Розвиток вчення про кінетику і механізм окислення домішок розплавленого заліза на основі уявлень про критичні концентрації

Автор(и)

  • P. S. Kharlashin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.51582

Ключові слова:

миш'як, залізовуглецеві розплави, окислювальний процес, швидкість окислення, молекулярна дифузія, дифузійний масоперенос, «критична» концентрація

Анотація

Запропоновано новий підхід до оцінки «критичної» концентрації домішок в металургійних розплавах і показане незастосування традиційного методу їх розрахунку, заснованого на кінетичних дослідженнях процесів окислення, для елементів, спорідненість до кисню яких нижче, ніж у основного металу розплаву. Побудовані кінетичні криві окиснення домішок в координатах «концентрація - час». На прикладі «критичної» концентрації миш'яку в розплаві Fe-As вперше показано, що в таких випадках роль окисляючого компонента переходить до металу розчинника (залізу), «критичну» концентрацію якого і слід визначати

Біографія автора

P. S. Kharlashin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

Посилання

Филиппов С.И. Теория процессов обезуглероживания стали / И.С. Филиппов. – М.: Металлургия, 1956. – 166 с.

Филиппов С.И. Развитие учения о кинетике сталеплавильных процессов в СССР. Металлургия СССР (1917-1957) / С.И.Филиппов. – М.: Металлургия, 1958. – Ч. 1. – С. 360-380.

Дун Э. Исследование кинетики и механизма окисления примесей расплавленного железа на основе представлений о критических концентрациях / Э. Дун, С.И. Филиппов // Известия ВУЗов. Черная металлургия. – 1960 № 5. – С. 28-38.

Новак А.А. О критической концентрации углерода в железоуглеродистом расплаве / А.А. Новак, Д.Х. Девятов // Тепло- и массообменные процессы в ваннах сталеплавильных агрегатов. Тезисы докладов III научной конференции. – Жданов: Ждановский металлургический институт, 1982. – С. 129-130.

Филиппов Е.С. Процессы окислительной плавки стали в роторной лабораторной печи. / Е.С. Филиппов, Т.Ж. Арыстынбаев, П.С. Суровцев // Известия ВУЗов. Черная металлургия. 1960. № 2. – С. 10-15.

Филиппов Е.С. Связь обычных характеристик расплавов железа с «критическими концентрациями» / Е.С. Филиппов, А.А. Вертман // Известия ВУЗов. Черная металлургия. 1965. № 5 – С. 5-8.

Филиппов Е.С. О физической природе критических концентраций. Определение коэффициентов активности по критической концентрации / Е.С. Филиппов, С.И. Филиппов // Известия ВУЗов. Черная металлургия. 1966. № 5. – С. 10-16.

Арсентьев П.П. Критические концентрации мышьяка и возможность его удаления при рафинировании железоуглеродистых расплавов / П.П. Арсентьев, С.И. Филиппов // Известия ВУЗов. Черная металлургия. – 1962. № 5. – С. 25-33.

Харлашин П.С. К вопросу о механизме окисления мышьяка при кислородном рафинировании железоуглеродистых расплавов / П.С. Харлашин, Г.Д. Молонов, Ю.И. Кирюшкин // Тепло- и массообменные процессы. Тезисы докладов конференции. – 1982. – С. 124-125.

Харлашин П.С. Исследование физико-химических свойств Fe-As, Fe-As-C, Fe-As-C-S-P расплавов и поведение мышьяка в процессах производства стали / П.С. Харлашин // Современные технологии для производства и разливки стали. – Варна. – 1989. – С. 289-302.

Явойский В.И. Окисление примесей расплавленного металла в процессе производства стали. / В.И. Явойский, А.Ф. Вишкарев // Известия ВУЗов. Черная металлургия. – 1960. – № 5. – С. 39-48.

Физико-химические свойства окислов : справочник / Под ред. Г.В. Самсонова. – М.: Металлургия. – 1965. – 456 с.

Харлашин П.С. Поверхностная активность мышьяка в железо-мышьяковистых расплавах. / П.С. Харлашин, Г.Д. Молонов // Известия ВУЗов. Черная металлургия. – 1977. – № 3. – С. 14-18.

##submission.downloads##

Як цитувати

Kharlashin, P. S. (2015). Розвиток вчення про кінетику і механізм окислення домішок розплавленого заліза на основі уявлень про критичні концентрації. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, 1(30), 67–74. https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.51582