Ефективність управління транспортною системою промислового підприємства (на прикладі галузі вагонобудування)

Автор(и)

  • J. V. Bulgakova ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.31.2015.73094

Ключові слова:

транспортна система промислового підприємства, логістичні витрати, управління транспортною системою, теорія нечітких множин

Анотація

Розкрито особливості ефективного управління транспортною системою промислового підприємства (ТС ПП) в умовах зовнішнього та внутрішнього середовища, що постійно змінюється. Сформульована задача управління ТС ПП з точки зору підвищення ефективності системи за рахунок зниження логістичних витрат. Для рішення поставленої задачі управління ТС ПП розроблені процедури прийняття рішень з управління параметрами вантажопотоків в ТС ПП, засновані на застосуванні методів багатокритеріального прийняття рішень та теорії нечітких множин

Біографія автора

J. V. Bulgakova, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, старший викладач

Посилання

Бабушкин Г.Ф. Микрологисическая система управления процессами межцеховых перевозок на машиностроительных заводах / Г.Ф. Бабушкин, А.А. Лебедь // Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В. Даля. – Луганськ, 2010. – № 10 (152), Ч. 1. – С. 25-28.

Бабушкін Г.Ф. Принципи автоматизації інформаційних потоків у системі управління процесами міжцехових перевезень машинобудівних та металургійних підприємств / Г.Ф. Бабушкін, І.М. Райда, Т.В. Харченко // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2009. – № 2. – С. 150-153.

Канбан и «точно вовремя» на Toyota : менеджмент начинается на рабочем месте. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 218 c.

Луис Р. Система Канбан. Практические советы по разработке в условиях вашей компании / пер. с англ. Е.В. Журиной; под науч. ред. Э.А. Башкардина. – М. : Стандарт и качество, 2008. – 216 с.

Сергеев В.И. Менеджмент в бизнес-логистике / В.И. Сергеев. – М. : Филинъ, 1997. – 772 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Bulgakova, J. V. (2016). Ефективність управління транспортною системою промислового підприємства (на прикладі галузі вагонобудування). Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (31), 228–234. https://doi.org/10.31498/2225-6733.31.2015.73094