загального вигляду. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (29), 145–152. https://doi.org/10.31498/2225-6733.29.2014.39235