Дослідження теплообмінних процесів, які протікають в контурах систем опален- ня та гарячого водопостачання, у теплообмінному апараті змієвикового типу

Автор(и)

  • I. G. Shytikova Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України, м. Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.32.2016.83703

Ключові слова:

підігрівально-акумуляторна установка, триконтурний теплообмінник, система незалежного теплопостачання

Анотація

Дослідження паливно-енергетичного комплексу дозволило розкрити величезний енергозберігаючий потенціал у комунальній теплоенергетиці. Енерго- і ресурсозберігаючі агрегати та системи набувають актуальності в реалізації цього потенціалу, особливо у зв'язку з невпинним наближенням кризи енергетичної галузі. Розглянуто саморегульована система теплопостачання від індивідуальних теплових пунктів з підігрівально-акумуляторними установками і теплообмінниками змієвикового типу для незалежних систем опалення та гарячого водопостачання. Теплообмінники змієвикового типу застосовуються в комунальній енергетиці для передачі тепла (наприклад, геотермальних вод) до незалежних контурів системи опалення та гарячого водопостачання. Був проведений теплотехнічний розрахунок підігрівально-акумуляторної установки з теплообмінником змієвидного типу для незалежних систем теплопостачання від індивідуального теплового пункту, в результаті якого на дослідно-промисловій установці в лабораторних умовах були отримані дослідні дані. Показані особливості перебігу потоків в міжтрубному просторі, їх вплив на теплообмін і температури теплоносіїв першого і проміжних контурів. Для поліпшення технічних характеристик триконтурного теплообмінника змієвикового типу необхідно знати, які процеси протікають всередині апарату.

Рішення цього завдання дозволить в подальшому економити витрати матеріалів на виготовлення триконтурних теплообмінників змієвикового типу і забезпечить енергоефективність системи

Біографія автора

I. G. Shytikova, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України, м. Київ

Здобувач наукового ступеня

Посилання

Пат. 81831 Україна, МПК F 24 D 11/00. Багатоконтурний теплообмінний апарат змієвикового типу для незалежних систем опалення та гарячого водопостачання / І.Г. Шитікова, А.О. Олексюк. – № u201301303; заявл. 04.02.2013; опубл. 10.07.2013, Бюл. № 13. – 4 с.

Олексюк А.О. Енергоресурсозберігаючі системи теплопостачання з індивідуальними тепловими пунктами і багатоконтурними теплообмінниками : автореф. дис. …доктора техн. наук : 05.23.03 / А.О. Олексюк; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. – Макіївка, 2008. – 34 с.

Денисенко Ю.Н. Решение задачи структурной идентификации математической модели отопительной установки / Ю.Н. Денисенко, В.И. Панферов // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия : Энергетика. – 2008. – № 26(126). – С. 4-9.

Олексюк А.О. Влияние режимов регулирования на величину термического и эксергетического КПД в теплообменнике змеевикового типа / А.О. Олексюк, И.Г. Шитикова // Будівельне виробництво. – 2014. – № 57(2). – С. 46-51.

Олексюк А.А. Моделирование теплообмена в теплообменнике змеевикового типа для независимых систем отопления и горячего водоснабжения / А.А. Олексюк, И.Г. Шитикова // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. – 2014. – Вип. 5. – С. 68-72.

Non Conventional Sources of Energy / Y.A. Sadawarte [et al.] // International Journal of Computer Applications. – 2012. – P. 1-11.

##submission.downloads##

Як цитувати

Shytikova, I. G. (2016). Дослідження теплообмінних процесів, які протікають в контурах систем опален- ня та гарячого водопостачання, у теплообмінному апараті змієвикового типу. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (32), 80–85. https://doi.org/10.31498/2225-6733.32.2016.83703